Młodzieżowy sejmik rozpoczął następną kadencję

Młodzieżowy sejmik rozpoczął następną kadencję

Czworo młodych ludzi z powiatu jeleniogórskiego wzięło udział w inauguracyjnej sesji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. To wprawka przed wejściem w większą politykę.

Z naszego powiatu do MSWD po wyborach w swoich lokalnych środowiskach weszli Oliwia Plebanek, Bartek Madej, Krzysztof Wawrzyniak oraz Kornel Kowalski. Radni mają już za sobą sesje inauguracyjną (505 października). - Pierwszego dnia spotkaliśmy się w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Po wysłuchaniu przemówień gości specjalnych, między innymi Przewodniczącego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, pana Wróblewskiego, wszyscy nowo wybrani radni złożyli zaprzysiężenie, a następnie odebrali akty ślubowania – opowiada Oliwia Plebanek. Drugiego dnia radni spotkali się z przedstawicielem fundacji „Merkury” panem Waldemarem Wehis'em, później były prace w grupach, wykład, przedstawienie zadań MSWD. - Każdy z nas wybrał sobie komisję w której chciałby pracować i w której czuje się dobrze. Zostały przedstawione plany jej działania oraz funkcje – mówi młodzieżowa radna. W ostatnim dniu młodzi ludzie debatowali nad problemem zanieczyszczeń powietrza i klimatu w województwie.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Dolnośląskiego jest instytucją całkowicie apolityczną Jej głównymi celami jest promowanie samorządności i zapewnienie uczestnictwa młodzieży w budowie społeczeństwa obywatelskiego. Chodzi tutaj o wytworzenie swoistej płaszczyzny porozumienia pomiędzy młodzieżą a samorządem. Do podstawowych funkcji sejmiku należy opiniowanie spraw oraz inicjowanie działań dotyczących młodzieży województwa dolnośląskiego, ponadto zachęcanie do tworzenia lokalnych rad i podejmowanie współpracy z partnerami z zagranicy. Kadencja radnego Młodzieżowego Sejmiku trwa 2 lata lub 1 rok, jest to zależne od tego, który z deputowanych otrzymał w wyborach lokalnych więcej głosów. Sesje rady odbywać się będą nie rzadziej niż 2 razy w roku, istnieje też możliwość odbywania sesji za pośrednictwem internetu.

Komentarze (1)

a kogo to obchodzi w ogóle?

Napisz komentarz

WERYFIKACJA
Poniższe zadanie ma na celu stwierdzenie, czy jesteś człowiekiem, a tym samym przeciwdziałanie spamowi.