Nowe przyłączenia do Miejskiego Systemu Ciepłowniczego w Jeleniej Górze

Nowe przyłączenia do Miejskiego Systemu Ciepłowniczego w Jeleniej Górze

Poprawa jakości powietrza w naszej kotlinie to jeden z priorytetów miasta. Spółka ciepłownicza ECO Jelenia Góra podwoiła wysiłki oraz nakłady inwestycyjne, aby zawartość pyłu zawieszonego w powietrzu była jeszcze niższa.

Rozmowa z Kamilem Matoliczem - Prezesem Zarządu ECO Jelenia Góra

W jaki sposób spółka współpracuje z miastem?
Wspólnie wyznaczamy kierunki działania i znajdujemy sposoby na ich realizację. Wiemy, że kompleksowe programy przyłączeniowe dają najlepsze efekty i tak postanowiliśmy działać. Jeśli przy jednej ulicy jest kilka budynków, które należy przyłączyć do sieci ciepłowniczej, każdy z nich przyłączamy w innym roku, to musimy się liczyć z utrudnieniami w ruchu drogowym i innymi niedogodnościami wynikającymi z prowadzenia prac ziemnych. Taki stan powtarzający się przez kilka lat może solidnie irytować. Jeśli jednak zdecydujemy się na jednoczesne przyłączenie całej ulicy, to oprócz efektu organizacyjnego będziemy mieli do czynienia z widocznym zmniejszeniem ilości pyłów zawieszonych w powietrzu i to od razu, a nie w długiej perspektywie czasowej. Dobrym przykładem jest przyłączenie budynków Urzędu Miasta oraz innych budynków użyteczności publicznej w rejonie ulic Kilińskiego - 1 Maja - Okrzei, co widać na mapie. Bardzo gorąco zachęcamy prywatnych właścicieli nieruchomości, aby wesprzeć wysiłek organizacyjny i podjąć decyzję o zmianie sposobu ogrzewania. Drugim dobrym przykładem jest podjęcie decyzji o uciepłowieniu ul. Wróblewskiego, gdzie docelowo z dostarczanego ciepła skorzystają co najmniej cztery projektowane osiedla. Ta inwestycja będzie realizowana w tym roku.

Co udało się zrealizować w roku ubiegłym?
ECO Jelenia Góra Spółka z o.o. przyłączyła w 2017 r. do sieci ciepłowniczej odbiorców o łącznej mocy ponad 3 MW. Przy łącznej mocy zamówionej ponad 100MW to wzrost o „tylko” 3 proc. Do najważniejszych inwestycji należało uciepłowienie zakładów Zorka w Cieplicach oraz przyłączenie parafii rzymskokatolickiej Matki Bożej Miłosierdzia przy ul. PCK. W obu przypadkach zlikwidowane zostały kotłownie na paliwo stałe. Analizując opublikowaną na portalu www.jeleniagora.pl w zakładce INWENTARYZACJA SYSTEMÓW GRZEWCZYCH mapę - inwentaryzację źródeł ciepła gospodarstw domowych w Jeleniej Górze - nie sposób nie zauważyć w wielu miejscach czerwonych punktów, które oznaczają piece stałopalne, czyli ogrzewanie najmniej ekologiczne. Patrząc przez okno i inwentaryzując w rzeczywistości źródła ciepła, których kominy wyrzucają w powietrze różnokolorowe dymy można stracić resztki optymizmu. Te 3MW przyłączonych do sieci ciepłowniczej odbiorców spowodowało, że nasze powietrze jest trochę czystsze, że kilka kominów przestało dymić, a kilka kominów w ogóle nie powstało. ECO Jelenia Góra przyłącza zarówno już istniejące obiekty, jak i te, które są dopiero budowane. W przypadku obiektów nowych wybór jest naturalny - developer lub inwestor, aby zapewnić ogrzewanie najbardziej ekologiczne i ekonomiczne wybiera ciepło systemowe. Takich obiektów w 2017 r. przyłączono do sieci ciepłowniczej kilka, m.in. Osiedle Rakownica przy ul. Zgorzeleckiej, powstające osiedle przy ul. PCK czy budynek usługowo-handlowy przy ul. Sygietyńskiego. W przypadku obiektów, zapewniających już ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową w inny sposób, rezygnacja z dotychczasowego źródła ciepła wymaga od wspólnot i zarządców dłuższego zastanowienia, ponieważ wiąże się często z koniecznością dokonania przeróbek budowlanych, czy też ingerencji w okoliczną zieleń. Tym bardziej cieszy fakt, że wiele wspólnot i obiektów podjęło ten krok i mimo trudności zdecydowało się powalczyć o czystsze powietrze. Do pionierów, w tej dziedzinie, na terenie Jeleniej Góry należy z pewnością Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa, która w zeszłym roku zapewniła kolejnym lokalom komfortową i jednocześnie bezpieczną w użytkowaniu ciepłą wodę użytkową, pochodzącą z rozbudowanego węzła ciepłowniczego, m.in. przy ul. Noskowskiego 11 i 12. Również w centrum miasta kilka obiektów postawiło na wygodę i bezpieczeństwo, m.in. budynki przy ul. Pijarskiej 26 i 32 oraz Krótkiej 17-21. Podsumowując rok 2017, warto również zaznaczyć, że odcinki sieci ciepłowniczej, wykonanej jeszcze w ubiegłym stuleciu, są sukcesywnie przebudowywane. W zeszłym roku zrealizowano II etap wymiany sieci ciepłowniczej na osiedlu Orle i wyremontowano około 180 metrów sieci ciepłowniczej na osiedlu Zabobrze III. Prace te zwiększają niezawodność dostawy ciepła do odbiorców oraz znacząco zmniejszają straty ciepła w związku z zastosowaną najlepszą dostępną technologią. Łącznie w 2017 r. zostało wyremontowanych i zmodernizowanych około 450 m sieci, wybudowano prawie 1,5 km nowych sieci i przyłączy, podłączono 12 nowych odbiorców i zmodernizowano 17 węzłów, poprzez zabudowę modułów ciepłej wody użytkowej lub poprzez zabudowę nowych węzłów indywidualnych w miejsce starego węzła grupowego, jak to miało miejsce przy ul. Wzgórze Grota Roweckiego - budynki od nr 1 do nr 6. Lokatorzy tych budynków mogą w każdej chwili zdecydować się skorzystać z komfortowego i bezpiecznego rozwiązania podgrzania ciepłej wody w węźle cieplnym.

