Masterplan dla zlewni Bobru

Fot. Łukasz Roksela / Wody Polskie

W ciągu najbliższych 20 miesięcy powstanie masterplan dla zlewni rzeki Bóbr, która leży na obszarze działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Przygotowanie generalnego opracowania zlecił , pozwalającego określić między innymi najbardziej optymalne warianty zabezpieczenia przed powodzią oraz priorytety inwestycyjne w tym regionie wodnym, kosztować będzie niemal 4,5 mln złotych.

Przygotowanie opracowania. Którego pełna nazwa brzmi „Master Plan dla zlewni rzeki Bóbr - Koncepcja wdrożenia PZRP w zlewni rzeki Bóbr pod kątem identyfikacji priorytetów inwestycyjnych w regionie wodnym środkowej Odry”, zleciły Wody Polskie, a dokładniej Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Za realizację kontraktu odpowiadać będzie konsorcjum z norweskim Muliticonsult Norge AS jako liderem.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie masterplanu wraz z niezbędnymi analizami, w celu dokonania rekomendacji najbardziej optymalnych wariantów zabezpieczenia przed powodzią w zlewni rzeki Bóbr. Modelowanie hydrauliczne oraz analizy techniczne i ekonomiczne mają zostać wykonane na poziomie szczegółowości umożliwiającym, aby wyłonione działania inwestycyjne mogły zostać w przyszłości ewentualnie objęte dofinansowaniem z międzynarodowych instytucji finansowych.
Zadaniem konsorcjum, czyli tak zwanego konsultanta będzie także przeprowadzenie szczegółowej analizy dostępnych dokumentów planistycznych, aktualizacja inwentaryzacji obiektów technicznych, analiza stanu zagospodarowania przestrzennego, analiza danych hydrologicznych; identyfikacja i ocena zagrożenia powodziowego na ciekach nie objętych MZP i MRP; uzupełniające geodezyjne pomiary terenowe na potrzeby koncepcji; określenie działań wpływających na obniżenie poziomu ryzyka powodziowego w zlewni rzeki Bóbr. Celem jest także przygotowanie wariantów ochrony przed powodzią i przeprowadzenie modelowania hydraulicznego; ocena wariantów za pomocą analiz wielokryterialnych; ustalenie finalnej listy hierarchii zadań wraz ze wstępnym harmonogramem realizacji; analizy kosztów i korzyści dla całego obszaru realizacji zamówienia oraz przygotowanie studium wykonalności.
Ponadto konsultant ma wykonać prognozę oddziaływania społecznego dla wariantu rekomendowanego wraz z opracowaniem projektu kampanii społecznych i listą interesariuszy, a także prognozę i strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko.
 

Komentarze (7)

Bełkot przeokropny.

Jak się robi papierki za 4,5 mln to musi tajemniczo i mądrze brzmieć.

Chyba ten co pisał sam nie rozumie co napisał.

Co z zaporą w Młotach ?
Czas zacząć gromadzić wodę na czas suszy. Pozatym produkować prąd a nie z "wągla" .

Może zacząć inwestycje na bazie crowfundingu,zamiast wspierać kler watykański zacząć budować własny dobrobyt.

O widac ze,JUDASZOWA GANGRENA z pod znaku PO-PSL-SLD szykuje sobie nowe poletko do GRABIENIA.

potem się okaże że wszystkie prognozy i analizy wylądują na dnie archiwum - a pozostanie tylko rachunek do zapłaty dla " konsultanta "

Kasa niezła :)

Napisz komentarz

WERYFIKACJA
Poniższe zadanie ma na celu stwierdzenie, czy jesteś człowiekiem, a tym samym przeciwdziałanie spamowi.