„Człowiek Roku 2017” - czas głosowania

„Człowiek Roku 2017” - czas głosowania

Kto jeszcze nie ma swojego faworyta na Człowieka Roku 2017, powinien się pośpieszyć. Rozpoczął się ostatni tydzień głosowania. Potrwa ono do 15 stycznia.

 

Poniżej przedstawiamy Państwu listę kandydatów do tytułu „Człowieka Roku 2017. Termin zgłaszania upłynął 26 grudnia. Głosowanie trwa do 15 stycznia do godz. 12. Po nim wyłonimy najlepszą piątkę, która weźmie udział w wielkim finale wyborów.

Gala Nowin Jeleniogórskich, podczas której poznamy Człowieka Roku, odbędzie się 26 stycznia 2018 roku w Filharmonii Dolnośląskiej. Jej gwiazda będzie Jose Torres. Więcej o tym artystycznym wydarzeniu nadchodzącego karnawału napiszemy wkrótce.

 

Uwaga!
Bardzo ważna zmiana przy głosowaniu

Głosować mogą Państwo za pomocą oryginalnego kuponu wyciętego z gazety lub numeru sms przypisanego danemu kandydatowi. W tej edycji postanowiliśmy dodatkowo premiować głosowanie za pomocą gazetowych kuponów, gdyż nie ulega wątpliwości, że głosowanie tą drogą wymaga dużo większego zaangażowania ze strony naszych Czytelników, Dlatego każdy głos, oddany za pomocą kuponu, będzie miał siłę aż dwóch sms-ów. Czyli za głos oddany na kuponie kandydatowi przyznajemy 2 pkt, za pomocą sms - 1 pkt.

 

Na kuponie wyciętym z tygodnika możemy wpisać nazwisko kandydata lub tylko numer przypisany danemu kandydatowi. Każdy kupon ma swój termin ważności. I przypominamy, że każdy głos oddany na kuponie ma siłę 2 punktów.
Głosowanie za pomocą sms jest już otwarte i będzie trwać do 26 stycznia 2018 roku, tylko do godz. 12.00 w południe.
SMS na Człowieka Roku wysyłamy na numer 72150 o treści: CR (z numerem przypisanym danemu kandydatowi), czyli np.CR44
Wielkość liter w treści SMS nie ma znaczenia, ale nie stosujemy spacji. Koszt jednego SMS-a to 2,46 zł brutto. Jeden wysłany sms to 1 pkt dla danego kandydata.

Nie ma żadnych ograniczeń co do ilości oddanych głosów, zarówno za pośrednictwem kuponów, jak i sms-ów przez jednego czytlnika.

 

UWAGA!

Z winy operatora przy głosowaniu smsowym w plebiscycie na Człowieka Roku, Sportowca i Trenera Roku mogą wystąpić trudności z przesłaniem smsów. Dlatego uruchomiliśmy dodatkowy numer 7255 na który także można oddawać głosy. Prefiksy kandydatów dla obu tych numerów: 7255 i 72150, pozostają bez zmian. Przypomnijmy, że w głosowaniu na Człowieka Roku prefiks to: CR (oraz numer kandydata); w głosowaniu na Trenera Roku: TR (oraz numer kandydata) a w głosowaniu na Sportowca Roku: SP (oraz numer kandydata).
Głosy zliczane będą z tych dwóch numerów i wszystkie będą tak samo ważne. Za powstałe niedogodności przepraszamy.

 

Kandydaci (z udziału zrezygnowała Grażyna Malczuk):

MIROSŁAW GARBOWSKI: CR1

Prezes Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej od 2012 roku, ale ze spółdzielnią jest związany praktycznie całe swoje życie zawodowe. JSM to w tej chwili jedna z najlepiej zarządzanych wspólnot mieszkaniowych w Polsce. Największe przedsięwzięcie, termomodernizacja budynków, zostało już zrealizowane w 90 procentach, a dodatkowo spółdzielnia otrzymała unijną dotację na ten cel w wysokości 2 milionów złotych. Warto też wyliczyć inne sukcesy JSM-ki, jak zastąpienie niemal we wszystkich mieszkaniach gazowych junkersów ciepłą wodą z sieci. Na początku zadania było junkersów w mieszkaniach aż 6 tysięcy, teraz zostało jedynie 200. Spółdzielnia wspiera także nowatorskie, jak na polskie warunki, rozwiązania - windy doprowadzone do poziomu chodnika, co likwiduje wszystkie ograniczenia dla niepełnosprawnych czy zamontowanie ogniw fotowoltaicznych na dwóch budynkach o mocy 10 i 12 KW.

