Od marszałka na zabytki

Zamek Chojnik / UM Jelenia Góra

5 milionów złotych na prace ochronne, remontowe lub konserwatorskie zabytków na Dolnym Śląsku przeznaczył samorząd województwa. Środki trafią do 146 obiektów, które otrzymają od 5 do 120 tys. zł. W naszym regionie wsparcie zdobyło 35 zabytków, które otrzymają łącznie 1,020 mln zł.

W urzędzie marszałkowskim złożono aż 292 wniosków, a kwota oczekiwanych dotacji wynosiła ponad 32 milionów złotych; 267 spełniło wymagania formalne. Przy wyborze uwzględniono stopień przygotowania zabytku do przeprowadzenia zakładanych prac, rzetelność kosztorysu inwestycji, a także efekt końcowy wpływający na funkcję zabytku w przestrzeni publicznej. Nie bez znaczenia były również możliwość udostępnienia zabytku dla społeczności lokalnej, jak i wzrost atrakcyjności turystycznej regionu.

 

W naszym regionie dotacje zdobyły:
Bogatynia: dom przysłupowy (Elżbieta Lech-Gotthardt) - Odbudowa po powodzi i pożarze; etap IV odtworzenie stolarki okiennej, anastyloza, rekonstrukcja spalonych stropów; anastyloza biegów schodowych - 30 tys. zł;
Bogatynia: dom przysłupowy (Elżbieta Lech-Gotthardt) - odbudowy budynku po powodzi i pożarze; remont konstrukcji wieńcowej; anastyloza izb zrębowych; rekonstrukcja stropów - 30 tys. zł;
Chełmsko Śląskie: kościół z XVI w. (parafia rzymskokatolicka pw. Świętej Rodziny w Chełmsku) - kontynuacja konserwacji renesansowego sgraffita na elewacjach ścian dawnej szkoły parafialnej przy kościele pw. św. Rodziny; IV etap, prace konserwatorskie dekoracji sgraffita na elewacji – 30 tys. zł;
Chełmsko Śląskie: sztukaterie z 1670-1675 r. w kościele (parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Rodziny w Chełmsku Śląskim) - konserwacja techniczna i estetyczna oryginalnych dekoracji sztukatorskich - etap II, prace konserwatorskie polichromowanej dekoracji sztukatorskiej w kościele – 40 tys. zł;
Ciechanowice: polichromia w pałacu (Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Jeleniej Górze) - wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy XVI i XVIII wiecznych dekoracjach malarskich ściany południowo-wschodniej sali nr IV pierwszego piętra, konserwacja renesansowych i barokowych malowideł na ścianach - 15 tys. zł;
Giebułtów: kościół z XVI - XVIII w. (parafia rzymskokatolicka pw. Świętego Michała Archanioła w Giebułtowie) - remont hełmu wieży i elewacji kościoła - 40 tys. zł;
Chojnik: zamek z XV-XVI w. (Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział "Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze) - ratownicze prace budowlano-konserwatorskie korony murów pallacium; IV etap, wzmocnienie murów systemem ukrytych ścięgien; konserwacja kamieniarki – 40 tys. zł;
Gryfów Śląski: ołtarz z pocz. XVIII w. w kościele (parafia rzymskokatolicka pw.św. Jadwigi Śląskiej w Gryfowie Śląskim) - konserwacja barokowego ołtarza Maryjnego, konserwacja techniczna i estetyczna – 25 tys. zł;
Jelenia Góra: ołtarz z 1716-17 r. w kościele parafialnym (parafia rzymskokatolicka pw. Świętego Jana Chrzciciela) - kontynuacja prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym, etap III, zwieńczenie i gloria - 60 tys. zł;
Jelenia Góra: empora z 1744-1745 r. w kościele filialnym NSPJ (parafia rzymskokatolicka pw. św. Marcina)- prace konserwatorskie i restauratorskie empory wraz z kolumnami i obrazami lewej strony nawy, etap III – 50 tys. zł;
Jelenia Góra: epitafia z XVII-XVIII w. bazylice mniejszej (parafia rzymskokatolicka pw. św. Erazma i Pankracego) - ratunkowa konserwacja płyt epitafijnych wmurowanych w elewacje prezbiterium d. kościoła parafialnego - 30 tys. zł;
Kościelnik: kościół z XVII w. (parafia rzymskokatolicka pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela) - remont elewacji, II etap – 15 tys. zł;
Kościelniki Średnie: kościół Podwyższenia Krzyża z 1905 r. (parafia rzymskokatolicka pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela) - remont dachu, II etap - 10 tys. zł;
Kotliska: kościół z XV-XVI w. (parafia rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja i MB Śnieżnej) - ratunkowy remont kościoła poprzez sklamrowanie ścian, wzmocnienie i naprawę więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachu - 50 tys. zł;
Krzeszów: obrazy z 1745 r. w opactwie (Opactwo Sióstr Benedyktynek) - kontynuacja prac konserwatorskich 2 obrazów olejnych na płótnie - 15 tys. zł;
Krzeszów: kościół św. Wawrzyńca z XV -XVI w. (parafia rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny) - remont konstrukcji dzwonnicy, wymiana stolarki okiennej, zakończenie wymiany pokrycia dachu - 30 tys. zł;
Krzeszów: obrazy z 1730 r. w klasztorze ss. Benedyktynek (parafia rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie) - kontynuacja konserwacji i renowacji barokowych obrazów "Święty Benedykt" i "Święta Scholastyka", etap II - 10 tys. zł;
Lubań: kościół Marii Panny z XV w. (parafia ewangelicko-augsburska) - stabilizacja konstrukcyjna sklepień nawy, awaria budowlana - 10 tys. zł;
Lubań Uniegoszcz: ołtarz z poł. XVIII w. w kościele (parafia rzymskokatolicka - konserwacja elementów barokowego ołtarza głównego - 20 tys. zł;
Lubań Uniegoszcz: obraz z 2 poł. XIX w. w kościele (parafia rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP) - konserwacja barokowego obrazu "Droga na Golgotę" - 10 tys. zł;
Lwówek Śląski: klasztor z 1300 r.(klasztor św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych Franciszkanów) - prace zabezpieczające budynek klasztoru, kontynuacja robót, IV etap - 35 tys. zł;
Lwówek Śląski: kościół z XVI w. (parafia rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP) - kontynuacja konserwacji kamiennej elewacji i wymiany tynków ściany południowej kościoła, etap IV - 40 tys. zł;
Maciejowiec: ołtarz z XVII w. w kościele WNMP (parafia rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja Apostoła w Wojciechowie) - konserwacja ołtarza głównego wraz z obrazem ołtarzowym "Trójca Święta", prace konserwatorskie przy pięciu obrazach stacji Drogi Krzyżowej - 25 tys. zł;
Olszyna: kościelny portal ryzalit z ok. 1895 r.(parafia rzymskokatolicka pw. św. Józefa Oblubieńca NMP) - II etap prac konserwatorskich ryzalitu wejścia głównego wraz z konserwacją portalu - 45 tys. zł;
Parowa: wieża kościoła z 1901 r.(parafia rzymskokatolicka pw. św. Antoniego Padewskiego) - remont wieży wraz z wymianą pokrycia dachowego - 15 tys. zł;
Płóczki Górne: kościół z 1558 r. (parafia rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP) - kontynuacja prac remontowych wieży, konserwacja kamiennej elewacji, etap III - 45 tys. zł;
Radogoszcz: kościół Chrystusa Króla z XV w. (parafia rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Królowej Polski) - konserwacja renesansowych kamiennych krużganków - 30 tys. zł;
Rębiszów: kościół z 1747-1803 r. (parafia rzymskokatolicka pw. Świętej Barbary) - odbudowa (rekonstrukcja) hełmu wieży, wzmocnienie konstrukcji wieży, pokrycie hełmu wieży – 35 tys. zł;
Rębiszów: kościół z 1747-1803 r. (parafia rzymskokatolicka pw. Świętej Barbary) - remont dachu, remont więźby dachu i wymiana pokrycia dachowego - 25 tys. zł;
Rząsiny: kościół z 1751-1753 r. (parafia rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Ostrobramskiej) - remont dachu, elewacji, odwodnienie i drenaż budynku - 30 tys. zł;
Szklarska Poręba: budynek muzealny z XIX w. (Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze) - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w domu C. i G. Hauptmannów - 60 tys. zł
Tomaszów Bolesławiecki: rzeźby z 1768 r. w kościele (parafia rzymskokatolicka pw. Świętej Jadwigi) - konserwacja barokowego ołtarza z grupą rzeźbiarską "Ukrzyżowanie" z kaplicy Męki Pańskiej - 60 tys. zł;
Tomisław: dzwonnica z 1699 r. w kościele (parafia rzymskokatolicka pw. Stygmatów św. Franciszka z Asyżu) - prace remontowo-konserwatorskie kamiennej dzwonnicy, powstrzymanie awarii budowlanej, wymiana pokrycia na miedziane – tys. zł;
Wojciechów: obrazy z XVIII w. w kościele (parafia rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja Apostoła) - kontynuacja ratunkowej konserwacji barokowych obrazów stacji Drogi Krzyżowej /etap VI/ - 20 tys. zł;

