Dotacje na renowację zabytków

RAtusz w LEśnej; fot. Paweł Witman (CCU 3.0)

Dotacje na prace konserwatorskie przy zabytkach w trzech gminach regionu jeleniogórskiego przekaże Urząd Marszałkowski w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego. Środki trafią do gmin Leśna, Stara Kamienica i Świerzawa.

W całym województwie dolnośląskim dofinansowanie z tego programu, przeznaczone na konserwację obiektów zabytkowych, trafi do 17 gmin, a całkowita kwota wsparcia wyniesie 6,76 mln zł. Dofinansowanie z PROW mogły otrzymać gminy wiejskie, miejsko-wiejskich (bez miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców) oraz miejskie (do 5 tys. mieszkańców). Obiekty, do których trafia dotacja muszą być ujęte w rejestrze zabytków lub wojewódzkiej ewidencji zabytków, a jednym z celów realizowanych projektów ma być ich udostępnienie mieszkańcom.
Stosowne umowy z beneficjentami już zostały podpisane.
W regionie jeleniogórskim dotacje przyznano na:
- odbudowę wieży rycerskiej w Starej Kamienicy (485,5 tys. zł);
- restauracja zabytkowego kościoła pw. NMP z XIII w Nowym Kościele wraz z udostępnieniem wieży kościoła na cele turystyczne (gm. Świerzawa, 143 tys. zł);
- remont elewacji ratusza w Leśnej (270,5 tys. zł).
 

Komentarze (1)

Interesuje mnie los pałacu w Pobiednej, od lat ma "właściciela", który od lat(jak mniemam) nic w nim robi - tym samym dewastuje...

Napisz komentarz

WERYFIKACJA
Poniższe zadanie ma na celu stwierdzenie, czy jesteś człowiekiem, a tym samym przeciwdziałanie spamowi.