Lista płac - wynagrodzenia w samorządzie terytorialnym

Lista płac - wynagrodzenia w samorządzie terytorialnym

Samorządowcy, zwłaszcza funkcyjni, na zarobki nie mogą chyba narzekać. Zwykle zarabiają dużo, a w niektórych przypadkach (całkiem subiektywnie odnosząc wysokość apanaży do intensywności i jakości świadczonej pracy) za dużo. Właśnie, by pokazać, że za bardzo podobną pracę można zarobić zgoła odmiennie, na naszej liście tym razem pojawiają się po kilka razy te same stanowiska i funkcje. No bo czy skarbnik w gminie Mirsk ma trzy razy mniej pracy i ponosi trzy razy mniejszą odpowiedzialność niż skarbnik w gminie Bogatynia?

Bogatynia to zresztą szczególny zarobkowy przypadek. Sześć z dziesięciu najwyższych samorządowych pensji w regionie jeleniogórskim wypłaca się właśnie tam. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta, bo ma kto zasilać gminny budżet i za te pensje płacić: kopalnia i elektrownia. W efekcie funkcyjni samorządowcy (poza burmistrzem, którego wynagrodzenie jest przyzwoite, ale nie przekraczające granic absurdu, jak ma to miejsce w przypadku jego zastępców) biorą horrendalną kasę, która - takie mam wrażenie - wcale nie wynika ze szczególnych zasług.

Albo weźmy radnych i ich diety. Czy na przyzwoitość stać tylko tych z Janowic i Marciszowa (no, może jeszcze Lubania - gmina - i Lubawki). Bo na pewno przyzwoitymi nie można nazwać kwot, jakie za pracę społeczną(!) otrzymują radni w Jeleniej Górze i Bogatyni. Za 2 - 3 spotkania w miesiącu, de facto bez żadnej odpowiedzialności, i ewentualnie kilka godzin (jeśli są solidnymi radnymi) poświęconych miesięcznie na analizę samorządowych dokumentów, dostają więcej niż zarabia na pełnym etacie konserwator wodociągu wiejskiego i niewiele mniej niż szeregowy pracownik PWiK. Samorządowa lista płac dostarcza dużo więcej materii do takich przemyśleń…

Wynagrodzenia samorządowców (wszystkie w ujęciu brutto) pochodzą w zdecydowanej większości z ich oświadczeń majątkowych publikowanych w biuletynie Informacji Publicznej, odnoszą się więc do zarobków z 2008 r. (jednak w tym roku w większości samorządów podwyżek nie było, a jeśli już - to symboliczne).

