Orientacja zawodowa bez granic

Orientacja zawodowa bez granic

„ORIENTACJA ZAWODOWA BEZ GRANIC” - popularyzacja kształcenia zawodowego i wymiana doświadczeń na polsko-niemieckim pograniczu

PROJEKT „ORIENTACJA ZAWODOWA BEZ GRANIC” /„BERUFSORIENTIERUNG OHNE GRENZEN”

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje we współpracy z niemieckim partnerem projekt pn. „ORIENTACJA ZAWODOWA BEZ GRANIC”, który dotyczy - popularyzacji kształcenia zawodowego i wymiany doświadczeń na polsko-niemieckim pograniczu.

Jak i po co poznawać zawody?
Jedną z najważniejszych rzeczy, którą powinniśmy zrobić, zanim wejdziemy w dorosłość, jest poznanie zawodu, ponieważ praca, którą będziemy wykonywać, będzie naszą codziennością. Decyzję o tym, kim zostać i co robić w życiu należy oprzeć na wiedzy o tym, jak w rzeczywistości wygląda praca w danym zawodzie. Informacje, które w tym temacie zdobędziemy ułatwią nam dokonanie dalszych wyborów edukacyjnych w momencie kończenia szkół kształcących ogólnie (takich jak: podstawowa, gimnazjum, czy liceum).

Często, niestety, wyborów dokonujemy w oparciu o niepełne i mgliste informacje lub wręcz tylko wyobrażenie o zawodzie. Przeważnie dociera do nas jedynie mocno zniekształcony obraz, będący powierzchownym i pozornym odzwierciedleniem tego, jak praca w danym zawodzie wygląda – jego ikona/symbol.

Być może (jako przykład) chcesz zostać adwokatem, ponieważ adwokaci noszą dobre garnitury i mają ładne samochody, a adwokat ze znanego serialu ma piękny dom i szczęśliwą rodzinę, poza tym wszyscy wokół go szanują. Czy jednak potrafisz odpowiedzieć na pytania: Czym adwokat zajmuje się na co dzień w pracy? Jaki jest jego zakres zadań? Co musi wiedzieć i umieć? Jakie wykonuje czynności i jakie ma obowiązki? Czy wiesz, jaką ścieżkę musiał przejść, by zostać tym, kim jest? Ile egzaminów musiał zdać? Jakie wymagania intelektualne i psychologiczne spełnić i jakie są obciążenia jego pracy? Ten przykład rozmowy indywidualnej doradcy zawodowego z uczniem gimnazjum jest tylko wierzchołkiem powszechnego problemu, polegającego na nieświadomym dokonywaniu wyborów zawodowych. Często, bowiem, wpływ na nasze decyzje mają nie merytoryczne i niejako poboczne aspekty. Kierujemy się zdaniem innych, poradami rodziców, tym że do danej szkoły mamy najbliżej oraz – nierzadko – tym, że idzie do niej ulubiona koleżanka lub najlepszy kolega. Oczywiście, wszystko to ma znaczenie. Zwłaszcza porady dorosłych, którzy przeszli już ścieżki kształcenia, dzięki czemu z własnego doświadczenia znają realia rynku pracy i znają nasze możliwości.

Właśnie. Jak w takim razie poznać zawody, by wybrać świadomie? Mogą do tego posłużyć między innymi próbki pracy.

Jeśli masz możliwość spróbować pracy w zawodzie, który Cię interesuje, wykonując go w trakcie dorywczej pracy podczas wakacji lub jako wolontariusz, to jest to najlepszy sposób, by poznać środowisko pracy w danej profesji.

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje wyjazdy do Saksonii dla polskiej młodzieży w ramach projektu „ORIENTACJA ZAWODOWA BEZ GRANIC”. Są to pięciodniowe warsztaty orientacji zawodowej. Każdy wyjazd poprzedzony jest dwudziestogodzinną nauką języka niemieckiego. Każdego dnia uczniowie, podzieleni na kilkuosobowe grupy, poznają od strony praktycznej zawody w następujących branżach: metalotechnika, obróbka drewna, technika budowlana, opieka nad chorym, gastronomia i hotelarstwo. Zajęcia prowadzone są w ośrodkach dokształcania zawodowego w Zittau, Löbau, Neugersdorf i Bautzen.

Warsztaty są bardzo wysoko oceniane przez uczniów. Uczestnicy mają możliwość praktycznego poznania zawodów, zdobycia nowych umiejętności, poprawienia znajomości języka niemieckiego. Wyjazd daje im okazję zweryfikowania, czy w przyszłości chcieliby podjąć edukację w danym zawodzie.   

 

  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020/ Projekt wird durch die Europäische Union aus den Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung im Rahmen des Kooperationsprogramms INTERREG Polen-Sachsen 2014-2020 mitfinanziert.