• Zgorzelec i Goerlitz chcą zrealizować do 2030 r. inwestycje, pozwalające dostarczać mieszkańcom obu miast ciepło, którego wytworzenie będzie neutralne klimatycznie. Ma temu służyć połączenie sieci ciepłowniczej i...
  • Narasta konflikt udziałowców zajmującej się odpadami spółki Sanikom. Przedstawiciele 18 gmin – udziałowców spółki, sprzeciwia się działaniom forsowanym przez siedem gmin dysponujących większością udziałów. Konflikt...
  • O odstrzale ponad 6000 dzików zadecydował wojewoda dolnośląski. Myśliwi mają się z tym uporać do końca roku. To już druga taka akcja w tym roku. Odstrzał uzasadniony jest względami sanitarnymi - chodzi o zwalczanie...
  • Do rękoczynów doszło podczas zorganizowanego w Lubaniu spotkania z europosłanką Beatą Kempą i posłanka Marzeną Machałek. Jeden z uczestników zaatakował osobę, która krytycznie odniosła się do prezentowanych przez panią...