Drzewa są piękne i ważne

Drzewa są piękne i ważne

50 osób uczestniczyło w konferencji podsumowującej projekt ścieżki edukacyjnej dendrologicznej „Drzewa- dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe Bolkowa”. Odbyła się ona w bolkowskim domu kultury, a projekt realizowany był przez Towarzystwo Miłośników Bolkowa w ramach programu „Działaj lokalnie X”. 

Konferencję uświetnili przedstawiciele świata nauki z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Instytutu Architektury Krajobrazu: dr inż. Justyna Jaworek („Rola historycznych założeń ogrodowych”), mgr inż. Anna Popów-Nowicka z Arboretum- Ośrodka Badań Dendrologicznych ( „Funkcja edukacyjna parku historycznego na przykładzie Arboretum”), mgr inż. Robert Sobolewski (Podsumowanie projektu „Ścieżka edukacyjna dendrologiczna: Drzewa –dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe Bolkowa”). Niestety, jak zauważył Marek Janas, przewodniczący Towarzystwa Miłośników Bolkowa, na to szczególne spotkanie dotarło niewielu samorządowców z okolicznych gmin. Widać nie docenili wagi problemu a szkoda bo zacni prelegenci uświadomili słuchaczom, jak niezwykły potencjał turystyczny, edukacyjny i promocyjny dla miast i wsi wiąże się z zachowaniem i pielęgnowaniem dziedzictwa przyrodniczego, w tym osobliwych drzew. Jest on w małym stopniu wykorzystywany a stanowi przecież bogactwo, które odziedziczyliśmy po poprzednich pokoleniach. Nie wykorzystywane są również w pełni środki dostępne na zachowanie bioróżnorodności. W ramach projektu wyznaczono ścieżkę dydaktyczną, opracowano tablice informacyjne oraz wydano foldery. W przedsięwzięciu pomogło szereg instytucji i osób prywatnych.

dr1.JPG
Konferencja 029.jpg

Komentarze (2)

Nie długo zmniejszy się ruch tranzytowy przez to miasteczko. Po wybudowaniu obok drogi będzie pusto jak w J.Górze na 1-go Maja

Czyli nie będzie smrodu spalin rewelacja cisza spokój i piękna przyroda

Napisz komentarz

WERYFIKACJA
Poniższe zadanie ma na celu stwierdzenie, czy jesteś człowiekiem, a tym samym przeciwdziałanie spamowi.