Jeleniogórskie szkoły oferują (1)

„Programuję swoją przyszłość Jelenia Góra…enter” pod takim hasłem odbyła się „Gra Miejska” dla najstarszych gimnazjalistów.

Uczniowie ostatnich klas gimnazjów są już po egzaminach testach. Wyniki znane będą za ponad miesiąc. Teraz najstarsi gimnazjaliści, muszą zdecydować jaki wybrać zawód, jaką szkołę, jaki kierunek. To ważny życiowy wybór. Mają na to miesiąc. Elektroniczna rekrutacja rozpocznie się pierwszego i trwać będzie do dwudziestego pierwszego czerwca.

Już od kilku tygodni 9 jeleniogórskich szkół ponadgimnazjalnych w najróżniejszy sposób prezentuje swe kierunki kształcenia, chcąc zachęcić do siebie jak najwięcej najzdolniejszej młodzieży.
- Oferta dla uczniów opuszczających gimnazja jest bardzo szeroka. Przedstawia całą gamę zawodów, różnych ścieżek i kierunków kształcenia. Chodzi nam o to, aby uczniowie mieli możliwość dużego wyboru – mówi Paweł Domagała, naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego – W nowym roku szkolnym planujemy utworzenie 43 oddziałów w szkołach ponadgimnazjalnych. Przygotowaliśmy około 1200 miejsc na przyjęcie kolejnego rocznika klas pierwszych.

Oferty edukacyjne pierwszych 4 jeleniogórskich szkół ponadgimnazjalnych
na rok szkolny 2017/2018.

 

„Elektronik” czyli Zespół Szkół Elektronicznych i G3

Jelenia Góra ul. Grunwaldzka 64 a
www.elektronik.jgora.pl

Szkoła ma ponad 60 letnią tradycję w przygotowaniu uczniów do zawodów technicznych o różnych specjalizacjach.
W tym roku nabór do technikum prowadzony jest w zawodach:
Technik elektronik o kwalifikacjach: montaż, instalowanie i eksploatacja układów i urządzeń elektronicznych
Technik informatyk o kwalifikacjach:
- montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
- programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych
Technik logistyk o kwalifikacjach: obsługa magazynów i organizacja transportu
Nowym zawodem jaki można zdobywać począwszy od roku szkolnego 2017/2018 jest: technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej o kwalifikacjach :
EE.19. Montaż i eksploatacja instalacji wewnątrzbudynkowych telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej
EE.20. Montaż i eksploatacja szerokopasmowych sieci kablowych pozabudynkowych
Zespół Szkół Elektonicznych uruchamia w tym roku Szkołę Branżową I stopnia w zawodzie: magazynier logistyk o kwalifikacji obsługa magazynów.
Jeleniogórski „Elektronik” pochwalić się może: tytułem „Srebrnej Szkoły 2017 roku” w prestiżowym ogólnopolskim rankingu szkół Perspektywy. W ubiegłym roku 100% uczniów w „Elektroniku” zdało maturę.
Dzień otwarty szkoły 24 maja od godz. 9 do 15.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych

Jelenia Góra, Aleja Jana Pawła II 26
www.zsoit.jgora.pl

W szkole tej można zdobyć zawód:
Technik analityk - 4 lata
- oferta dla osób zainteresowanych pracą w laboratoriach chemicznych, kryminalistycznych, specjalistycznych oraz analityki medycznej,
- przygotowanie do matury - przedmioty rozszerzone:
chemia, biologia
- sugerowane kierunki studiów: medyczne, farmaceutyczne,
biologiczno-chemiczne.
W ramach ZSOiT funkcjonuje III Liceum Ogólnokształące im. Jędrzeja Śniadeckiego które przyjmie w tym roku uczniów do klas o następujacych profilach:
Klasa humanistyczno-medialna
- dla osób zainteresowanych komunikacją społeczną, mediami i dziennikarstwem;
- pod kątem studiów wyższych na kierunkach dziennikarskich i filologii polskiej;
Klasa politechniczna
- dla osób zainteresowanych naukami ścisłymi i informatyką;
- sugerowane kierunki studiów: politechniczne, informatyczne, ścisłe;
Klasa biologiczno-chemiczna
- dla uczniów zainteresowanych naukami przyrodniczymi;
- sugerowane kierunki studiów: biologia, chemia, medycyna, farmacja, ochrona środowiska;
Klasa psychologiczna
- dla osób zainteresowanych psychologią, pedagogiką i socjologią;
Klasa artystyczna
- dla osób pragnących rozwijać swoje pasje związane ze sztuką: teatrem, filmem, muzyką, tańcem, literaturą, sztukami plastycznymi;
- sugerowane kierunki studiów: uczelnie artystyczne, kulturoznawstwo, filologia polska;
Klasa lingwistyczna z elementami kultury i języka hiszpańskiego.
- przygotowanie do podjęcia kształcenia na kierunkach: lingwistyka, turystyka, obsługa turystyczna, stosunki międzynarodowe, ekonomia, geografia i inne.
Klasa bezpieczeństwa wewnętrznego
- przygotowanie do podjęcia kształcenia na kierunkach: bezpieczeństwo publiczne, wewnętrzne, przygotowująca do pracy w służbach mundurowych np. policji, straży pożarnej, wojska.
Dzień otwarty szkoły 31 maja od godz. 11 do 16.