RADOSŁAW JĘCEK: CR2
Burmistrz Karpacza, miasta, które rozwija się bardzo dynamicznie, co potwierdzają wyróżnienia w różnego rodzaju rankingach. Po raz drugi z rzędu Karpacz zwyciężył w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego. O miejscu w rankingu decydują osiągnięcia gmin w trzech obszarach: społecznym, gospodarczym i w dziedzinie ochrony środowiska. Karpacz był pierwszy w 2017 i 2016, a drugi w 2015 roku. To nie wszystko: włodarz ściągnął do kierowanego przez siebie miasta (do Hotelu Gołębiewski) prestiżową imprezę pn. Forum Przemysłowe, w której uczestniczą czołowi polscy politycy, przedsiębiorcy oraz ekonomiści. Udało mu się też „odkręcić” dość zawiłą sytuację stadionu miejskiego. Obiekt wrócił do miasta i wkrótce rozpocznie się jego gruntowna modernizacja. Duża w tym zasługa R. Jęcka, który osobiście zabiegał o objęcie patronatem tej inwestycji przez Polski Związek Lekkiej Atletyki i pozyskał środki z Ministerstwa Sportu (7 mln złotych). Ale są też sukcesy w drobnych sprawach, niby prostych, ale nierealizowanych przez lata. Za taką można uznać uruchomienie połączenia autobusowego Karpacza ze Szklarską Porębą. Osiągnięcia te są tym cenniejsze, jeśli weźmie się pod uwagę, że R. Jęcek nie należy do żadnej partii politycznej.

JÓZEF LIEBERSBACH: CR3

Jeleniogórski społecznik, wizjoner, realizator akcji charytatywnych i nowatorskich projektów muzycznych. Człowiek o ogromnym sercu i wrażliwości na innych.
Doktor klimatologii, były pracownik Uniwersytetu Wrocławskiego, jeleniogórski społecznik. Pomysłodawca i realizator wielu akcji charytatywnych z TPD na rzecz dzieci i osób potrzebujących pomocy (znakiem są skarbonki, które osobiście rozmieszcza w wielu jeleniogórskich firmach i punktach usługowych). Autor Programu Pomocy Wzajemnej „Działanie Chleba”, który prowadzi w Muzycznym Radiu od 24 lat. Wizjoner, który swoje nowatorskie projekty realizuje z sukcesem, choćby zdobycie środków i osób wspierających miało trwać lat kilka! Pomysłodawca dwóch oryginalnych projektów muzycznych: utworu „Symfonia pogody” w styczniu 2014 roku, skomponowanej przez Romana Samostrokova na podstawie zapisu parametrów pogody w Jeleniej Górze, zebranego przez Józefa Liebersbacha i przełożonego na zapis nutowy. Ostatni pomysł jeleniogórskiego społecznika i wizjonera polegał na opracowaniu metody muzycznego obrazowania poezji, wykorzystując dźwięk głosek w wierszach C. K. Norwida i K. Pichlaka. Koncert 2 grudnia 2017 roku, podczas którego po raz pierwszy na świecie zabrzmiała tak zobrazowana „Muzyka poezji” w kompozycjach Romana Samostrokova, spotkał się z ogromnym uznaniem publiczności.

KRYSTYNA PISARSKA: CR4

Pomysłodawczyni i koordynatorka Wędrownego Przeglądu Piosenki „Polana” (zrealizowała już siedem edycji festiwalu!), społecznik. Kobieta „mrówczej pracy u podstaw” i wielkiej wrażliwości na drugiego człowieka. Pasjonatka fotografii.
Wrocławianka, z miłości do gór 27 lat temu porzuciła rodzinny Wrocław i zamieszkała w Rudawach Janowickich. Od 15 lat prowadzi świetlicę wiejską „Rudawy” w Janowicach Wielkich, gdzie zrealizowała ponad 30 dużych projektów, zdobywając na nie fundusze z zewnątrz. Jest prezesem Stowarzyszenia Góry Szalonych Możliwości. Pomysłodawczyni i realizatorka wielu akcji integrujących różne pokolenia mieszkańców Janowic Wielkich.

