Miliony na zabytki w regionie

fot. Fundacja "Perła Baroku"

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło wyniki konkursu w programie ochrony zabytków. W naszym regionie dofinansowanie zdobyło 28 projektów, na łączną kwotę prawie 6 mln zł. 41 wniosków z naszego regionu dofinansowania nie zdobyło.

Budżet programu na 2019 rok wynosi 112 125 000 zł, z czego 97 500 000 zł jest rozdzielane w trybie konkursowym (w podziale na II nabory), a 14 625 000 zł w trybie odwoławczym (w podziale na II nabory). Właśnie rozdzielono większość środków – w I naborze, w trybie konkursowym, rozdysponowano 96 500 000 zł na 378 zadań. Wszystkich złożonych wniosków było 1785.
Szczególne powody do radości mają w Krzeszowie, gdzie na prace przy zabytkach opactwa pocysterskiego z budżetu ministerstwa trafi prawie 2 mln zł. Rzecznik fundacji Europejska Perła Baroku nie kryje satysfakcji.
- Naprawa uszkodzonego dachu oraz konserwacja fresków w Kościele pw. św. Józefa, wymiana pokrycia dachu na budynku klasztoru, dalsze prace w bibliotece klasztornej, konserwacja organów Michała Englera, a także konserwacja kolejnych obrazów w Letnim Pawilonie na Wodzie: to wszystko uda się zrealizować dzięki dofinansowaniu w ramach konkursu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na ochronę zabytków cieszy się rzecznik. - Przychylność zyskało sześć wniosków złożonych w ramach pierwszego naboru. Tak duże wsparcie udowadnia, że krzeszowski kompleks jest jednym z najważniejszych zabytków na mapie Polski.
- Najważniejsza dla nas jest wymiana dachu na kościele pw. Św. Józefa, został on zerwany na skutek silnego wiatru 30 listopada ubiegłego roku. Dach został zabezpieczony, jednak ze względu na unikatowe freski znajdujące się wewnątrz, których sama konserwacja została także dofinansowana, musi on zostać czym prędzej wyremontowany. Wspomniane freski to ogromne dzieło "śląskiego Rembrandta" Michała Willmanna. W Bazylice Mniejszej, sąsiadującej z wyżej opisanym kościołem, odbędzie się kolejny proces konserwacji zabytkowych organów Michała Englera. Remonty będą także kontynuowane w części klasztornej, zamieszkiwanej przez Siostry Benedyktynki. Poza tym swoją świetność odzyskają także kolejne obrazy znajdujące się w charakterystycznym Letnim Pawilonie na Wodzie, jedynej takiej drewnianej konstrukcji w Europie – mówi o krzeszowskich priorytetach Jacek Trybuła.
 

W naszym regionie dotacje zdobyły:
parafia rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie na remont więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia w kościele p.w. św. Józefa - 580 tys. zł oraz na kontynuację konserwacji polichromii sklepiennych autorstwa Michała Willmanna - 360 tys. zł;
Diecezja Legnicka na konserwację i restaurację obrazów olejnych w opactwie cystersów, w Pawilonie na wodzie - 230 tys. zł oraz na kontynuację prac renowacyjnych organów Michaela Englera w bazylice p.w. Wniebowzięcia NMP 210 tys. zł (Krzeszów);
Opactwo Sióstr Benedyktynek w Krzeszowie na remont dachu opactwa - 370 tys. zł oraz na renowację wystroju ścian i wyposażenia stolarskiego w bibliotece klasztornej - 150 tys. zł;
parafia rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Lubawce na kompleksową konserwację wyposażenia: konserwację i restaurację pięciu obrazów stacji Drogi Krzyżowej wraz z ramami – 110 tys. zł oraz na rozpoczęcie konserwacji estetycznej przy barokowym ołtarzu głównym Czternastu Św. Wspomożycieli w kościele filialnym w Podlesiu - 120 tys. zł;
parafia rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Różańcowej na wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z uzupełnieniem nawierzchni - 40 tys. zł;
parafia rzymskokatolicka pw. św. Rodziny w Chełmsku Śląskim na wymianę stolarki okiennej, remont elewacji oraz konserwację techniczną i estetyczną oryginalnych dekoracji sztukatorskich i polichromii w kościele - 200 tys. zł;

