Pieniądze na wymianę pieców – kolejne spotkania informacyjne

Pieniądze na wymianę pieców – kolejne spotkania informacyjne

130 mld zł ze środków funduszy ochrony środowiska i europejskich przeznaczonych zostanie na termomodernizację i wymianę pieców w domach jednorodzinnych w ramach programu „Czyste powietrze”. WFOŚiGW we Wrocławiu kontynuuje cykl spotkań z mieszkańcami na których pracownicy Funduszu wyjaśnią jak będzie można poprawnie składać wnioski.

W nadchodzącym tygodniu spotkania w kilku miejscowościach naszego regionu.
2018-09-10 (poniedziałek)
Leśna, godz. 10:00, sala widowiskowa w Ośrodku Kultury i Sportu, ul. Elizy Orzeszkowej 5a,
Nowogrodziec, godz. 16.00, sala konferencyjna Domu Kultury, ul. Rynek 20.
Bolków, godz. 17:00, Gminno-miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, ul. Szpitalna 16.
2018-09-11 (wtorek)
Lubań, godz. 17:00, sala konferencyjna Łużyckiego Centrum Rozwoju, ul. Rynek-Sukiennice 38 (na poziomie -1).
2018-09-12 (środa)
Sulików, godz. 17.00 Sala Ośrodka Kultury w Sulikowie, Plac Wolności 9,
2018-09-13 (czwartek)
Węgliniec, godz. 17.00 Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury, Plac Wolności 1,
Warta Bolesławiecka, godz. 18.00 Gminne Centrum Kultury, 29B.
2018-09-14 (piątek)
Bogatynia, godz. 17.00, Bogatyński Ośrodek Kultury, ul. Żołnierzy 2. Armii Wojska Polskiego,
Wojcieszów, 18.00 Sala Widowiskowa - ul. Bolesława Chrobrego 105.

 

Podstawowym celem programu „Czyste Powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej mieszkań jednorodzinnych przez gruntowną termomodernizację i wymianę palenisk – źródeł ciepła. Program będzie realizowany przez dziesięć lat, a łączne działania w jego ramach to kwota około 130 mld zł. Program składa się z dwóch elementów: dotacji na wymianę pieca węglowego na ekologiczne źródła ciepła i dotacji na termomodernizację.
Od 2019 r. (czyli w rozliczeniu od 2020 r.) wydatki ponoszone przez osoby o dochodach powyżej 1600 zł miesięcznie w zakresie termomodernizacji efektywnej, czyli potwierdzone audytami energetycznymi, będą mogły być w 20 procentach odliczone od dochodu. Osoby o niższych dochodach mogą liczyć na dofinansowanie do 90 proc. Ulga ma być rozłożona na okres trzech lat, a sumarycznie nie może przekroczyć 53.000 zł. Minister Finansów wspólnie z Ministrem Środowiska przygotują rozporządzenie określające specyfikację kosztów kwalifikowanych ponoszonych przez podatnika, które będą mogły być objęte ulgą. Dotacje przekazywane przez NFOŚiGW w ramach Programu „Czyste Powietrze” nie będą dochodem podatnika.
- Finasowanie programu w formie dotacji wyniesie 63,3 mld zł, a w formie pożyczek 39,7 mld zł.
- Okres finansowania Programu obejmie lata 2018-2029.
- Finansowanie Programu będzie pochodziło ze środków NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz z środków europejskich nowej perspektywy finansowej.
- Minimalny koszt realizowanego projektu to 7.000 zł.
- Zakłada się, że termomodernizacji zostanie poddanych ponad 4 mln domów.
- Właściciele domów, których dochody są najniższe otrzymają do 90 proc. dotacji na realizację finansowanych przedsięwzięć .
- Maksymalne koszty kwalifikowane przewidziane do wsparcia dotacyjnego wynoszą 53 tys. zł.
- Dotacje nie będą stanowiły przychodu podlegającego opodatkowaniu.
- Pożyczki mogą być udzielane na okres do 15 lat z preferencyjnym oprocentowaniem, które na dzień dzisiejszy wynosi 2,4 proc.
 

Komentarze (3)

Ludziom każą wymieniać piece a sami będą co rok palić śmieci na wysypiskach. W tym roku paliło się już ponad 200 razy w Polsce i kilka razy w Ściegnach. Do atmosfery poszło więcej zanieczyszczenia gdyby palić w piecu. Tak nasz rząd i mafia śmieciowa nami rządzi.

Ktoś musi to spalić sortownia nie daje rady. Ciekawe jak by się Niemcy albo Holendrzy wypowiedzieli na nasz system sortowania np w Ściegnach ?

Masz na myśli "da się, nie da się spalić"?

Napisz komentarz

WERYFIKACJA
Poniższe zadanie ma na celu stwierdzenie, czy jesteś człowiekiem, a tym samym przeciwdziałanie spamowi.