Chcesz dostać fajną koszulkę? Prawie za darmo?

Chcesz dostać fajną koszulkę? Prawie za darmo?

Co nalezy zrobić? Wystarczy zebrać trzysobowy zespół (w grę wchodzą również panie), wypełnić formularz zgłoszeniowy, wysłać go do siedziby MOS-u i przyjść w sobotę na Plac Ratuszowy, aby zmierzyć się w turnieju koszykarskim. Szczegóły poniżej.

Każdy uczestnik w kategorii szkół podstawowych otrzyma piłkę do koszykówki oraz okolicznościową koszulkę I Turnieju Koszykówki Ulicznej w Jeleniej Górze, uczestnicy w kategorii szkół gimnazjalnych oraz w kategorii Open otrzymają pamiątkowe koszulki oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Warunkiem uczestnictwa jest złożenie do dnia 16.09.2011r. (Termin zgłoszeń został przedłużony) w wyznaczonych punktach lub przesłanie mailem na adres sport@mosjg.pl karty uczestnictwa, oświadczenia uczestników niepełnoletnich i wpłacenie wpisowego. Wpisowe wynosi 10 złotych od drużyny płatne przy składaniu karty uczestnictwa lub na podane konto Rady Rodziców przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportu w Jeleniej Górze, ul. Złotnicza 12 – nr 69 1020 2124 0000 8402 0066 4896
Punkty przyjmowania kart uczestnictwa i wpłat na turniej:
-biuro działu organizacji imprez sportowych MOS -u ul. M.C. Skłodowskiej 12
do 31.08 w godz. 8 -14, od 01.09-14.09.2011 w godz. 8-18.00 (od poniedziałku do piątku)
- biuro hali MOS ul. Sudecka 42 w godz. 8-14 (od poniedziałku do piątku)
-w biurze MOS-u ul. Złotnicza 12 do 31.08 w godz. 8 -14, od 01.09-14.09.2011
w godz. 8 - 18.00 (od poniedziałku do piątku)
- w kasie basenu Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Moniuszki 9

Komentarze (2)

Max Gilroydid I say at any point that the best rappers are the one on the radio ?I mean, If he wasn't urtenraded then he would be infact rated and therefore visible to the public exposure which consists of T.V, Radio etc..Okay ? Understand ? or were you just looking for a problem ?

Napisz komentarz

WERYFIKACJA
Poniższe zadanie ma na celu stwierdzenie, czy jesteś człowiekiem, a tym samym przeciwdziałanie spamowi.