0 zł - prezes Bolesławieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych (ale jednocześnie ma posadę w magistracie pełnomocnika prezydenta miasta ds. obsługi inwestorów za 5160 zł miesięcznie)
152 zł - za opiekę nad wiejskim domem kultury
180 zł - za udział w komisji mieszkaniowej (miasto)
230 - 480 zł - średnie diety radnych gminy Janowice (zależą od dodatkowych funkcji i obecności; podobnie w innych radach)
300 - 400 zł - średnie miesięczne diety radnych w Marciszowie
375 zł - średni miesięczny zarobek (diety i prowizja z podatku rolnego) sołtysa na wsi (ok. 130 numerów)
380 - 500 zł - diety radnych w gminie wiejskiej Lubań
380 - 760 zł - diety radnych w Lubawce
400 - 600 zł - diety radnych w Kowarach
400 - 650 zł - diety radnych w gminie Jeżów Sudecki
400 - 680 zł - diety radnych gminy Gromadka
500 zł - średnia dieta miesięczna przewodniczącego rady gminy w Marciszowie
550 - 1000 zł - diety radnych gminy Gryfów
580 -650 zł - radny gminy Bolków
600 - 680 zł - średnie diety radnych gminy Mirsk
620 - 790 zł - diety radych gminy wiejskiej Bolesławiec, podobnie w gminach Kamienna Góra, Kowary i Lubomierz
830 - 1050 zł - diety radnych lubańskiej rady miejskiej
860 zł - dieta przewodniczącego rady w Kowarach
880 zł - dostaje radny w gminie Lwówek
890 - 1000 zł - diety radnych w Karpaczu
900 zł - diety radnego powiatowego w powiecie kamiennogórskim
1000 - 1100 zł - dieta przewodniczącego samorządu w Janowicach, w Mirsku, w gminie Lubań i w Kowarach
1100 - 1600 zł - średnie diety bolesławieckich radnych
1190 -1210 zł - tyle dostają: przewodniczący rady w Gromadce, przewodniczący kamiennogórskiej rady gminy i przewodniczący rady miasta i gminy Lubawka
1230 - 1280 zł - diety radnych kamiennogórskiej rady miasta
1250 zł - dieta przewodniczącego rady w Lubomierzu
1295 zł - dla szefa rady gminy wiejskiej Bolesławiec
1300 zł - diety radnych jeleniogórskiego powiatu ziemskiego
1300 zł - przewodniczący rady miasta i gminy Lwówek
1300 zł - przewodniczący rady gminy Bolków
1325 zł - średnie miesięczne diety przewodniczącego karpackiej rady miasta
1330 zł - przewodniczący gryfowskiej rady i tyle samo w Jeżowie Sudeckim
1500 zł - zarabia konserwator wodociągu wiejskiego
1580 - 1830 zł - wynoszą diety radnych jeleniogórskiego samorządu i radnych w Bogatyni
1800 zł - średnia dieta przewodniczącego kamiennogórskiej rady miasta
1916 zł - opiekun ekspozycji w miejskim muzeum regionalnym
1940 zł - maszynista w przedsiębiorstwie wodociągów i kanalizacji
1980 zł - przewodniczący bolesławieckiej rady miasta
2000 zł - przewodniczący rady w Bogatyni
2100 zł - przewodniczący jeleniogórskiej rady miasta
2160 zł - operator w Karkonoskim Systemie Wodociągów i Kanalizacji
2330 zł - kierownik USC w Lubomierzu
2330 zł - pracownik socjalny MOPS (gmina miejsko-wiejska)
2400 zł - majster w zakładzie budżetowym (gmina miejsko-wiejska)
2500 zł - magazynier Zakładu Energetyki Cieplnej (gmina miejska)
2520 zł - dieta radnego sejmiku wojewódzkiego
2660 zł - inspektor ds. zarządzania nieruchomościami w administracji budynków komunalnych (gmina miejsko-wiejska)
2700 - 4100 zł - inspektor w wydziałach miasta (duże miasto)
2930 zł - kierownik działu w zakładzie usług komunalnych (gmina miejsko-wiejska)
3010 zł - dyrektor OSiR Lubomierz
3090 zł - pracownica biura obsługi rady (miasto)
3100 - 3500 zł - inspektor w urzędzie gminy
3120 zł - kierownik MOPS w Lubomierzu
3200 zł - dyrektor przedszkola (Bogatynia)
3300 zł - dyspozytor w jeleniogórskim PEC
3300 zł - dyrektor biblioteki (Bolków)
3300 zł - inspektor obsługi technicznej w ZGL (Jelenia Góra)
3380 zł - dyrektor przedszkola (Bolków)
3400 zł - wychowawczyni w powiatowym ośrodku socjoterapii (powiat bolesławiecki)
3400 zł - zarabiają kierownicy USC w Lwówku i Gryfowie
3500 zł - przewodnicząca powiatowego zespołu orzekania ds. niepełnosprawności (powiat bolesławiecki)
3500 zł - strażnik miejski (miasto)
3540 zł - kierownik USC (Bolesławiec)
3600 zł - inspektor w straży miejskiej (miasto)
3616 zł - mechanik w jeleniogórskim MZK
3830 zł - sekretarz miasta i Gminy Lubomierz
3900 zł - kierownik składowiska śmieci (obsługuje kilka gmin)
4000 zł - dyrektor przedszkola (Lwówek)
4050 zł - dyrektor biblioteki (Gryfów i Lwówek)
4060 zł - dyrektor przedszkola (Bolesławiec)
4145 zł - dyrektor ZBGKiM (Gryfów)
4150 zł - dyrektor MDK (Jelenia Góra)
4150 zł - dyrektor OSiR (Lwówek)
4180 zł - z-ca naczelnika wydziału geodezji i nieruchomości (powiat bolesławiecki)
4250 zł - kierownik działu eksploatacji MZGM (miasto)