parafia rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze na prace konserwatorskich przy ołtarzu głównym – 140 tys. zł;
parafia rzymskokatolicka p.w. św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze na ratunkową konserwację płyt epitafijnych wmurowanych w elewacji prezbiterium d. kościoła parafialnego - 50 tys. zł;
Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego (Jelenia Góra) na kontynuację zabezpieczenia i utrwalenie substancji Kolegium Jezuickiego (dawny budynek) poprzez całkowite odtworzenie tynków elewacji i sztukaterii – 310 tys. zł;
gmina Stara Kamienica na ratownicze zabezpieczenie kamiennego łukowego przyziemia ruin zamku - 330 tys. zł;
parafia rzymskokatolicka pw. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Starej Kamienicy na wykonanie drenażu i izolacji przeciwwilgociowej w kościele - 150 tys. zł;
parafia rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wojanowie na konserwację manierystycznej konstrukcji stropowo-emporowej z obrazami oraz zabytkowej kamieniarki – 400 tys. zł;
parafia rzymskokatolicka pw. Bożego Ciała w Szklarskiej Porębie na dokończenie prac remontu elewacji i stolarki kościoła filialnego p.w. Niepokalanego Serca NMP - 410 tys. zł;
Stowarzyszenie "Wieża Książęca w Siedlęcinie" na remont dachu na budynku głównym dworu i łączniku do wieży wraz z kominami - 60 tys. zł oraz na remont stropów w pomieszczeniach na I piętrze dworu wraz z uzupełnieniem tynków sufitów - 60 tys. zł;
parafia rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Chmieleniu na remont dachu i odwodnienia kościoła - 130 tys. zł;
rzymskokatolicka parafia p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Pilchowicach na konserwację ambony – 30 tys. zł;
parafia rzymskokatolicka Wniebowzięcia NMP i św. Maternusa w Lubomierzu na konserwację malowideł ściennych we wnętrzu kościoła i konserwację malowideł ściennych w kaplicy klauzurowej - 230 tys. zł;
parafia rzymskokatolicka pw. Zwiastowania NMP w Mirsku na prace renowacyjno-malarskie elewacji wieży - 140 tys. zł;

parafia rzymskokatolicka MB Królowej Polski w Nawojowie Łużyckim na konserwację renesansowych kamiennych krużganków kościóła pw. Chrystusa Króla - 300 tys. zł;
gmina miejska Lubań na prace zabezpieczające w Domu Solnym 300 tys. zł;
parafia rzymskokatolicka pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Kościelniku na remont elewacji kościoła - 20 tys. zł;

Lech-Gotthardt Elżbieta na zabezpieczenia, wykonanie brakującej stolarki okiennej, anastylozę spalonych stropów i biegów schodowych domu przysłupowego w Bogatyni - 50 tys. zł;
parafia rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Świerzawie na montaż systemu sygnalizacji pożaru w kościele p.w. św. Piotra i Pawła w Lubiechowej - 40 tys. zł.

 

