Prawie 60 milionów dla górskich gmin regionu

Prawie 60 milionów dla górskich gmin regionu

Długo oczekiwany przez gminy górskie podział środków z tzw. „tarczy dla gmin górskich” wreszcie nastąpił. 20 gmin regionu jeleniogórskiego o takim charakterze dostanie z budżetu państwa prawie 60 mln zł mln zł na inwestycje związane z turystyką. Co ważne samorządy dostaną całą pulą środków o jakie się ubiegały. Dla Jeleniej Góry jest to maksymalna możliwa kwota – 8 mln zł.

W gminach zrealizowane zostaną naprawdę ciekawe projekty, jak zadaszone lodowisko i skate park w Jeleniej Górze, budowę wieży widokowej na szczycie Wielkiej Kopy w sąsiedztwie Kolorowych Jeziorek (wspólny projekt gminy Kamienna Góra i Marciszowa), budowa infrastruktury przy zbiorniku Zalew w Kamiennej Górze, budowa rolkostrady oraz wyciągu narciarskiego przy skoczni K-19 z systemem naśnieżania i oświetleniem w Lubawce, czy budowa kompleksu basenów oraz sfinansowanie infrastruktury przy wieży widokowej w Świeradowie…

Łącznie pomocą objętych zostały 202 gminy z 6 województw, a trafi do nich ponad 672 mln zł. Na Dolnym Śląsku wsparciem objętych zostało 57 górskich samorządów a przeznaczono dla nich w sumie ponad 198 mln
- To kolejna pomoc dla samorządów, tym razem dla gmin turystycznych w obszarach górskich, które najmocniej odczuły skutki obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią koronawirusa. Gminy same wskazywały na co chcą przeznaczyć środki. Dofinansowane projekty mają zwiększyć szeroko rozumianą atrakcyjność turystyczną poszczególnych miejscowości – mówił senator PiS Krzysztof Mróz, który pierwszy poinformował o środkach dla górskich gmin powiatu karkonoskiego.
Zgodnie z założeniami programu środki z „tarczy górskiej” można przeznaczyć na finansowanie lub dofinansowanie infrastruktury turystycznej oraz infrastruktury komunalnej związanej z usługami turystycznymi. Wnioskując o środki gminy mogły skorzystać z 2 instrumentów. Pierwszy z nich to wsparcie wyliczone na podstawie wydatków, które dana gmina poniosła na inwestycje w latach 2016-2020; wtedy dofinansowanie z programu wyliczano jako równowartość 40 proc. średniorocznych wydatków na inwestycje w tych latach (nie więcej niż 8 mln zł na jedną gminę). W drugim instrumencie rząd rekompensował samorządom stratę z tytułu utraconych dochodów z podatku od nieruchomości.
Prezydent Jerzy Łużniak przyznaje, że to znakomite wiadomości dla miasta i dziękuje swoim urzędnikom za bardzo dobre przygotowanie wniosku.
- To bardzo ważne wsparcie w sytuacji, gdy budżety gmin, także Jeleniej Góry, borykają się ze znacznym, spowodowanym pandemii uszczupleniem budżetów. Pieniądze, które w jakimś stopniu uzupełnią te straty, pozwolą zrealizować nam inwestycje, które mieszkańcy na pewno docenią: zadaszone lodowisko, z którego będzie można korzystać od listopada do marca; zadaszony i taki, jak sobie młodzież wymarzyła, skate park; dwie ulice w Jagniątkowe – wyliczał prezydent Łużniak.
Burmistrz Karpacza Radosław Jęcek, wypowiadając się w terminie kiedy wsparcie miało już trafiać do gmin (zapewniano, że stanie się to w ciągu miesiąca od zakończenia naboru, czyli do 15 marca; opóźnienie okazało się nieduże) oczywiście był zadowolony, że puli, na którą Karpacz mógł liczyć, ale zwracał uwagę na inna okoliczność.
- Oczywiście każde wsparcie nam się przyda, bez względu na warunki. Pieniądze z tej formy pomocy możemy wydać na inwestycje i oczywiście tak je wydamy. Pozostaje jednak problem utraty płynności finansowej, która nam grozi przez brak wpływów od podmiotów. Może być tak, że będziemy realizować fajne inwestycje, ale nie będzie czym zapłacić za miejskie oświetlenie. Staramy się zainteresować tym zagrożeniem władze – zwracał uwagę burmistrz Jęcek.
Kwoty dofinansowań dla gmin górskich w naszym regionie oraz inwestycje na które przeznaczone zostaną środki:
• Miasto Jelenia Góra – 8 000 000 zł na przebudowę ulic Myśliwskiej i Agnieszkowskiej (szlaki turystyczne), budowę lodowiska w technologii stałej z zadaszeniem oraz zadaszonego skateparku przy ul. Kilara na Zabobrzu.
• Gmina Janowice Wielkie - 419 631 zł na modernizację ciągów pieszych wzdłuż zabytkowej Alei Wojska Polskiego w Janowicach Wielkich.
• Miasto Karpacz - 4 977 475 zł na budowę oraz wymianę oświetlenia LED na terenie miasta, budowę parku rekreacyjnego oraz zielonego korytarza „park&go”, rewitalizację istniejącego parku oraz placu zabaw, stworzenie miejsc parkingowych, ścieżek spacerowych, zakup stojaków na rowery oraz zakup 2 działek przy nowo utworzonym parku rekreacyjnym z przeznaczeniem na zagospodarowanie turystyczne.
• Miasto Kowary – 1 321 750 zł na przebudowę parkingu przy ul. Ogrodowej, przebudowę parkingu przy ul. Karkonoskiej oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Jagiellońskiej.
• Gmina Mysłakowice – 2 153 602 zł na przebudowę ul. Sportowej i ul. Turystycznej (szlaki turystyczne) wraz z budową oświetlenia i miejsc postojowych w Karpnikach.
• Miasto Piechowice - 1 335 664 zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej od skrzyżowania ul. Kryształowej i 1 Maja do ul. Turystycznej.
• Gmina Podgórzyn – 3 277 349 zł na przebudowę drogi do działki 627/4 wraz z budową parkingu w Podgórzynie oraz budowę wodociągu w Sosnówce.
• Gmina Stara Kamienica – 1 270 000 zł na budowę infrastruktury niezbędnej do rozwoju atrakcji historycznych i turystycznych: placu przy XVI w. zamku Schaffgotschów w Starej Kamienicy oraz drogi i miejsca wypoczynku w Nowej Kamienicy.
• Miasto Szklarska Poręba – 3 628 285 zł na budowę nowego parkingu na ul. Turystycznej, budowę drogi manewrowej na terenie istniejącego parkingu przy ul. Turystycznej wraz z infrastrukturą (w tym system parkingowy), budowę „Stacji Kultura” w zrewitalizowanym budynku dworca PKP Szklarska Poręba-Górna oraz rozbudowę Skweru Ducha Gór przy ul. Turystycznej 2.