JACEK POTOCKI: CR5

Doktor habilitowany i profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze. Od września 2017 pełni funkcję Prezesa Zarządu Głównego PTTK, ale w samej organizacji działa już od ponad 40 lat. Przewodnik sudecki, a przede wszystkim miłośnik gór i turystyki górskiej, społecznik działający na rzecz ochrony przyrody. Znany bohemofil, który nie tylko doskonale zna historię, kulturę, walory turystyczne, ale także swobodnie posługuje się językiem naszych południowych sąsiadów. Wie, jak unowocześnić i przystosować do nowych wyzwań PTTK. Człowiek prawy, z ogromną wiedzą, wizją i pasją działania.

MARIA ŁABAZIEWICZ: CR6
„Druhna Maja (bo tak ją nazywamy), harcmistrzyni, komendantka Hufca Karkonoskiego działającego na terenie Jeleniej Góry i okolic, wielokrotna drużynowa, od niedawna nauczycielka matematyki, a przy tym po prostu dobry człowiek. Doskonale spełnia wymagania jakie stawia ten plebiscyt, zdecydowanie jest liderką lokalnej społeczności, jaką jest Związek Harcerstwa Polskiego w naszym mieście i nie tylko. Druhna Maja jet komendantką Hufca od 7 lat. W trakcie jej kadencji nastąpił wzrost liczebności harcerzy w Jeleniej Górze (w Hufcu Karkonoskim jest nas około 400 członków).W minionych latach Hufiec przeniósł swoją bazę obozową do Białogóry, która z roku na rok działa coraz sprawniej. Hufiec przeniósł także swój magazyn w nowe, większe miejsce, zmienił również swoją siedzibę, co pozwala nam na prowadzenie świetlicy środowiskowej i przeprowadzenie wielu zbiórek drużyn w przystępniejszych warunkach. Podczas kadencji druhny Mai aktywnie działamy, realizując projekty miejskie i ministerialne. Ponadto obecność druhny Mai to przede wszystkim atmosfera nie do podrobienia, druhna zawsze wszystkich wysłucha, wyrazi swoją opinię, pomoże w ciężkiej sytuacji, czy to harcerskiej, czy życiowej. Jej pogoda ducha i uśmiech są nieodłącznymi elementami każdego spotkania.” - To zgłoszenie wsparło aż 17 osób!

JENS KROEGER: CR7

Biznesmen, prezes spółki Jelenia Plast, członek Rotary Clubu Jelenia Góra to człowiek skromny, zacny, szczególnie wrażliwy na krzywdę dzieci i osób niepełnosprawnych. Zawsze ich wspiera i pomaga. Od 15 lat Jens uczestniczy w cieplickim Święcie Matki, przekazuje różne wyroby na loteryjne fanty. Dwukrotnie powodzianom w Olszynie przekazał nieodpłatnie wyroby gospodarstwa domowego. – Szkoli uczniów w zawodach operator maszyn i ślusarz narzędziowy, współpracując z Dolnośląską Izbą Rzemieślniczą we Wrocławiu – mówi jej prezes Zbigniew Ładziński.

 

ARTUR ZYCH: CR8
Burmistrz Wlenia, który próbuje wybudzić zapomniane miasteczko z letargu. Walczy o remont linii kolejowej do Lwówka Śląskiego, próbuje przeszczepić sprawdzone rozwiązania z Czech, dotyczące transportu szynowego. Systematycznie remontuje drogi. Jego gmina, jako jedna z pierwszych, wdrożyła pilotażowy program walki ze smogiem, a ściślej - dopłat do wymiany źródeł ogrzewania. Głośno mówi o problemach małych gmin, związanych z jakością życia, wykluczeniem komunikacyjnym, różnego rodzaju obostrzeniami, wynikającymi choćby z położenia na terenie obszaru Natura 2000. Stara się zainteresować tymi problemami władze państwa i samorząd województwa. Mocno zaangażował się w budowanie porozumienia ponad podziałami, wspierając projekt strategii Sudety 2030, która może przełożyć się na pozyskanie środków unijnych w kolejnej perspektywie finansowej. I to pomimo faktu, że A. Zych należy do PiS-u, a główny pomysłodawca tej inicjatywy - prezydent Wałbrzycha - związany jest z PO. Podpisanie tego porozumienia, do którego przystąpiło blisko 90 gmin, odbyło się właśnie we Wleniu.

