Byle do wiosny już w ten weekend

W najbliższą sobotę (23 marca) w Mysłakowicach odbędzie się Festiwal Piosenki „Byle do wiosny”, organizowany przez harcerzy z Hufca Karkonoskiego ZHP. Dziś ostatni dzień na zgłoszenia wokalistów i zespołów.

 

Niżej podajemy regulamin imprezy.

 

I. Organizatorzy.

1. Gminny Ośrodek Kultury w Mysłakowicach ul. Daszyńskiego 29 Mysłakowice 58-533 tel.: 75 7131 298 lub 75 64 39 241

2. IV Jeleniogórski Szczep Harcerski „Enigma" Karkonoskiego Hufca ZHP w Jeleniej Górze tel.:699-952-922

II. Termin oraz miejsce.

23.03.2013 - GOK w Mysłakowicach

III. Cele Festiwalu.

1. Promowanie aktywności twórczej młodzieży.

2. Aktywizacja ukrytych talentów.

3. Integracja młodzieży Powiatu Jeleniogórskiego oraz środowisk szkolnych i harcerskich.

IV.Wiadomości ogólne.

1. Festiwal Piosenki „ Byle do wiosny" 'jest skierowany do mieszkańców Powiatu Jeleniogórskiego.

V. Regulamin Konkursu Piosenki.

1. Wykonawcy występują w kategoriach:

• - soliści w grupie wiekowej do 14 lat

• - soliści w grupie wiekowej powyżej 14 lat

• - zespoły wokalne

• - seniorzy

2. Wykonawcy prezentują w danej kategorii 2 piosenki o tematyce dowolnej.

3. Podkładem muzycznym podczas festiwalu może być akompaniament wykonywany na instrumentach wykonawcy bądź nagranie instrumentalne na płycie CD (niedopuszczalne są nagrane partie wokalne drugiego głosu oraz chórków).

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niekomercyjnego opublikowania nagrań z festiwalu na stronie internetowej.

5. Jurorzy oceniający wykonawców podczas festiwalu będą brać pod uwagę:

- dobór repertuaru i stronę muzyczną (opracowanie i stopień trudności wykonywanego utworu),

- ogólne wrażenie artystyczne.

VI. Ocena i nagrody:

1. W składzie jury znajdą się osoby zajmujące się śpiewem i muzyką.

2. W festiwalu piosenki jury przyzna nagrodę główną w każdej kategorii.

3. Oficjalne wyniki festiwalu zostaną ogłoszone po zakończeniu przesłuchań.

VII. Warunki uczestnictwa:

1. Każda występująca grupa lub występujący solista musi mieć pełnoletniego opiekuna.

2. Zgłoszenie należy nadesłać zgodnie z wyznaczonym terminem.

VIII. Program Festiwalu:

10.00 - 10:30 - przyjmowanie uczestników

10.30 - 14.30 - przesłuchania eliminacyjne.

14.30 - 15.00 - obrady jury

15.00 - 16.00 - Koncert Finałowy oraz rozdanie nagród we wszystkich kategoriach.

Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w programie festiwalu ze względu na ilość uczestników.

XI. Zgłoszenia.

1. Nieprzekraczalny termin nadsyłania lub składania kart zgłoszeń - 18.03.2013r

2. W ramach zgłoszenia należy przesłać poprawnie wypełnioną kartę zgłoszeniową według poniższego wzoru na adres mailowy: andzia.kam@gmail.com lub gok@myslakowice.pl

Komentarze (0)

Napisz komentarz

WERYFIKACJA
Poniższe zadanie ma na celu stwierdzenie, czy jesteś człowiekiem, a tym samym przeciwdziałanie spamowi.