Projekty, które ubiegały się o dofinansowanie, ale nie zdobyły wystarczającej liczby punktów (Zamek Chojnik i kościół w Żeliszowie mają duże szanse, bo znajdują się bardzo wysoko na liście rankingowej):
Oddział PTTK "Sudety Zachodnie" Jelenia Góra - ratownicze prace budowlano-konserwatorskie korony murów pallacium Zamku Chojnik;
Fundacja "Twoje Dziedzictwo" Żeliszów - remont konstrukcji budynku kościoła "Perła Żeliszowa";
Sławomir Bieda z Leśnej - zabezpieczenie fundamentu, odtworzeniem stropu, klatki schodowej oraz dachu pałacu Baworowo;
parafia rzymskokatolicka pw. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Starej Kamienicy - Mała Kamienica, konserwacja gotycko-renesansowych malowideł ściennych, kamiennych obramień i polichromowanego stropu w nawie kościoła filialnego;
parafia rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela Bukowiec - remont pokrycia dachu koscioła, izolacja pozioma i osuszanie;
rzymskokatolicka parafia p.w. św. Barbary w Rębiszowie - odbudowa (rekonstrukcja) hełmu wieży;
gmina Lubawka, remont elewacji ratusza;
parafia rzymskokatolicka pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Kościelniku - Kościelniki Średnie, remont dachu nad prezbiterium oraz odbudowa dachu nad nawą główną kościoła filialnego;
parafia rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Giebułtowie - remont pokrycia wieży i elewacji kościoła;
miasto Jelenia Góra - wzmocnienie konstrukcji wieży głównego budynku willowego wraz z pokryciem dachu wieży, w zabytkowym zespole budynków secesyjnych;
Klasztor św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) Lwówek Śląski - prace zabezpieczające budynek klasztoru;
gmina Wleń - kontynuacja prac zabezpieczeniowych ruin zamku;
parafia rzymskokatolicka Wniebowzięcia NMP i św. Maternusa w Lubomierzu- Popielówek, ołtarz główny prace przy obrazie z ramą oraz rozpoczęcie prac przy architekturze retabulum w kościele p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej;
Agata Rome-Dzida i Wacław Dzida - Staniszów, rewitalizacja Zameczku Myśliwskiego i oficyny;
parafia rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Bożej Ostrobramskiej - Sosnówka, renowacja elewacji, muru, płyt epitafijnych i wnętrza (w tym polichromii), wykonanie nawierzchni i opaski kościoła p.w. Św. Marcina;
rzymskokatolicka parafia pw. św. Wojciecha - Jelenia Góra, kontynuacja prac we wnętrzu (XVIII w.): konserwacja empory wraz z odkrytymi malowidłami i prospektem organowym, podstawy słupa i figury: św. Jan Nepomucena;
Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych – prace restauratorskie malowideł ściennych wraz z częściową ich rekonstrukcją w pałacu w Bukowcu;
parafia rzymskokatolicka pw. św. Marcina w Jeleniej Górze -Sobieszów, kościół filialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, prace konserwatorskie i restauratorskie empory wraz z kolumnami i obrazami lewej strony nawy;
parafia rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja i MB Śnieżnej w Kotliskach - remont ścian nośnych i konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia;
Euro Trade And Financial Services - Bogatynia, stodoła, rewitalizacja, tynki renowacyjne, wypełnienie konstrukcji ryglowej, odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej;
rzymskokatolicka parafia p.w. św. Barbary w Rębiszowie – kościół; remont dachu;
parafia rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Lwówku Śląskim- Płóczki Górne, kościół filialny pw. św. Bartłomieja, remont drewnianej konstrukcji więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachu kościoła;
parafia rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Lwówku Śląskim - kontynuacja konserwacji kamiennej elewacji i wymiany tynków ściany południowej kościoła;
Gospodarstwo Rolne Andrzej Chorbotowicz - Mikułowa, pałac, remont więźby dachowej z wymianą pokrycia;
Karolina i Karol Kowalscy - dom przysłupowy, Łaziska zabezpieczenie i renowacja;
Jeleniogórskie Centrum Kultury - budynek JCK, odnowienie elewacji z całkowitym odtworzeniem okien, drzwi zewnętrznych, ościeżnic;
parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem Matki Boskiej Ostrobramskiej w Rząsinach - wymiana pokrycia dachowego, remont elewacji i wykonanie odwodnienia;
"MAX COMFORT" Sp. z o.o. - Karpacz, Willa Zameczek, zabezpieczenie i konserwacja wnętrza oraz elementów zewnętrznych;
parafia ewangelicko-augsburska w Lubaniu - kościół ewangelicki Marii Panny, konserwacja gotyckiej polichromii i kamieniarki w prezbiterium oraz stabilizacja konstrukcyjna sklepień nawy;
parafia rzymskokatolicka Wojcieszyce - kościół p.w. św. Barbary (XVIII w.): prace konserwatorskie trzech obrazów;
powiat bolesławiecki - Teatr Stary, likwidacja skutków działania wilgoci;
P.H.U. MÜLLE, Jelenia Góra Cieplice - willa ul. Cervi, prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane;
gmina Volków - Kaczorów, renesansowy pałac, ob. szkoła podstawowa, remont kapitalny elewacji wraz z programem prac konserwatorskich i wymianą pokrycia dachu;
powiat bolesławiecki - Młodzieżowy Dom Kultury, likwidacja skutków działania wilgoci;
Marek Drobnik - Pobiedna, przysłupowa kuźnia,renowacja poszycia dachowego;
parafia rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Sobocie - kościół p.w. Narodzenia NMP, prace remontowe przy dachu kościoła (więźba dachowa i pokrycie), dzwonnicy oraz bramie i furcie;
Alina i Tadeusz Dankiewicz Świeradów-Zdrój - willa Sancta Maria, remont budynku;
parafia pw. Świętej Trójcy w Bolesławcu - remont elewacji kościoła;
parafia rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Dziwiszowie - konserwacja muru oraz budynku bramnego.
 

dron2p (800x569).jpg
zima_krzeszow (800x531).jpg
Prace konserwatorskie 008 - kosciol sw. jozefa (800x533).jpg
pawilon_wnętrze3 (800x533) (2).jpg

Komentarze (15)

"Po tym zabojstwie przestalem wierzyc w Boga" Czy to ksieza zabili? [PODCAST] Czyta Lukasz Hermanowski. Do odsluchania w Onet.