KONRAD SIKORA: CR10 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jeleniej Góry, przedstawiciel młodego pokolenia w radzie. Na zachętę, za postawę – napisała pani Agnieszka, która zgłosiła tego kandydata. K. Sikora należał do Nowoczesnej, ale kiedy został przewodniczącym rady, zawiesił swoją partyjną działalność. To postawa godna naśladowania, nie każdego na to stać – podkreśla zgłaszająca. Ułatwia mu to budowanie porozumienia w trudnej sytuacji w jeleniogórskiej radzie. Ponadto K. Sikora, mimo młodego wieku, ma się czym pochwalić. W latach 2010-2015 był prezesem Spółdzielni Socjalnej „Patron” w Jeleniej Górze i angażował się w aktywizację osób wykluczonych społecznie (głównie bezrobotnych). Spółdzielnia podejmowała wiele zadań, np. sprzątanie parkingów czy chodników. Dzięki temu, jej podopieczni podejmowali pracę i dostawali za nią wynagrodzenie. Pozwoliło to niektórym z nich stanąć na nogi. Prywatnie jest trenerem sztuk walki aikido. Lubi sport: jeździ na rowerze, biega.

AGNIESZKA KARABAN: CR11
To kolejne, bardzo sympatyczne zgłoszenie od grupy osób, które panią Agnieszkę cenią i kochają za jej serce. Oficjalnie Agnieszka Karaban to sołtyska z Chmielna. Ale jej życie jest to działanie z pasją w wielu wymiarach. Przytaczamy tekst zgłoszenia: „Osoba ta jest typem społecznika, nie jest jej obojętna krzywda i bieda innych ludzi. Udziela się charytatywnie, organizuje wszelkiego rodzaju akcje, zbiórki na rzecz innych. Jest „matką Polką”, gdyż prócz tego, że jest mężatką i wychowuje swoją dwójkę dzieci, to jeszcze wraz z mężem już od ponad 10 lat prowadzi pogotowie rodzinne, w którym daje schronienie i miłość już dla ponad 100 dzieci. Ma tyle charyzmy i energii, że działa na rzecz naszej społeczności i naszej wsi jako pani sołtys. Jest nim już drugą kadencję. Zrobiła już bardzo wiele w naszym sołectwie, poprawiła wizualnie wygląd wsi, jak również dzięki jej staraniom powstał plac zabaw i siłownia zewnętrzna.”

KRZYSZTOF CZAPLICKI: CR12
Działacz społeczny, zaangażowany działacz sportowy, propagator regionu. Nauczyciel wielu pokoleń ratowników wodnych i sportowców. Od ponad 40 lat czynny ratownik wodny i górski. Twórca programu masowej akcji nauczania pływania, począwszy od roku 1982. Organizator kilku wypraw w Himalaje w latach 1985-1992 i ich uczestnik. Prezes Jeleniogórskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Klubu Motorowodnego, założyciel i właściciel centrum nurkowego, szkoleniowiec i rzeczoznawca PZMWINW, egzaminator na stopnie motorowodne, sygnatariusz „Listu 44” (Otwartego wystąpienia do Sejmu RP o zniesienie stanu wojennego). Koordynator kadry narodowej PZKAJ i twórca sukcesów polskich kajakarzy freestyleowych. Poza działalnością profilaktyczną ma na swoim koncie udokumentowanych 5 przypadków uratowań osób tonących, w tym 3 płetwonurków. Na co dzień właściciel i ratownik Karkonoskiego Centrum Ratownictwa i Sportu. Prezes Karkonoskiego Klubu Kajakowego i Wiceprezes Okręgowego Związku Kajakowego we Wrocławiu. Organizator zawodów sportowych, w tym kilku edycji Mistrzostw Polski we Freestyle’u Kajakowym oraz finału Pucharu Europy w 2015 roku w Jeleniej Górze.

