Droga na Przełęcz Okraj nieprzejezdna

Facebook KPN

Uwaga. Nie wybierajcie się do Czech drogą przez przełęcz Okraj. Możecie wpaść w zaspy. Trasa jest nieodśnieżana i kompletnie nieprzejezdna. Czekamy na informację od Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei dlaczego droga nr 368 jest w tak fatalnym stanie.

Odpowiedź DSDiK otrzymaliśmy 15 stycznia. Przeczytajcie ją uważnie i sprawdzajcie teraz przed podróżą czy droga na Okraj nie została zamknięta.

Kilkukilometrowy odcinek drogi 368 wiodącej do polsko-czeskiej granicy na Przełęczy Okraj  jest pełen kolein i nawianego śniegu. Nie ma szans, by kierowcy mogli się wyminąć.

Obowiązek zimowego utrzymania tej trasy należy do DSDiK. Natalia Kita, rzeczniczka prasowa tej instytucji, na naszą prośbę ustala, dlaczego droga jest w tak fatalntym stanie i kiedy zostanie odśnieżona.Czekamy na odpowiedź.

Spór o drogę na Okraj

Samorząd województwa dolnośląskiego przegrał w NSA spór ze starostwem jeleniogórskim o przekazanie drogi prowadzącej do Przełęczy Okraj (DK 368). Sprawa zakończyła się w styczniu ubiegłego roku przed Najwyższym Sądem Administracyjnym. Sąd  uznał wówczas, że przekazanie drogi pod zarząd powiatu jeleniogórskiego przez samorząd województwa dolnośląskiego odbyło się z naruszeniem prawa.

Droga na Okraj (DK368) nadal jest  więc  wojewódzka i za jej utrzymanie odpowiada DSDiK. Jak widać na zdjęciu przysłanym przez jednego z kierowców, odpowiedzialność jest tylko teoretyczna.

 

Odpowiedź DSDiK (wytłuszczenia red.)

"Droga od Rozdroża Kowarskiego na Przełęcz Okraj (dawna 368) jest regularnie odśnieżania jeli tylko warunki atmosferyczne i ruch pojazdów umożliwiają wykonanie prac. Zdarzają się sytuacje, że zalega pokrywa śnieżna na drodze, stąd oznakowanie drogi znakami C18 „nakaz używania łańcuchów”.

W dniu 14.01.2019 do godziny ok. 6:00 na terenie obejmującym drogi DW367, DW366, DW328, DW36,5 DW369 padał deszcz, temperatura była dodatnia. Po godzinie siódmej-ósmej rano temperatura zaczęła gwałtownie spadać do wartości od -1,5 do -5,00 (w zależności od regionu). Dodatkowo pojawiły się intensywne opady śniegu w rejonie obejmującym drogi: DW367 (od Wałbrzycha do Kowar), DW369 oraz w rejonie DW328.

Na pozostałych drogach występowały opady marznącego deszczu powodujące śliskość na całej długości dróg. Ostatecznie, w krótkim przedziale czasowym wszystkie drogi w regionie pokryły się warstwą lodu. Na DW367; DW366; DW365; DW328; dawna DK3 (relacji Bolków Jawor) mamy trzeci standard odśnieżania.

Z uwagi na liczne interwencje wszystkie piaskarki (5 aut) zostały wysłane na wymienione wyżej drogi na odcinki, gdzie natężenie ruchu jest największe. Na przełęcz Okraj mamy możliwość wysłania pługo – piaskarki o mniejszych gabarytach, ta jednak 14.01.2019 została wysłana na DW366 z uwagi na liczne interwencje użytkowników dróg.

Droga prowadząca na przełęcz Okraj posiada szerokość jezdni 4,50 mb oraz -praktycznie na całej długości- bariery energochłonne usytuowane naprzemiennie, raz po stronie lewej raz prawej. Zalegający przy barierach śnieg dodatkowo zawęża drogę.

Staramy się głownie wysyłać pługopiaskarki w godzinach wczesnych porannych oraz w godzinach nocnych (przy małym ruchu), dodatkowo na drogę na Okraj wysyłamy pług klinowy w celu poszerzenia szerokości pasa do jazdy. Interwencja pługopiaskarek w godzinach, gdy turyści, narciarze wjeżdżają na przełęcz Okraj jest utrudniona, gdyż sprzęt do odśnieżania nie jest w stanie minąć samochodów osobowych (często bez łańcuchów), które blokują ruch, w tym dojazd sprzętu do odśnieżania.

Droga 368 należy do IV standardu utrzymania dróg – dopuszcza występowanie pokrywy śnieżnej na jezdni. Ze względu na specyficzne warunki atmosferyczne w okolicach Przełęczy Okraj, na drodze 368 za skrzyżowaniem z drogą 369 należy w okresie zimowym, przy zalegającym śniegu na jezdni zakładać łańcuchy śniegowe zgodnie z istniejącą organizacją ruchu - znak C18 „nakaz używania łańcuchów”.

W dniu 14.01.2019 r., po zlikwidowaniu warstwy lodu zalegającej na nawierzchni dróg głównych (DW 367, 366, 328, 365 dawna DK3 ), przystąpiono do odśnieżania i likwidacji zalegającego śniegu w tym na poboczu – prace trwały do późnych godzin wieczornych.

W przypadku intensywnych opadów śniegu DSDiK rozważa możliwość okresowego zamknięcia drogi. Dlatego też zostaną wprowadzone dodatkowe oznakowania informujące o zamknięciu drogi w kierunku Przełęczy Okraj a kierowców możemy jedynie prosić o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania (żaden samochód na przesłanym przez Panią Redaktor zdjęciu nie miał łańcuchów).

Zasady odśnieżania i usuwania śliskości zimowej na drogach wojewódzkich podane są na stronie internetowej dsdik.wroc.pl w zakładce zima. W tej zakładce znajduje się również Informator podający szczegółowo wykaz osób odpowiedzialnych za drogi wojewódzkie oraz ich numery kontaktowe.

Jednocześnie też przypominany, że: DZIAŁANIE SŁUŻB DROGOWYCH MA NA CELU ŁAGODZENIE SKUTKÓW ZIMY, A NIE ICH CAŁKOWITĄ LIKWIDACJĘ.

Z poważaniem

Leszek Loch Dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu

Komentarze (3)

No tak. Sąd im kazał odśnieżać, a oni i tak wiedzą lepiej i olali temat.

Wroclaw stolica reszta okolica

W niedzielę 13-go było odśnieżone byle jak środkiem jezdni.

Napisz komentarz

WERYFIKACJA
Poniższe zadanie ma na celu stwierdzenie, czy jesteś człowiekiem, a tym samym przeciwdziałanie spamowi.