• Gmina Kamienna Góra – 3 034 000 zł na budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej w Rudawskim Parku Krajobrazowym i jego sąsiedztwie obejmującym gm. Kamienna Góra i gm. Marciszów. Wspólny projektu obu gmin obejmie budowę wieży widokowej na szczycie Wielkiej Kopy (861 m n.p.m.) w sąsiedztwie Kolorowych Jeziorek budowę platform widokowych, miejsc obsługi turystów oraz przebudowę dróg dojazdowych.
• Miasto Kamienna Góra – 5 700 000 na kolejny etap zwiększenia atrakcyjności turystycznej zbiornika wodnego Zalew, położonego w centrum Kamiennej Góry. Zakres inwestycji obejmuje: zapewnienie alternatywnego dojazdu od ul. Leśnej, budowę filtra biologicznego, modernizację sposobu zrzutu wody do rzeki Zadrna, budowę ujęcia wody, przebudowę układu ścieżek z oświetleniem, monitoring.
• Gmina Lubawka - 2 860 639,75 zł na budowę i modernizację obiektów sportów zimowych w Lubawce wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Składa się z m.in. z rolkostrady o dł. ok. 1192 m, do użytku przez cały rok, budynku technicznego z zapleczem socjalnym, bez barier architektonicznych, miejsc postojowych, systemu naśnieżania stoku z infrastrukturą (8 armat śnieżnych, 5 studni), wyciągu krzesełkowego i skoczni treningowej K-19 z infrastrukturą
• Gmina Marciszów – 1 621 800 zł na budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej w zakresie opisanym przy gm. Kamienna Góra.