4400 - 4700 zł - dyrektor w jeleniogórskim przedszkolu
4400 - 5500 zł - kierownicy referatów w jeleniogórskim magistracie
4500 zł - dyrektor MOSiR (Bolków)
4600 zł - skarbnik gminy Janowice
4600 zł - przewodniczący Powiatowego Zespołu Orzekania ds. Niepełnosprawności (Jelenia Góra)
4630 zł - dyrektor powiatowego centrum kształcenia kadr (powiat bolesławiecki)
4800 zł - kierownik MOPS (Lwówek)
4880 zł - kierownik wydziału w magistracie kamiennogórskim
4880 zł - kierownik referatu w gminie wiejskiej Lubań
4947 zł - kierownik w zarządzie dróg powiatowych (lwówecki)
4970 zł - dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół (gmina wiejska Lubań)
5000 zł - burmistrz Lubomierza
5000 - 6000 zł - zastępcy naczelników w bolesławieckim magistracie
5140 zł - kierownik MOPS w gminie Mirsk
5470 zł - dyrektor biblioteki w Bolesławcu
5500 zł - dyrektor biblioteki publicznej (Bogatynia)
5500 zł - dyrektor ośrodka kultury (Lwówek)
5500 zł - dyrektor muzeum (Jelenia Góra)
5530 zł - kierownik referatu w urzędzie gminy w Lubawce
5590 zł - skarbnik miasta i gminy Mirsk
5600 zł - dyrektor Jeleniogórskiego Centrum Kultury
5890 zł - skarbnik gminy wiejskiej Kamienna Góra
6000 zł - kierownik miejsko-gminnego zakładu budżetowego gospodarki komunalnej i mieszkaniowej (Bolków)
6120 zł - dyrektor wydziału w zgorzeleckim starostwie powiatowym
6130 zł - wicedyrektor MZGK ds. inwestycyjnych (Bolesławiec)
6130 zł - dyrektor MOPS (Bolesławiec)
6250 zł - komendant straży miejskiej (Bolesławiec)
6300 zł - sekretarz miasta i gminy w Leśnej
6440 zł - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (powiat kamiennogórski)
6500 zł - dyrektor MOPS (Jelenia Góra)
6500 - 7800 zł - naczelnicy wydziałów w urzędzie miasta Bolesławiec
6600 zł - dyrektor MOSiR (Bolesławiec)
6680 zł - komendant straży miejskiej (Bogatynia)
6700 zł - skarbnik (Bolków)
6810 zł - komendant straży miejskiej (Jelenia Góra)
6850 zł - dyrektor Zakładu Budżetowego Gospdoarki Komunalnej i Mieszkaniowej (Lwówek)
7000 zł - sekretarz gminy (Gryfów)
7000 - 8000 zł - naczelnicy wydziałów (Jelenia Góra)
7080 zł - skarbnik gminy Lwówek
7100 zł - dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów (Jelenia Góra)
7200 zł - z-ca burmistrza Lwówka Śląskiego
7500 zł - sekretarz gminy (Lwówek)
7500 zł - z-ca burmistrza (Bolków)
7580 zł - zastępca burmistrza Mirska
7750 zł - prezes zakładu utylizacji odpadów w Lubomierzu
8000 zł - dyrektor jednego z ZGL (Jelenia Góra)
8130 zł - prezes MZK (Bolesławiec)
8250 zł - skarbnik Karpacza i tyle samo skarbnik w Gromadce
8500 zł - skarbnik gminy wiejskiej Bolesławiec
8660 zł - skarbnik miasta Kamienna Góra
8700 zł - dyrektor MZK (Jelenia Góra)
8871- 12000 zł - naczelnik wydziału (Bogatynia)
8900 zł - burmistrz Kowar
8950 zł - prezes ZEC w Bolesławcu
9000 zł - dyrektor Bogatyńskiego Ośrodka Kultury
9044 - 9300 zł - wójtowie gminy wiejskiej Kamienna Góra, Gromadki, Janowic i Marciszowa
9300 zł - dyrektor bogatyńskiego SPZOZ
9300 zł - zastępca wójta w gminie wiejskiej Lubań
9400 zł - prezes „Wodnika” (Jelenia Góra)
9500 zł - burmistrzowie Bolkowa i Leśnej
9600 zł - dyrektor ds. technicznych gminnego przedsiębiorstwa oczyszczania (Bogatynia)
9720 zł - wójt Jeżowa, burmistrz Gryfowa i miasta Kamienna Góra
10080 zł - burmistrz Lubawki
10125 zł - dyrektor MPGK (Jelenia Góra)
10200 zł - prezes MZGK w Bolesławcu
10200 zł - sekretarz miasta Jelenia Góra
10400 zł - wójt gminy wiejskiej Lubań
10400 - 10600 zł - sekretarze w obu bolesławieckich urzędach; podobnie skarbnik w Jeleniej Górze
10800 zł - starosta zgorzelecki
10830 zł - burmistrz Lwówka
10950 zł - zastępca burmistrza Lubania
11000 zł - dyrektor MZGK (Bogatynia)
11030 zł - skarbnik miasta w Lubaniu
11080 zł - wiceprezydent Bolesławca
11153 zł - burmistrz Bogatyni
11500 zł - starosta jeleniogórski
11750 zł - burmistrz Mirska
11950 zł - skarbnik gminy (Bolesławiec)
12115 zł - burmistrz Karpacza
12760 - 13300 zł - wiceprezydenci Jeleniej Góry
13000 zł - prezydent Bolesławca
13170 zł - burmistrz Lubania
13535 zł - członek zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (Bogatynia)
14400 zł - prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Jeleniej Górze
15480 zł - zastępca burmistrza ds. inwestycji (Bogatynia)
15400 zł - skarbnik gminy (Bogatynia)
15800 zł - prezes bogatyńskiego przedsiębiorstwa wodociągów i oczyszczania miasta
16630 zł - zastępca burmistrza ds. polityki regionalnej (Bogatynia)
16300 zł - prezes, dyrektor Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (Bogatynia)

