„Pudełka życia” dla jeleniogórzan

„Pudełka życia” dla jeleniogórzan

Projekt „pudełek życia” jest w Jeleniej Górze realizowany już kilkunastu miesięcy. Dotąd jednak zainteresowani zgłaszali się m.in. do MOPS-u, aby takie pudełko odebrać. Teraz, to urzędnicy będą docierać do ludzi, dla których potencjalnie „pudełko życia” może decydować o skutecznym ratunku.

„Pudełko życia”, to inicjatywa, do której przystąpienia zachęcają pracownicy służby zdrowia i pomocy społecznej. Może być bezcennym rozwiązaniem przede wszytskim dla osób przewlekle chorych, starszych, samotnych. Idea polega na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych pudełkach najważniejszych informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych, danych osobowych itp. Pudełko z takimi informacjami powinno być przechowywane w miejscu, które jest prawie w każdym domu i zarazem jest łatwo dostępne, to np. lodówka. Pozwala to skuteczniej nieść pomoc osobom w stanie zagrożenia życia. Ratownicy medyczni, lekarze, strażacy, czy pracownicy MOPS w przypadku braku kontaktu ze starszym człowiekiem, będącym np. po udarze, z danych zawartych w pudełku dowiadują się najważniejszych informacji.
Takie pudełka można odebrać w jeleniogórskim urzędzie miasta w Wydziake Zdrowia, Spraw Społecznych i Organizacji Pozarządowych. Pudełka były też rozdawane m.in. w Książnicy Karkonoskiej.

Komentarze (0)

Napisz komentarz

WERYFIKACJA
Poniższe zadanie ma na celu stwierdzenie, czy jesteś człowiekiem, a tym samym przeciwdziałanie spamowi.