• Gmina Leśna - 1 225 560,08 zł na budowę drogi o dł. 2,32 km, łączącej miejscowości: Grabiszyce (domy przysłupowe), Miłoszów (miejsce pamięci filii obozu Gross-Rosen, stożki wulkaniczne), Świecie (ruiny zamku średniowiecznego).
• Gmina Świeradów Zdrój - 5 709 624,12 zł na budowę wieży widokowej na górze Młynica, budowę kompleksu otwartych basenów (dwie niecki basenowe raz z infrastrukturą towarzyszącą), budowę pijałki z wodą mineralną, rozbudowę sieci wodociągowej w ul. Górzystej, rozbudowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Świeradów-Zdrój, przebudowę ul. Dąbrowskiego.

• Gmina Mirsk – 4 400 400 zł na budowę chodników oraz parkingów i toalety publicznej. Przebudowa drogi powiatowej Orłowice-Rębiszów. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mirsku.
• Gmina Wleń – 2 150 000 zł na przebudowę chodników, ciągów pieszych oraz dróg z infrastrukturą towarzyszącą, poprawiającą dostępność turystyczną gminy. Składa się na to: przebudowa ul. Górskiej wraz z sieciami infrastruktury podziemnej w zakresie polepszenia dojazdu do atrakcji turystycznych tj. Rezerwatu Góra Zamkowa, Zamek Wleń, Pałac Wleń;. przebudowa drogi gminnej w Bełczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą; przebudowa drogi gminnej Klecza-Nielestno; wykonanie ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej i remontu drogi na 2 km odcinku Wleń - Nielestno, przy dorzeczu rzeki Bóbr.

• Gmina Bolków – 2 950 000 zł na rozwój usług turystycznych na terenie gminy poprzez budowę szlaku pieszego wokół zamku Bolków - słonecznej ścieżki i zagospodarowanie terenów pod nową ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną: punkty widokowe, ogrody kieszonkowe, ławki tematyczne, oznakowanie tych obiektów.
• Gmina Świerzawa - 2 686 419,62 zł na wykonanie systemu komunikacyjnego do obsługi ruchu turystycznego w Podgórkach. Zakres: ~5,5km oświetlenia drogogowego, przebudowa drogi Radzyń–Podgórki i dróg lokalnych (~2km), dróg tłuczniowych ~850m. Infrastruktura zapewni bezpieczeństwo turystyki pieszej, samochodowej i rowerowej.
• Gmina Wojcieszów - 1 106 224,54 zł na przebudowę dróg i chodników w Wojcieszowie celem podniesienia atrakcyjności turystycznej. Dotyczy ulic: Wapienna, Górnicza, Słoneczna, łącznika ulic Kościelnej i B. Chrobrego, ul. wokół zabytkowego kościoła, cmentarza, sklepu. Zadanie poprawi warunki korzystania z atrakcji turystycznych w tym: Sanktuarium Maryjnego, dwóch zabytkowych kościołów, kamieniołomu Gruszka (areny Mistrzostw Polski w Tech. Jaskiniowych), punktu widokowego, zabytkowego pieca wapiennego, basenu, zagrody edukacyjnej, szlaków turystycznych i edukacyjnych oraz Single Tracków i obiektów sportowych.


 

Komentarze (22)

Obajtek najwyraźniej miał współpracować z rządem w wyprowadzaniu państwowych pieniędzy dla zbudowania oligarchicznych struktur, majątków prywatnych pozwalających na utrzymanie dobrobytu obecnych kadr. Zły dobór partnera, zbyt prosty, bez zdolności honorowych, wdzięczny ale brak mu narzędzi intelektualnych aby robić to w białych rękawiczkach. Do tego za nikogo nic nie odsiedzi, jak go przestaną chronić to pociągnie wielu

Antypisowski Karpacz też dostanie .Jecek honorowo na WOŚP przeznaczy JG podobnie.Przeciez to od pisu, "ukradzione" pieniadze.