Komentarze (9)

No,wynagrodzenia calkiem,całkiem a jak mają się do tego renty emerytury zwykłych mieszkańców,którzy też chcą normalnie żyć i niestety większa część ich świadczenia to wydatki na leki.,a reszta ...jak Bog da.Jak nie wystarczy na buty czy kurtkę to musi być ta sprzed 15-tu lat.A w tym wszystkim to podobno ich niski poziom zycia ...to nieudolność.HA,Ha,ha

cześć

"3100 - 3500 zł - inspektor w urzędzie gminy"

Której gminy? Bo raczej nie tej, w której pracuję. :pinch:

spypanie chodników piaskiem 20.000,00zł - Bolesławiec:(

BARDZO CIEKAWE: "3500 zł - strażnik miejski (miasto)" ALE KTÓRE MIASTO BO PRZECIEŻ NIE JELENIA GÓRA?

To jest tragedia ludzie tyle rocznie nie zarabiaja co oni sk.... w miesiac

:evil: :evil: sami sobie ich wybraliscie , to teraz macie , zazdroscicie im tych marnych 10 kawałkow / Przecież to wybrańcy ludu , nalezy im sie to !!!

LUDZIE NA CHLEB NIE MAJA A TU TAKA KASA WSTYD!!!!!

Boże i ci ludzie z czystym sumieniem oceniają ze 230zł zasiłku z opieki społecznej to jest ta odpowiednia kwota.A i jeszcze 90 zł zasiłku rodzinnego.To jest szok.A opiekunki społeczne w takiej np. Bogatyni to jak wysłanniczki Boga bo to one decydują czy dadzą ci jeszcze jeden miesiąc normalnie przeżyć. B może okazać się że jednak brak jest jakiegoś zaświadczenie,i znów nie spełniasz kryterium dochodowe.One mają po 3tys,

Napisz komentarz

WERYFIKACJA
Poniższe zadanie ma na celu stwierdzenie, czy jesteś człowiekiem, a tym samym przeciwdziałanie spamowi.