O budowaniu lokalnych produktów turystycznych

O budowaniu lokalnych produktów turystycznych

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór zaprasza wszystkich zainteresowanych z obszaru działania LGD na bezpłatne seminarium dotyczące budowania produktu turystycznego w oparciu o lokalne zasoby historyczne, przyrodnicze i kulturowe. Podczas spotkania, które odbywać się będzie w środę, 13 czerwca, 2018 r. od godz. 13.00 w Centrum Aktywności Społecznej Pogórze w Podgórzynie (ul. Żołnierska 13), organizacje pozarządowe dowiedzą się np. jak zakładać wioski tematyczne, przedsiębiorcy natomiast dowiedzą się jak i o jakie zasoby można wzmacniać swój biznes. Zaprezentowane zostaną przykłady takich działań w innych rejonach Polski oraz lokalne zasoby naszego regionu, jakie można wykorzystywać.

Seminarium jest wstępem do projektu "WŁĄCZENIE SPOŁECZNE POPRZEZ REALIZACJĘ FESTIWALU DUCHA GÓR", w ramach którego zostaną zrealizowane także warsztaty, przygotowujące do realizacji siedmiu inicjatyw w ramach Festiwalu Ducha Gór w 2018 r. (każde działanie dofinansowane kwotą 1000 zł).
Organizatorzy proszą o potwierdzenie obecności na seminarium telefonicznie 75 644 21 65, mailowo na adres:sekretariat@duchgor.org lub osobiście w siedzibie LGD (Karpacz, ul. Konstytucji 3 Maja 25) do 12 czerwca 2018 r.
O lokalnych zasobach opowie dr Przemysław Wiater, historyk sztuki, kustosz dyplomowany, pracownik Domu Carla i Gerharta Hauptmannów w Szklarskiej Porębie, oddziału Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, wykładowca Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu historii Dolnego Śląska, a szczególnie dziejów Karkonoszy i Gór Izerskich. Członek Kapituły Sudeckiego Bractwa Walońskiego. Człowiek honorowy Gildii Przewodników Sudeckich im. W.E. Peuckerta. Rycerz nieformalnego Towarzystwa Zamku Wieczornego, chętnie wędrujący po różnych górach, bibliotekach i archiwach.
O budowaniu produktu turystycznego w oparciu o lokalne zasoby (m.in. ekomuzeum, wsie tematyczne, otwarte pracownie) opowie Irena Krukowska-Szopa -, długoletni trener organizacji pozarządowych, specjalista planowania strategicznego i audytów zrównoważonego rozwoju: plany, programy, strategie, specjalista i doradca tworzenia partnerstw na obszarach wiejskich, realizator m.in. projektów: WIOSKI Z POMYSŁEM - WIOSKI TEMATYCZNE JAKO IDEA EKONOMII SPOŁECZNEJ, TWÓJ GŁOS - TWOJA DECYZJA – TWOJE SOŁECTWO. INKUBATOR SOŁECKICH INICJATYW OBYWATELSKICH, PROJEKT „SOŁECKIE STRATEGIE OŻYWIENIA OBYWATELSKIEGO WSI”.
 

Komentarze (0)

Napisz komentarz

WERYFIKACJA
Poniższe zadanie ma na celu stwierdzenie, czy jesteś człowiekiem, a tym samym przeciwdziałanie spamowi.