Dali kasę na coś innego niż parafia?

Tak, np. Dom Solny w Lubaniu albo jeden z domów przysłupowych w Bogatyni. Jest to napisane. Zresztą z listy projektów, które nie dostały dofinansowania widać, że niewiele innych podmiotów niż parafie w ogóle wnioski składało.

Nadal średniowiecze datki na klechów.
Ale to pomału się kończy, boży lud nie wierzy w piekło i świętość księży .

A kościół ewangelicki w Miłkowie? Konserwator zabytków czeka aż się komuś na głowę zawali? Wieża kościelna, która z dnia na dzień się rozpada bo nie jest konserwowana stoi przy bardzo ruchliwej drodze, przy samej wieży kościelnej znajdują się przystanki autobusowe, główne wejście do cmentarza. Przy wieży kościelnej znajduje się boisko orlik i targowisko oraz budynek mieszkalny. Jak widać przy wieży kościelnej jest bardzo duży, wzmożony ruch a wieża ledwo stoi o ile mury solidne to drewniana kopuła niedługo runie na ziemię. Więc się pytam na co czeka konserwator zabytków? Może się wypowie.

Konserwator zabytków w tej opcji politycznej (PIS) nie ma nic do powiedzenia. Niestety Twój wpis opisujący stan kościoła, być może przyczyni się do rozbiórki tegoż, ale nie remontu! Obecnie zabytkami godnymi rewitalizacji są wyłącznie kościoły tej "jedynie słusznej" religii. Mam nadzieję, że te remonty zostaną wykonane należycie, na następne kilkaset lat, bo patrząc na elewacje niektórych "rewitalizowanych" kamienic w mieście, to wytrzymują one zaledwie kilka lat...

Do Anonim+

Sam się rozbierz. Wieża ma być odratowana ale nie za takich rządów, to znaczy. Obecnie wieża kościelna należy do gminy Podgórzyn, na wieży kościelnej mas powstać punkt widokowy ale nie powstanie, i to przez niedobrych ludzi. Otóż w gminie pracują egoiści co są na bakier z turystyką w gminie, turystyka się nie rozwija wcale co widać będąc w terenie przy dawnych atrakcjach turystycznych. Więc trzeba będzie czekać na wymianę ludzi w gminie, w tedy może coś się w tym temacie rozwinie i ktoś złoży wniosek na dofinansowanie ratowanie Miłkowskiej wieży.

Czy ktoś z Miłkowa wystąpił o dofinansowanie? Zorganizujcie się, załóżcie stowarzyszenie, tak jak w Siedlęcinie i starajcie się o środki. Najłatwiej tylko opluwać tych, którzy chcą i potrafią działać - to nie wymaga żadnego wysiłku...

Dlaczego tylko Krzeszów i parafie a tyle zabytków się marnuje.

Jak co roku same parafie...

Piszecie, że same kościoły dostają dofinansowanie. Najwidoczniej tylko tam potrafili poprawnie złożyć wnioski.

Bardzo fajnie, ale co z dziurawymi drogami, dziura na dziurze Kowary kamienna. Po schetynowkach zostało tylko wspomnienie.

moze dlatego ze dziurawe droginie zostaly jeszcez zabytkami

Tytuł artykułu powinien chyba brzmieć "Miliony na kościoły". Ciekawe, czy Chojnik się dopcha do tego elitarnego klubu... jak się nie uda do trzeba będzie na zamku parafię utworzyć i spróbować za rok :D

To jest wina polityków chcąc się utrzymać przy władzy muszą dbać o poparcie proboszczów.

To dopiero będzie szok jak Kościół Katolicki zacznie wypłacać odszkodowania dla ofiar skandali pedofilskich .
Niestety sami księża sobie na to zapracowali.

Napisz komentarz

WERYFIKACJA
Poniższe zadanie ma na celu stwierdzenie, czy jesteś człowiekiem, a tym samym przeciwdziałanie spamowi.