Olimpiada dla młodych specjalistów od żywienia

Olimpiada dla młodych specjalistów od żywienia

80 uczniów ze szkół regionu dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego wzięło dzisiaj (11 stycznia) udział w XXIII Olimpiadzie Wiedzy o Żywności i Żywienia, która odbyła się w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 w Jeleniej Górze.

Tematyką wiodącą tegorocznej olimpiady były produkty mleczne, technologia i ich rola w żywieniu. Organizatorem olimpiady był Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Adresatami i uczestnikami olimpiady byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych okręgu dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego.

Jak informuje Małgorzata Grzelczyk, sekretarz Olimpiady Wiedzy o Żywności i Żywienia z Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, głównym celem olimpiady jest pobudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów problemami żywienia, upowszechnianiu wzorców racjonalnego żywienia i promocji zdrowia oraz tworzenie dla zdolnej młodzieży możliwości ogólnopolskiej rywalizacji w tym obszarze wiedzy. Laureaci i finaliści olimpiady mogą liczyć na zwolnienie w części lub w całości z egzaminów wstępnych do szkół wyższych na kierunek zgodny z profilem olimpiady.

Olimpiada składa się z 3 etapów: szkolnego, okręgowego i centralnego. Etap szkolny to test pisemny przygotowywany przez szkoły, a więc jego forma zależna jest od nauczycieli. Do etapu okręgowego kwalifikuje się 2 najlepszych uczniów danej szkoły.

Etap okręgowy jest organizowany przez komisje okręgowe. Dla województw dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego organizuje je Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Filia w Jeleniej Górze. Uczestnicy rozwiązywali test składającego się z zestawu pytań różnego typu.

Do etapu centralnego zakwalifikują się osoby, które uzyskały najlepszy wynik w danym okręgu.

Etap centralny będzie składał się z 3 części: testu (o takim samym charakterze jak na etapie okręgowym), wypowiedzi pisemnej i quizu.

olimpiada (1).JPG
olimpiada (2).JPG
olimpiada (3).JPG
olimpiada (4).JPG
olimpiada (5).JPG
olimpiada (6).JPG
olimpiada (7).JPG
olimpiada (8).JPG
olimpiada (9).JPG

Komentarze (0)

Napisz komentarz

WERYFIKACJA
Poniższe zadanie ma na celu stwierdzenie, czy jesteś człowiekiem, a tym samym przeciwdziałanie spamowi.