Kolejny przetarg na przebudowę DK nr 18

FOT. DDDKiA

Tę trasę, która łączy granicę Polski z Niemcami w Olszynie z autostradą A4 biegnącą z Wrocławia, dobrze znają kierowcy w naszym regionie. Niejeden raz psioczyli, jadąc po betonowych płytach, jak po tarce. Niestety, nie tak szybko, jak się spodziewali, rozpocznie się przebudowa drogi krajowej nr 18 i dostosowanie jej do parametrów autostrady. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad właśnie ogłosiła kolejny już przetarg na tę inwestycję. Tym razem jedynym kryterium wyboru wykonawcy ma być cena. Oferty można składać do 10 lipca br.

Pierwszy majowy przetarg na przebudowę drogi krajowej nr 18 GDDKiA unieważniła, ponieważ wszystkie złożone oferty przekraczały kwotę przeznaczoną na realizację zadania.

Nowe zasady przetargu

„Po analizie dotychczasowych postępowań przetargowych stwierdziliśmy, że wykonawcy składający oferty, najczęściej w takim samym stopniu spełniali dodatkowe kryteria pozacenowe. W efekcie sprowadzało się to do tego, że o wyborze najkorzystniejszej oferty i tak ostatecznie decydowała cena. Zdaniem GDDKiA kryteria pozacenowe były traktowane przez wykonawców jako dodatkowe ryzyko, którego spełnienie rodziło określone koszty, a to wpływało na wartość ofert. Dokonaliśmy zmiany i wymagamy konkretnych, niezmiennych parametrów jakościowych, wraz z dokładnym ich opisem w projekcie budowlanym i wykonawczym. Ze względu na przewidziany dla tego zadania tryb „Buduj” nie stosujemy Wzorcowych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Wprowadzone zmiany pozwolą potencjalnym wykonawcom oszacować optymalną wartość zadania" - można przeczytać w komunikacie GDDKiA.

Będzie autostrada

Kontrakt obejmuje realizację robót budowlanych na południowej jezdni obecnej DK18, od km 11,86 do 33,76, wraz z budową węzła autostradowego Żary w km 24,73 oraz budową obiektów inżynierskich (trzy wiadukty, trzy przejścia dla zwierząt nad autostradą, most oraz przejście pod autostradą). Celem całego przedsięwzięcia jest dostosowanie drogi krajowej nr 18 (na odcinku Olszyna - Golnice o długości 70 km) do standardów sieci drogowej UE o parametrach autostradowych.

GDDKiA przeznaczyła na realizację tej inwestycji 303,8 mln zł.

Całkowity koszt przebudowy drogi A18 z Olszyny do Golnic to 1,1 mld zł. Dotyczy to drugiej fazy inwestycji. W pierwszej, zakończonej w 2006 roku, dostosowano całą północną jezdnię drogi krajowej numer 18 do standardów sieci drogowej UE, uwzględniając przy tym parametry autostrady, ale oprócz węzłów i przejść dla zwierząt.

Jakich terminów mają się spodziewać kierowcy?

Oddanie do ruchu poszczególnych odcinków południowej jezdni A18, z uwagi na różny stopień zaawansowania prac przygotowawczych, jest planowane w latach 2021-2023.

Przebudowa DK nr 18

 Przebudowa drogi krajowej na odcinku Olszyna–Golnice rozpoczęła się w 2004 roku, kiedy to dobudowywano jezdnię północną – do użytku oddano ją w 2006 roku.

Teraz – w drugiej fazie – przebudowana zostanie jezdnia południowa. Tę inwestycję podzielono na cztery odcinki realizacyjne: od węzła Olszyna do km 11,86, następnie do km 33,76, kolejny do granicy województwa, a później do węzła Golnice.

Planowana trasa autostrady A18 prowadzi od granicy państwa w Olszynie do Krzyżowej, obejmując województwa lubuskie i dolnośląskie. W użytku jest 5,5 km tej drogi, jej projektowana długość to 78 km.

Obecna DK18 to część III transeuropejskiego korytarza transportowego, który łączy Ukrainę, Słowację i południową część Polski z Dreznem i Berlinem.

dk nr 18  (1).jpg
dk nr 18  (2).jpg
dk nr 18  (3).jpg
dk nr 18  (4).jpg
dk1 nr 18  (3).jpg

Komentarze (0)

Napisz komentarz

WERYFIKACJA
Poniższe zadanie ma na celu stwierdzenie, czy jesteś człowiekiem, a tym samym przeciwdziałanie spamowi.