„Handlówka”, czyli Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 im. Stanisława Staszica

Jelenia Góra ul. 1 Maja 39/41
www.handlowka.jgora.pl

Oferta kierunków w klasach pierwszych w roku szkolnym 2017/2018.
Technikum żywienia i usług gastronomicznych
Osoba kończąca Technikum uzyskuje pełną wiedzę dotyczącą szeroko rozumianych zagadnień związanych z przygotowaniem, organizacją, informacją i kompleksową obsługą przyjęć. Jest przygotowana m. in. do organizowania bali, wesel i innych przyjęć okolicznościowych. Uczniowie technikum żywienia i usług gastronomicznych zdobywają dodatkowe kwalifikacje z zakresu: florystyki, carvingu, umiejętności barmańskich oraz baristycznych.
Technikum handlowe
Technik handlowiec należy do zawodów typowo usługowych. Absolwent posiada wiedzę o funkcjonowaniu rynku, potrzebach konsumentów, towaroznawstwie, działaniach marketingowych, technikach informatycznych, organizacji pracy w punktach sprzedaży, nowoczesnej rachunkowości, prawie (cywilnym i handlowym) oraz regułach współpracy z kontrahentami. Absolwenci tego technikum zdobywają umiejętności w sprzedaży internetowej.
Technikum Usług Fryzjerskich
Zasadniczym celem kształcenia w zawodzie technik usług fryzjerskich jest przygotowanie absolwentów do nowoczesnego wykonywania w/w zawodu według współczesnych norm i trendów fryzjerskich. Posiadając wyuczony zawód technik usług fryzjerskich można posiadać kwalifikacje zawodowe poczynając od świadczenia usług fryzjerskich, stylizacji paznokci, wizażu a kończąc na bezpośrednim zarządzaniem własnym zakładem fryzjerskim. Zdobyte podczas nauki doświadczenia pozwalają na projektowanie i urządzanie własnego zakładu fryzjerskiego według nowoczesnych zasad bezpieczeństwa i standardów pracy.
W ramach ZSLiZ nr 2 im. Stanisława Staszica rozpoczyna działalność SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA kształcąca w zawodach:
Kucharz

Do zadań kucharza należą wszystkie czynności związane z przygotowywaniem typowych potraw i napojów w różnorodnych zakładach gastronomicznych i przedsiębiorstwach zajmujących się przygotowywaniem i produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych.
Sprzedawca
Absolwent kończący ten kierunek potrafi dobierać asortyment sprzedaży, obsługiwać różnorodnych klientów. Wystawia faktury VAT, organizuje zaopatrzenie sklepu. Zajęcia praktyczne odbywają się poza terenem szkoły w różnorodnych placówkach handlowych.
Fryzjer
Absolwenci 3-letniej szkoły tej specjalności mają przygotowanie do pracy w salonach fryzjerskich. Dzięki posiadanym umiejętnościom mogą również prowadzić własne zakłady usługowe tej branży

II Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida

Jelenia Góra ul. Gimnazjalna 2
www.norwid.jgora.pl

II LO im. Norwida przyjmie w tym roku uczniów w klasach o następujących profilach:
Klasa humanistyczna
- przygotowuje do studiów: prawo, stosunki międzynarodowe dziennikarstwo, europeistyka, aktorstwo, administracja, lingwistyka, reżyseria,
Klasa biologiczno-chemiczna
- przygotowuje do studiów: medycyna, farmacja, weterynaria, analityka medyczna, ochrona środowiska, rehabilitacja, kosmetologia, biotechnologia, biologia, chemia, inżynieria środowiska i biomedyczna,
Klasa matematyczno – fizyczna
Przygotowuje do studiów: budownictwo, automatyka, robotyka, architektura, fizyka, astronomia, inne kierunki politechniczne,
Klasa językowo-geograficzna
- przygotowuje do studiów: logistyka, bezpieczeństwo wewnętrzne, geologia, zarządzanie, prawo, turystyka, geodezja, architektura krajobrazu, handel zagraniczny,
Klasa językowo-matematyczna
Przygotowuje do studiów: archeologia, prawo, historia sztuki, zarządzanie, logistyka, architektura,psychologia, prawo, administracja, wybrane
II Liceum im. Norwida m.in. oferuje także:
- możliwość rozwijania zainteresowań na wykładach w szkołach wyższych i na zajęciach pozalekcyjnych;
- sprawdzenie swoich możliwości w olimpiadach i konkursach przedmiotowych;
- projekty edukacyjne w tym wyjazdy zagraniczne oraz obozy naukowe;
Dzień otwarty 2 czerwca 2017.

 

W aktualnym wydaniu Nowin Jeleniogórskich (z 16 maja 2017r.) prezentujemy oferty pozostałych jeleniogórskich szkół średnich. To: Zespół Szkół Technicznych „Mechanik”, I Liceum Ogólnokształcące im. St. Żeromskiego w ZSO nr 1, Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych oraz Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych. Zapraszamy do lektury.