Piechowicka oświata pod ścianą

Piechowicka oświata pod ścianą

Na dzisiejszej sesji Rady Miasta Piechowic zapadła decyzja w sprawie przyszłości budynku po wygaszanym Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II. Pod presją czasu i kuratora radni przegłosowali uchwałę intencyjną o przekształceniu gimnazjum w nową szkołę podstawową. Znaczący jest wynik głosowania: 7 – za, 2- przeciw, 6 – wstrzymujących się. 

To był ostatni dzwonek. Dzisiaj bowiem upływa termin dostarczenia takiej uchwały do kuratorium. W innym wypadku po wygaśnięciu gimnazjum w jego budynku nie mogłaby być prowadzona samorządowa działalność oświatowa. Byłby prawdopodobnie skazany na powolne zniszczenie.

Choć temat sieci szkół rozgrzewa w Piechowicach emocje od dwóch lat i tym razem dyskusja była gorąca. Przypomnijmy, że radni poprzedniej kadencji, a także burmistrz Witold Rudolf, forsowali pomysł, aby po likwidacji gimnazjum, w Piechowicach funkcjonowała jedna szkoła, ale w dwóch budynkach. W tej koncepcji w obiekcie po gimnazjum miałaby się znaleźć część szkoły dla najmłodszych. Tę propozycję konsekwentnie odrzucało kuratorium oświaty, którego opinia jest decydująca.

Po jesiennych wyborach niezałatwiony temat wrócił. Były spotkania, debaty, ankiety wśród mieszkańców. Ich efekt nie dał jednoznacznej odpowiedzi, które rozwiązanie jest społecznie bardziej akceptowane. Nie zmieniło się natomiast stanowisko kuratora. Doszło do sytuacji, kiedy nawet ci radni, którzy optowali za jedną szkołą w dwóch budynkach musieli wybrać mniejsze zło i zgodzić się na rozpoczęcie procedury utworzenia w Piechowicach drugiej szkoły podstawowej, bo tym w istocie jest przegłosowanie uchwały intencyjnej w sprawie przekształcenia gimnazjum. W czasie dyskusji i także w momencie głosowania, w którym suma głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” przeważała nad tymi „za”, te wątpliwości wybrzmiały bardzo wyraźnie. Radny Paweł Zackiewicz podkreślił, że dla samorządu rozwiązanie z jedną szkołą w dwóch budynkach jest najracjonalniejsze, najtańsze i nie warto składać broni w tej sprawie, ulegać kuratorowi. O defektach demokracji, w której wybór jest tylko pozorny wspomniał radny Robert Zapora. Na sesji omówiono też pomysł, aby formalnie wygasić gimnazjum, nie powołać nowej placówki, a potem w praktyce i tak wykorzystać obiekt do nauki. Okazało się jednak, że takie rozwiązanie jest prawnie niedopuszczalne. Radny Zapora przywołał na to przykład sytuacji z jeleniogórskiego Zabobrza, gdzie nie dość, że wygaszane Gimnazjum nr 4 stało się organizacyjnie częścią SP nr 11, to jeszcze prowadzone są tam lekcje dla klas ze SP nr 8. Ten przykład ilustruje również, że podnoszony przez kuratora argument odległości łączonych placówek okazuje się czasem mieć mniejsze znaczenie (między piechowicką SP nr 1 a gimnazjum jest około 800 m, porównywalnie jak w przypadku jeleniogórskim).

Burmistrz Jacek Kubielski zapewnił, że utworzenie dwóch szkół nie stworzy sytuacji, gdzie rodzice będą zmuszani do posłania dzieci do nowej podstawówki. Zaznaczył przy tym jednak, że musi być zachowany rozsądek w proporcjach liczebności klas w obydwu placówkach. Dziś SP nr 1 jest już przepełniona, a konieczność pomieszczenia wszystkich uczniów tylko w tej placówce oznaczałaby trójzmianowość i brak komfortu. Słuszne w tej sytuacji wydały się przypuszczenia, że część rodziców przeniosłaby swoje pociechy do szkół w ościennych gminach, a to oznaczałoby uszczuplenie subwencji oświatowej i pogorszenie sytuacji finansowej samorządu.