Komentarze (8)

Na 34 zabytki tylko 5 nie jest związane z kościołem. Korzystamy, mimo że zabytek, traktujemy jak swoje, ale jak się psuje, to państwo ma płacić.

Same kościoły. Program PiS w całej okazałości...

GWIZDY dla konserwatora zabytków który zaślepiony jest swoim egoizmem i ma klapki na oczach. W Miłkowie wieża kościelna, drewniana kopuła ledwo zipie i przy kolejnym większym wietrze runie na ziemię. A na dole przy wieży co mamy? Główne wejście do cmentarza, dwa przystanki autobusowe, boisko orlik, domy mieszkalne, główna ulica ze wzmożonym ruchem, targowisko. Najgorsze w tym jest to że konserwator ma to gdzieś i czeka na ostatnią chwile. Może odpowiednie służby wezmą ten temat w swoje ręce bo konserwator jak widać nieogarnięty człowiek a jak wiadomo miała ta wieża być wyremontowana by powstał tam punkt widokowy i kaplica cmentarna. W tym wypadku należą się też GWIZDY dla gminy Podgórzyn która na stanie ma tą wieże ale woli czekać na ludzka tragedie, zamiast ją ratować.

Więcej w kościoły nie dało się wepchnąć kasy?

Kościoły to też zabytki.

Ale nie jedyne, głąbie.

Tylko tyle wyniosłeś ze swojego patologicznego środowiska? Trochę ogłady dziecko.

Naucz się używać przecinków, tłuku.

Napisz komentarz

WERYFIKACJA
Poniższe zadanie ma na celu stwierdzenie, czy jesteś człowiekiem, a tym samym przeciwdziałanie spamowi.