Śmiesznie wygląda 60 mln dla całego regionu vs 2 000 000 000 na polską podróbę Russia Today zwaną dla niepoznaki Telewizją Publiczną, 140 mln dla znanego wszystkim ojca dyrektora, 70 mln na wybory kopertowe, respiratory, komisje Macierewicza, przekopy mierzei, CPL, i wiele wiele innych wielomilionowych i wątpliwych "inwestycji".

Na respiratory do handlarza bronią poszło 200milionów. Respitatorow nie ma i nie będzie. Hajsu też nie ma.

W czwartek wieczorem serwis Money.pl napisał, że w listopadzie 2020 r. Obajtek kupił za 250 tys. zł ponadhektarową działkę w Antonowie koło Giżycka. Obok ziemię kupił Profbud, którego właściciel Paweł Malinowski – jak pisze Money.pl – jest dobrym znajomym ministra aktywów państwowych Jacka Sasina i Pietryszyna, który był na otwarciu Profbud Arena w Krośnie.

Działka w Antonowie to jedna z 38 nieruchomości, których właścicielem lub współwłaścicielem jest Obajtek

Zadaszone lodowisko? Wreszcie!

Ech polaczki, polaczki. Wy między sobą tylko skaczecie sobie do gardeł jak wściekłe wilki, jedni za pisem, drudzy z po. A odpowiedzcie sobie, dlaczego tak sobie skaczecie do gardeł ? Czy wy myślicie, że jak pis przestanie rządzić to będzie lepiej ? Nie, nie będzie lepiej. Obejrzyjcie film "Zagłada 89" to zrozumiecie, że te dwie partie są antypolskie, oni dążą do władzy absolutnej dla własnych korzyści a całe społeczeństwo straszą chorobami, og****ają was idiotycznymi programami w telewizji takie jak trudne sprawy, gliniarze, kabarety mają płytki poziom humoru. Wy polaczki siedzicie na tych portalach jak facebook i karmicie się fikcyjnymi postami sokzburaka, wierzycie w wymyślone dane, czerpiecie fałszywe informacje z wątpliwych postów które znajdziecie na Facebooku. Wy polaczki nie myślicie samodzielnie, za was myślą celebryci, wierzycie w śmieszne obrazki o politykach, plujecie na kościół katolicki, który jest waszym fundamentem wolności bo nie sprzedał się komunistom. Za to w zamian cieszycie się, że macie wolność. Jaką wolność wy macie ? Gdzie podziały się wasze fabryki, przedsiębiorstwa, polski kapitał ? Tego już nie ma bo wasze pis i po to wszystko sprzedały żeby zachodnie firmy nie miały konkurencji. I pracujecie w takim Schneiderze za marne pieniądze albo jeździcie do Gorlitz buty kleić. Czy to nazywacie wolnością ? Wy polaczki jesteście dziwni i śmieszni z tą swoją mentalnością. Społeczenstwo wasze zamiast się jednoczyć jak u nas w Israel to wy potraficie w rodzinach się awanturować czy kaczynski jest lepszy czy tusk. Ja wam powiem, i Kaczyński jak i Tusk maja wspolny cel. Skłucic wasz narod żeby był posłuszny bo im łatwiej wami manipulować. Prawdą też jest, że rzadzacy politycy z opozycja poza kuluarami to są dobrzy koledzy. Tak polaczki, gdyby wasi dziadowie i pradziadowie mieli wasza obecną mentalnosc w 1939 roku to myślę, że część z was by mówiła po niemiecku albo po rosyjsku.

Marna prowokacja i pełna dziur w logice.

Przykładowo - telewizja nie serwuje debilnych pseudo dokumentów bo ma w tym jakimś cel, tylko dlatego że wśród gawiedzi jest popyt na tanie, nawet zmyślone dramy. To jest biznes - jest popyt, to organizuje się podaż. Dla oglądalności, a co za tym idzie zysków.

Do reszty nawet nie chce mi się odwoływać. Poćwicz trollowanie bo jak na razie to mierny z minusem.

