Nie dla narkotyków na granicy

W ramach projektu przeszkolono blisko 90 funkcjonariuszy policji.

„Nie dla narkotyków” to główne hasło projektu realizowanego przez polskich i saksońskich policjantów w ramach Programu Współpracy Interreg Polska- Saksonia 2014-2020. Wspólne przedsięwzięcie zakładało zwiększenie skuteczności policji w zakresie przeciwdziałania przestępczości narkotykowej na terenie przygranicznym i było prowadzone od 2016 roku. W ostatnich dniach w Görlitz odbyło się podsumowanie jego rezultatów.

- Problem narkotyków dotyczy zarówno młodzieży polskiej jak i niemieckiej, tej z dużych metropolii, jaki i tej z małych miast i wsi. Pojawienie się dopalaczy, ich dostępność - to wpłynęło na metody działania policji. Dlatego tak ważne jest podnoszenie świadomości młodych ludzi co do skutków zażywania tych substancji. Edukacja to nasza najważniejsza broń w walce o zdrowie i życie młodych ludzi. Dzięki niej możemy sprawić, że działania producentów dopalaczy będą nieskuteczne, a dzieci bezpieczne – mówił na spotkaniu marszałek Cezary Przybylski.

Projekt miał na celu m.in.  zwiększenie intensywności współpracy policji polskiej i saksońskiej w zakresie zapobiegania zwalczania przestępstw związanych z narkotykami i dopalaczami oraz podniesienie poziomu świadomości społecznej na temat dopalaczy i narkotyków na terenie pogranicza polsko-saksońskiego. Miał również pomóc w podniesieniu kompetencji funkcjonariuszy i pracowników policji zajmujących się tematyką narkotykową.
Dlatego też w ramach projektu przeszkolono blisko 90 funkcjonariuszy policji, przeprowadzono konkurs dla szkół „Dopalacze – Zabijacze”, zorganizowano ponad 10 imprez masowych dotyczących problematyki narkotyków i dopalaczy, zorganizowano liczne spotkania i seminaria eksperckie. Prowadzona jest także kampania profilaktyczna adresowana do uczniów, rodziców oraz nauczycieli, w której do tej pory wzięło udział ponad 9 tys. osób.
Samorząd Województwa Dolnośląskiego dofinansował projekt ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kwotą blisko 2 mln zł. 

Edukacja to nasza najważniejsza broń w walce o zdrowie i życie młodych ludzi - mówił marszałek Cezary Przybylski.jpg

Komentarze (0)

Napisz komentarz

WERYFIKACJA
Poniższe zadanie ma na celu stwierdzenie, czy jesteś człowiekiem, a tym samym przeciwdziałanie spamowi.