Sprzedaż nieruchomości

nieruchomość Wodnik

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze oferuje do sprzedaży nieruchomość położoną w przemysłowej części miasta Jeleniej Góry przy ul. Karola Miarki (działka nr 515/106, AM 8, obręb 0020 Jelenia Góra 3), objętej Księgą Wieczystą nr JG1J/00096208/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość obejmuje:

Działka o powierzchni 0,2990 ha

Budynek socjalny o pow. 326,37 m kw.

Budynek warsztatowo-magazynowy o pow. 313,90 m kw.

Budynek magazynowy o pow. 94,04 m kw.

 

Oferty należy złożyć w sekretariacie PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. Pl. Piastowski 21 w Jeleniej Górze do dnia 17.05.2021

 

Cena nieruchomości wynosi 255 500,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych) + należny podatek VAT

 

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać pod numerem tel. 797 432 505 786 813 161.

Sprzedaż nieruchomości
Sprzedaż nieruchomości