Kontroli nie będzie. Mail „ze skarbówki” to fałszywka

Kontroli nie będzie. Mail „ze skarbówki” to fałszywka

Sądząc po ilości zgłoszeń od naszych czytelników, w komputerowych skrzynkach pocztowych masowo pojawiły się ostatnio maile o rzekomej kontroli urzędu skarbowego. Kontroli można się nie obawiać, bo zawiadomienie jest fałszywką. Ale załączników już tak – ich otwarcie grozi zawirusowaniem komputera.

Czytelnicy informują, że mile trafiają do użytkowników poczty elektronicznej od wczoraj (niedziela, 24 lutego). Wiadomość pochodzi od " inspektora podatkowego mgr Mariana Jakubowskiego", który zapowiada kontrolę skarbową. Dla uwiarygodnienia powołuje się na ciąg przepisów, a do wiadomości załącza plik z rzekomymi dokumentami.
Inspektor Jakubowski zawiadamia w mailu:
"Urząd Skarbowy odczytać zawiadomienie о zamiarze zainicjować kontroli w dniu 18.04.2019r. Wobec braku możliwości ustawienia kontaktu telefonicznego w dniach 4-7.04.2019r. i nie zastania podatnika w jego siedzibie w dniu 6.04.2019r. w celu ustalenia terminu wszczęcia kontroli. Urząd Skarbowy wyznacza termin zainicjować kontroli na 29.04.2019r. о godz. 9.00.
Jednocześnie Urzqd Skarbowy informuje, ze zgodnie z art. 92a ustawy z dnia 13 października 1998r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 11, poz.74 z p6zn. zm.) w zwiqzku art. 80 ust. 1 ustawy z 2 lipca 2004 г. о swobodzie dziatalnosci gospodarczej (Dz. U. z 2007 r.. Nr 155, poz. 1095 z pozn. zm.) czynnosci kontrolnych dokonuje si$ w obecnosci kontrolowanego lub osoby przez niego upowaznionej. Oznacza to ze w wyzej wymienionym terminie jest Pani/Pan zobowiązana do obecnosci w siedzibie swojej Firmy i wspofpracy z inspektorem kontroli. Ponadto zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy о swobodzie dziatalnosci gospodarczej jest Pani/Pan zobowiązuje do pisemnego wskazania osoby upowaznionej do reprezentowania Pani/Pana w trakcie kontroli, w szczegolnosci w czasie Pani/Pana nieobecnosci.
Jest Pani/Pan zobowiązania do przygotowania wszystkich potrzebnych dokumentow zwiqzanych z prowadzone przez Pani/Pana Firm wymienionych w załączniku(dokumenty.rar).
Nieobecnosc Pani/Pana moze zostac uznana za stan wyczerpuje znamiona wykroczenia okreslonego w art. 98 ust. 1 pkt 3 ustawy z 13 pazdziernika 1998 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 11, poz. 74 z pozn. zm.)." (Pisownia oryginalna).
Podatnicy o niepokojących mailach informowali też urzędy skarbowe. Ostrzega dziś przed nimi dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu
- W ciągu ostatnich godzin wielu podatników otrzymało na swoje skrzynki email wiadomości od „urzędu skarbowego" informujące o rzekomym „zamiarze wszczęcia kontroli skarbowej". Zwracamy uwagę, że urzędy skarbowe nigdy nie informują podatników za pośrednictwem poczty elektronicznej email o zamiarze wszczęcia kontroli. Prosimy zatem nie reagować na otrzymane wiadomości, i nie otwierać załączników dołączonych do wiadomości, gdyż mogą one zawierać niebezpieczne wirusy.

Komentarze (8)

Również takiego otrzymałam!

Tylko dzban zareaguje na taki email.

Tylko dzban powtarza wymyślony durny tekst. Dzban, dzban, dzban ... Wymyśl swój tekst dziecino, bo ten jest już nudny

Wystarczy sprawdzić adres internetowy, jeszcze przed otwarciem wiadomości. Ja tak zrobiłem. Nie było domeny gov, więc mail (nieotwarty) powędrował do kosza. Zresztą - skarbówka powiadamia o zamiarze kontroli zupełnie inaczej.

A nie powinna w ogóle powiadamiać

Program antywirusowy potwierdził że załącznik zawiera wirusa

Jeśli to jest tak pisane, to ktokolwiek otworzy mail i załącznik, musi być głupszy niż ustawa przewiduje. A żeby w ogóle uwierzyć, że skarbówka posłuży się mailem, a nie tradycyjną papierową pocztą, również trzeba urwać się z choinki.

Ale pewnie wielu dostało sraczki :D

Napisz komentarz

WERYFIKACJA
Poniższe zadanie ma na celu stwierdzenie, czy jesteś człowiekiem, a tym samym przeciwdziałanie spamowi.