Nowe władze LOP-u

Nowe władze LOP-u

Zdzisław Gasz został ponownie wybrany prezesem jeleniogórskiego oddziału Ligi Ochrony Przyrody. Organizacja ta choć nie ma wielkich środków na działalność, radzi sobie całkiem dobrze.

Zetknął się z nią prawie każdy, choćby na wycieczkach w szkole podstawowej. Wypełniało się papierową legitymację LOP-u. Legitymacje funkcjonują do dziś. Liga Ochrony Przyrody przetrwała trudny dla wszystkich organizacji pozarządowych okres transformacji ustrojowej, ale nie może już liczyć na finansowanie z budżetu państwa. – W naszym okręgu nie mamy żadnej obsługi etatowej – przyznaje Zdzisław Gasz. – Dlatego nastawiamy się głównie na popularyzację ochrony przyrody w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Sztandarowym pomysłem są konkursy ekologiczne. – Oddźwięk jest bardzo duży, w etapach szkolnych w tym konkursie co roku startuje minimum 900 dzieci, a niekiedy nawet po 1300 – mówi Zdzisław Gasz. – Jeden z takich konkursów organizowany jest już od 25 lat.
Jeżeli już LOP otrzymuje środki (najczęściej z funduszu ochrony środowiska bądź nadleśnictw), to są to pieniądze na zadanie celowe, np. organizację różnego rodzaju przedsięwzięć.
W LOP-ie głównie działają nauczyciele bądź emerytowani nauczyciele. Działalność organizacji jest ściśle związana ze szkołami. Jak mówi Z. Gasz, okręg jeleniogórski, obejmujący zasięgiem byłe województwo, zrzesza około 600 osób, w tym około stu dorosłych członków. Dodał, że liczba ta jest płynna i zmienia się w zależności od zaangażowania kadry.
Podczas piątkowego (8 czerwca) zebrania walnego okręgu jeleniogórskiego LOP dokonano wyboru nowych władz. Prezesem został po raz kolejny Zdzisław Gasz. Nie miał on kontrkandydata. Przyznał, że z racji wieku chętnie by tę funkcję komuś przekazał, ale też nie chce przekazywać jej osobie przypadkowej. Wiceprezesem został Józef Nadolny, który jest zarazem wiceprzewodniczącym rady miejskiej w Piechowicach.
– Zawsze starałem się żyć ekologiczne i te idee starałem się wdrażać w życie – przyznał. – Duch społecznictwa drzemie w każdym z nas, trzeba tylko wyzwolić w sobie tę energię. Szkoda, że organizacje pozarządowe nie są dostrzegane przez decydentów, mam na myśli finansowanie z budżetu państwa, bo podejmują wiele bardzo pożytecznych działań. Byłoby tych działań pewnie więcej, gdyby finansowanie było lepsze.
W tym roku przypada 90-lecie istnienie Ligi Ochrony Przyrody. Obchody zaplanowano na grudzień.

IMG_3648.JPG
IMG_3651.JPG
IMG_3655.JPG
IMG_3659.JPG
IMG_3669.JPG
IMG_3674.JPG
IMG_3679.JPG
IMG_3706.JPG

Komentarze (0)

Napisz komentarz

WERYFIKACJA
Poniższe zadanie ma na celu stwierdzenie, czy jesteś człowiekiem, a tym samym przeciwdziałanie spamowi.