Wy polaczki macie takie powiedzenie "prawda w oczy kole". I jak widać moja wypowiedz została porównana do trollowania. Otóż nie. To żadna prowokacja ani trollowanie. Wy polaczki lepiej się przebudźcie bo najwyższa pora żebyście zmądrzeli aniżeli się og****ali.

Załóżmy że taki tekst nie pisze polaczek, ale np. żyd (to prawdopodobne, bo polaczek napisałby skłócić się, a nie po żydowsku - skłucić). Taka forma oznaczałaby wielką troskę o ten naród, a nie wierzę, że naród żydowski mógłby wspierać jakikolwiek naród inny niż żydowski. To prawa patriotyzmu głoszone również przez polskich ultra prawicowców. W wypadku wypowiedzi w Mordehaja jest to trolling, albo prymitywna obłudna troska.

Wam Polakom to napluć na twarz to powiecie, że deszcz pada. Nic dziwnego, że dzisiaj tak u was jest a nie inaczej. Gospodarka polska praktycznie nie istnieje, wszystko importujecie, mało produkujecie, jesteście parobkami zachodnich krajów i niestety taka jest prawda. Daliście się sprzedać w 1989 roku a dziś dzielicie się na dwa obozy polityczne. Na po i pis. I skacecie sobie do gardeł. A właśnie głowni działacze tych dwóch partii doprowadzili do waszej sytuacji gospodarczej. Podziękujcie Tuskowi, Kaczyńskiemu że jesteście parobkami.

Uważaj aby tobie nie skocył ktoś do gardła za takie bazgroły.

No niestety żadnych argumentów nie macie tylko reagujecie agresją bo nie potraficie w sobie zmienić tych złych cech. Niestety jesteście odporni na wiedzę i nie dopuszczacie aby poznać prawdę. Szalom.

Wybierdalay do swoich obca gangreno

kolejny raz gratulacje dla gminy Jeżów Sudecki jaki wójt takie dotacje

nie to zebym się czepiał, ale gminy regionu wałbrzyskiego otrzymają dwa razy więcej środków:

radiowroclaw.pl/articles/view/106306/Michal-Dworczyk-ponad-198-mln-zl-w-ramach-wsparcia-gmin-gorskich-na-Dolnym-Slasku

w tym na przykład "górska gmina" Świdnica.

Kiedy zmodernizują w Jeleniej Górze odkryty basen na Sudeckiej lub wybudują nowy ? Nie ma gdzie bezpiecznie w Jeleniej popływać. Można podgrzewać wodę i odkryty basen byłby czynny od połowy maja do połowy września.

Coś mało na Piechowice

Prezydent Jerzy Łużniak przyznał, że to znakomite wiadomości dla miasta i podziękował swoim urzędnikom za bardzo dobre przygotowanie wniosku.
Jak podano miasto otrzyma 8 mln zł. Jak to się ma do prawie 20 mln złotych wywalonych na nieudolny remont teatru, po którym stracił on sporo na funkcjonalności technicznej. Gdzie wtedy był prezydent i jego urzędnicy???

Łużniak przeznaczyć powinien tą kasę na przebudowę ronda WOŚP i tyle, albo oddać te pieniądze owsikowi.

Trzecia fala im. Jarosława Kaczyńskiego. To PiS pozwolił brytyjskiej odmianie wirusa rozlać się po Polsce" – komentuje Stanisław Skarżyński i dodaje: „Dramatyczna sytuacja w Polsce to pomnik nieudolności i braku wyobraźni prezesa, jego partii i rządu. We Francji, która przed świętami Bożego Narodzenia zamknęła granicę z Wielką Brytanią, by powstrzymać ekspansję tamtejszej wersji koronawirusa, trzecia fala dopiero raczkuje

Karpacz powinien pieniądze przeznaczyć na budowę szpitala COV,bo jak prywaciarze pootwierają swoje przybytki,gwałtownie może wzrosnąć liczba chorych.Będą musieli ich gdzieś leczyć!

Napisz komentarz

WERYFIKACJA
Poniższe zadanie ma na celu stwierdzenie, czy jesteś człowiekiem, a tym samym przeciwdziałanie spamowi.