Na osiedlu Orle praca wre, na ul. Grota Roweckiego pojawiły się nowe rury. Czy to oznacza, że w tym roku zakończy się modernizacje w tych rejonach miasta?
Tak. ECO Jelenia Góra kontynuuje prace przy ul. Wzgórze Grota Roweckiego, gdzie do końca sierpnia zostaną zakończone wszystkie prace ziemne przy budowie nowych sieci i przyłączy, do budynków od nr 7 do nr 15, i tym samym zostaną zlikwidowane sieci niskoparametrowe oraz węzeł grupowy generujące duże straty przesyłowe. Również osiedle Orle zyska w tym roku nową sieć i przyłącza ciepłownicze umożliwiające również przygotowanie ciepłej wody w węźle cieplnym. Prace w ramach ostatniego etapu wymiany sieci i przyłączy rozpoczęły się już w maju.

W jaki sposób poprawiona zostanie efektywność dostawy ciepła w następnym roku?
ECO, podobnie jak w przypadku ul. Wzgórze Grota Roweckiego, zamierza przystąpić do likwidacji sieci niskoparametrowych i węzła grupowego, zastępując go węzłami indywidualnymi dla klientów przy ul. Podgórzyńskiej i os. XX - lecia w Cieplicach. Pojawi się także możliwość przyłączenia budynków przy ul. Barlickiego i Bohaterów Września 1939 r. W tej chwili trwają prace projektowe. Przewidywane rozpoczęcie prac budowlanych to wiosna 2019 r.

Kiedy zainteresowani przyłączeniem budynku, który chciałby skorzystać z walorów Miejskiego Systemu Ciepłowniczego w rejonie Osiedla XX-lecia, powinni się skontaktować z ECO?
Najlepiej już teraz. Każdy może się dowiedzieć, z jakich środków pomocowych można skorzystać, w ramach programu likwidacji niskiej emisji, w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta tel. 75 75 49 855. Spółka ECO zaprasza też do kontaktu z firmą pod nr tel. 75 64 69 200.

Co z elektrociepłownią przy ul. Karola Miarki?
To obiekt o kluczowej roli w systemie ciepłowniczym. Elektrociepłownia pracuje bez przerw przez cały rok.
Aby dostosować się do coraz to wyższych, narzucanych przez UE wymogów, spółka systematycznie inwestuje w urządzenia zapewniające wysoką skuteczność oraz bezawaryjność pracy.
Obecnie za każdym kotłem zamontowane są indywidualne urządzenia odpylające oraz wspólna instalacja odsiarczająco-odpylająca. Urządzenia te gwarantują redukcję zanieczyszczeń gazowo-pyłowych na poziomie powyżej 90 proc. Pozwala to dziś uzyskać o ponad 75 proc. niższe stężenia pyłów od norm dopuszczalnych oraz wymogów decyzji pozwolenia zintegrowanego. Jeżeli przyjmiemy, że ta kotłownia zastępuje 10 tysięcy indywidualnych kotłów, zainstalowanych w domkach jednorodzinnych, to w efekcie uzyskamy gigantyczną różnicę w redukcji pyłów, których dzięki skumulowaniu produkcji w jednym miejscu udało się uniknąć.
Aby dostosować zakład do wymogów BAT (Best Available Technniques), spółka myśli o zmianie sposobów odpylania oraz odsiarczania na takie, które zagwarantują jeszcze wyższe standardy. Kolejne inwestycje w sferze ochrony powietrza atmosferycznego to kwestia najbliższych 2-4 lat.

PAMIĘTAJMY!
Każda tona spalonego węgla w domowym palenisku to emisja około 20 kg pyłu, który później wdychamy. Emisja pyłu z tej samej tony węgla, spalonego w naszej elektrociepłowni, to tylko 0,5 kg, czyli 40-krotnie mniej! 

Mapa sieci ciepłowniczej.jpg