JOANNA KRAMARCZUK: CR13
„Była już w tym zacnym gronie, nawet w finałowej piątce, ale to, co robi i jak się w tym „rozwija”, myślę, że teraz zapewni jej zwycięstwo. Oprócz pracy zawodowej i wielu pasji (jest projektantem, tłumaczem i maluje!), znajduje czas i zamienia go w uśmiech dzieci z okolicznych Domów Dziecka. Organizuje dzieciom wyjazdy, wycieczki i spotkania a Mikołajki w tym roku miały zasięg ogólnopolski chyba! Podziwiam i szanuję takich ludzi – bo zupełnie bezinteresownie, z ogromnym zaangażowaniem i skutecznie – uszczęśliwiają innych. Anioły? Pozdrawiam. Regina Chrześcijańska”

JADWIGA BŁASZCZYK: CR14

Jadwiga (jak sama podkreśla – zwana Jagodą) Błaszczyk jeszcze do niedawna była nieangażującą się w sprawy publiczne osobą, ceniącą sobie życie rodzinne oraz z powodzeniem prowadzącą własne biuro podróży. Wszystko zmieniło się po wyborach w 2015 r. – Rządy PiS zabrały się za deptanie Konstytucji, demontowanie trójpodziału władzy, demolowanie kraju i gospodarki prawie na każdej płaszczyźnie. Zaczęły się ubeckie metody inwigilacji społeczeństwa, wszechobecny nepotyzm, zastraszanie i lekceważenie dla wszystkich, którzy nie popierają PiS-u – diagnozuje sytuację działaczka jeleniogórskiego Komitetu Obrony Demokracji. Wobec takiej sytuacji uznała, że jej obowiązkiem jest zacząć działać. Właśnie to zaangażowanie kogoś, kto mógłby żyć spokojnie, bo osiągnął sukces materialny, a jednak poświęca czas i energię, żeby działać, wciąż krzyczeć „nie!”, uczestniczyć i animować protesty, zrobiły wrażenie na doktorze Kazimierzu Pichlaku, który jako nasz laureat z poprzednich lat ma prawo do zgłoszenia jednej kandydatury. – Pani Jagoda jest jedną z twarzy tych jeleniogórzan, którzy opowiadają się za wolnością, szacunkiem, poszanowaniem odmiennych poglądów i normalnością – argumentował. Jadwiga Błaszczyk jest mężatką, ma dwoje dorosłych dzieci i troje wnuków. Z wykształcenia ekonomistka, praktykująca katoliczka, nigdy nie należała i nie należy do żadnej partii. Jej pasje to podróże, taniec towarzyski, narty i książki. Od dwóch lat uczy się angielskiego.

WITOLD SZCZUDŁOWSKI: CR15

Oficjalnie – dyrektor Związku Gmin Karkonoskich w Bukowcu, ale przede wszystkich inspirator wielu działań integracyjnych i kulturotwórczych, która zawsze znajdą swoje przyjazne miejsce w siedzibie związku, czyli w pałacu w Bukowcu. W 2017 roku związek obchodził swoją 25. rocznicę powstania. Początkowo miał na celu jedynie uporządkowanie gospodarki śmieciami. Z czasem związek stał się prawdziwą ostoją wielu działań, ostatnio bardzo mocno kojarzonymi z ochroną zabytków i dorobku kulturowego regionu. Osoby zgłaszające, które zadbały o regulaminowe wsparcie tego zgłoszenia, Maria Nienartowicz oraz Małgorzata Mierczak, podkreślają, że Witold Szczudłowski bardzo był pomocny w organizacji „Muzycznego Ogrodu Liczyrzepy”, a młodzi soliści z całej Europy corocznie są goszczeni właśnie w pałacu w Bukowcu.

