Mobilny PSZOK na ulicach miasta

Mobilny PSZOK na ulicach miasta

Po zimowej przerwie mobilny PSZOK rusza ponownie na ulice Jeleniej Góry. Oddać do niego będzie można tak zwane odpady problemowe jak: farby, rozpuszczalniki, detergenty, oleje, urządzenia elektryczne oraz wiele innych.

Jest to okazja dla mieszkańców miasta do bezpłatnego i legalnego oddania odpadów problemowych.
Najbliższy termin zbiórki to 27 kwietnia 2019 roku od godziny 10.00 do 13.00 przy ulicy Mickiewicza, parking obok Parku na Wzgórzu Kościuszki.
Aby skorzystać z mobilnego PSZOKa właściciel nieruchomości winien okazać dokument potwierdzający dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta Jelenia Góra np. kopii deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, umowy najmu lokalu, zawiadomienia o wysokości opłat za lokal.
Uwaga! Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że odpady nie są odpadami komunalnymi.
Mobilny PSZOK funkcjonuje od kwietnia do października. Kolejne terminy zbiórek są publikowane na stronie Miasta Jelenia Góra oraz na stronie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
Akcja prowadzona jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.