Pracownik UM Piechowice już ruszył z dokumentami do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Po otrzymaniu stosownej opinii w tej sprawie rada będzie jeszcze raz głosowała nad przekształceniem gimnazjum w szkołę podstawową. Na oświatę samorząd Piechowic wydaje około 6,5 mln zł rocznie. W tym roku rząd obciął miastu subwencję oświatową o ponad 130 tys. zł.

DSC_5496.jpg
DSC_5486.jpg
DSC_5488.jpg
DSC_5490.jpg

Komentarze (12)

zastraszenie radnych przez kuratora i burmistrza. bo 6 się wstrzymało ZE STRACHU a nie że im obojętna oświata. To może nie najgorsze co może spotkać Piechowice, ale była próba sił opcji za i przeciw szkoda, że jedna opcja zdemolowała drugą, teraz będą wszystko chcieli po swojemu a reszta w kąt...

Szkoda ze radni nie wstrzymywali się jak podnosił sobie diety i Burmistrzowi pensje

Tych pozorantów,którzy się wstrzymali od razu wypieprzyć.Nie masz własnego zdania na tak lub nie to wynocha bykom jaja huśtać.

A co z darmowymi biletami na terenie gminy dla młodzieży?

od 1 marca mzk wprowadziło darmowe bilety dla młodzieży uczącej się i osób po ukończeniu 70 lat

Do powyżej wprowadziło tłuczku ale dla mieszkańców jeleniej przecież obca gmina nie będzie was sponsorować

nie na miejscu twoje inwektywy - jesteś zacofany i to powoduje że obrażasz innych w uchwale Rady Miasta Jelenia Góra nawet zagraniczni uczniowie mają bezpłatne przejazdy
"1. Uprawnionymi do przejazdów bezpłatnych są:.....
8) osoby, które ukończyły 70 rok życia - na podstawie dokumentu tożsamości. Ulga dotyczy również osób
z krajów członkowskich UE;..............
11) dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia nauki w szkołach nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia
- na podstawie ważnej legitymacji szkolnej;
12) uczniowie szkół policealnych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia - na podstawie ważnej
legitymacji szkolnej;
13) studenci - na podstawie ważnej legitymacji studenckiej;
14) uczniowie zagranicznych szkół - nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia i studenci
zagranicznych uczelni - nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia - na podstawie ważnej
międzynarodowej legitymacji ISIC (International Student Identity Card), EURO

UCHWAŁA NR 37.V.2019 - tu można sprawdzić. I widzisz jeleniu że w d. byłeś i g. widziałeś?

Żenada siedzą głupki pierdzą w stołki i nic nie robią
powinni wymienić wszystkich a nie wiecznie ci sami
pan.ZACKIEWIC PAN ZAPORA ile jeszcze bendą zatruwać

Brawo.... Rząd obcina subwencje to trzeba 2 szkoły to będzie więcej wydatków bo i administracja i przystosowanie szkoły a teraz nauczyciele jeszcze wywalczą po 1000 zł podwyżki to chyba od dawna zapowiadają że na matury zrobią jak policja na 11 XI

Zamiast budowac nowy urząd miasta, wybudowac nową szkołę w ktorej pomieszcza sie wszystkie dzieci wraz z oddziałami przedszkolnymi tak jak to zrobiono w Podgorzynie

Podgórzyn nie potrzebował tak dużej szkoły. Ktoś zaazalal i teraz ma problem, żeby ją zapełnić. A wróżenie dzieci po gminie i 2 godziny w autobusie to chyba lekka przesada.

Napisz komentarz

WERYFIKACJA
Poniższe zadanie ma na celu stwierdzenie, czy jesteś człowiekiem, a tym samym przeciwdziałanie spamowi.