JANUSZ BRYLIŃSKI: CR16
„Hodowcy ze Stowarzyszenia Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych zgłaszają do konkursu Człowiek Roku 2017 kandydaturę Pana Prezesa WEPY Piechowice Janusza Brylińskiego. Pan Prezes to szlachetny człowiek wspierający finansowo wiele organizacji pozarządowych,stowarzyszeń jak i osób prywatnych okaleczonych przez los. Ostatnio został superdobrodziejem Fundacji Doktora Pichlaka! Poza pomocą stricte finansową Pan Janusz Bryliński stwarza poprzez super zarządzaną firmę wiele atrakcyjnych miejsc pracy, jest jednym z największych pracodawców w regionie o wysokich zarobkach w stosunku do innych pracodawców z regionu. W imieniu hodowców Stowarzyszenia PZHGP kandydaturę zgłasza Prezes Oddziału PZHGP Karkonosze Grzegorz Błaszczyk”

AGNIESZKA ZIENTEK: CR17
Pani Agnieszka działa razem z pięcioma kolejnymi kandydatkami oraz z będąca już na liście Joanną Kramarczuk. Wszystkie pani angażują się na działają na rzecz dzieci z domów dziecka, i niewątpliwie, gdyby to były wybory nie „Człowieka” ale „Teamu Roku” - to panie byłyby bezkonkurencyjne.

„Agnieszka Zientek tow spaniała osoba - współtwórca akcji mikołajkowej dla ponad 300 dzieci z dolnośląskich domów dziecka. Wspólnie z nami organizuje akcję "Moje Marzenie", zbiórki rzeczy dla potrzebujących dzieci, zaopatrzyła dzieci z kilku domów dziecka w wózki, odzież, zabawki - i wciąż działa.”

ALICJA DRAGUN-CIECHANOWSKA: CR18
„Pani Alicja to też osoba należąca do ekipy "Świętego Mikołaja". Niesamowity człowiek - współtwórca akcji mikołajkowej dla ponad 300 dzieci z dolnośląskich domów dziecka. Wspólnie z nami tworzy akcję "Moje Marzenie", od tygodni angażuje się w "spełnianie marzeń" dzieci z domów dziecka. publikuje ich listy, zbiera rzeczy, robi paczki i rozwozi je.”

 

AGATA ĆWIEK: CR19

„Niesamowity człowiek - nasza "Śnieżynka" i współtwórca akcji mikołajkowej dla ponad 300 dzieci z dolnośląskich domów dziecka. Wspólnie z nami organizuje akcję "Moje Marzenie", zbiórki rzeczy dla potrzebujących dzieci (wielokrotne zbiórki i zakup rzeczy da potrzebujących dzieci - od noworodków po nastolatków z domów dziecka), mieszka w Łomnicy, jest bardzo skromna. Zasługuje na ta nominację.” 

 

ALEKSANDRA NALBERCZYŃSKA: CR20
Wiedzieliśmy, ze pani Aleksandra od wielu lat znakomicie zarządza hotelem „Sandra” w Karpaczu, że chętnie gości dzieciaki w parku wodnym, nie wiedzieliśmy jednak, że sama należy do ekipy „Świętych Mikołajów”. 

„Od ośmiu lat współorganizatorka akcji "Moje Marzenie" na rzecz dzieci z domów dziecka; organizuje imprezy z okazji Dnia Dziecka i imprezy Mikołajkowe dla kilkudziesięciu dzieci z dolnośląskich domów dziecka. Organizuje zbiórki rzeczy i akcje pomocowe.” 

BEATA PACYGA: CR21
„Dla wszystkich dzieci z domów dziecka "kochana ciocia Beatka". Zawsze ma czas, zawsze jest do dyspozycji, zawsze chce rozweselić pokrzywdzone przez los maluchy. Przebiera się za Mikołaja, Elfa, Zająca (na Wielkanoc), Renifera... Organizuje imprezy dla dzieci - kuligi, ogniska, zabawy plenerowe. Wciąga w akcję dziesiątki znajomych. Uwielbia ją cała Jelenia Góra i aż dziw, że jeszcze nie została "Człowiekiem Roku". Ogromna empatia, wielki dystans do siebie. Skromna, dobra, wesoła, z niespotykaną fantazją - czego chcieć więcej...”

To już ostatnia pani na liście ekipy Świętych Mikołajów, wszystkim Paniom gratulujemy pasji i determinacji w działaniu tych najbardziej bezbronnych i pokrzywdzonych przez los, dzieci z domów dziecka.