Warto czytać: Karkonoskie opowieści

Warto czytać: Karkonoskie opowieści

Opowiadająca o naszym regionie książka „Góry, jakich świat nie widział” Sandry Nejranowskiej została wydana na jubileusz 20-lecia jeleniogórskiego Wydawnictwa Ad Rem. Szczególny charakter tej publikacji budują także ilustracje Andrzeja Boja Wojtowicza, artysty lat mieszkającego w Borowicach. Ich naturalne kolory, które wydają się wyssane wprost z ziemi, powietrza, drzew, górskich potoków oraz atmosfera zadumania stanowią swoisty komentarz do tekstu.
Zawsze też pojawia się na nich stara mapa naszego regionu, przez co zdają się zabierać w mentalną podróż po jego zakamarkach. 

Dawne podania z Karkonoszy i okolic są tutaj oglądane z nowej, często zaskakującej perspektywy. Kunegunda nie rzuca się z Chojnika, w Zamku Wieczornym wcale nie kryje się złoto, a nielubiane przez Ducha Gór imię to tylko „palec”, a nie „wskazywany przezeń Księżyc”…

W książce pojawia się szereg nieznanych opowieści. Dowiemy się z nich, jak powstały nasze góry, dlaczego na Śnieżce świat oglądany jest z drugiej strony i kim byli „bracia” żyjący pod Karkonoszami. Szereg opowieści wpisana została w historyczne wydarzenia, które tutaj jednak zostały oswojone, zdjęte z piedestału „dawno, dawno temu”, zyskując wymiar aktualny, związany z życiem konkretnych postaci. Książęta, religijni zapaleńcy, wojskowi, rzemieślnicy, niegdysiejsi mieszkańcy podkarkonoskich wsi wydają się tak żywi, jakby opisywane wydarzenia właśnie się działy, jakby czas stanął w miejscu, a ludzie, mimo zmieniającej się scenografii, wciąż zmagali się z tymi samymi kłopotami.
Towarzyszy im w tym Duch Gór, który pojawia się i znika nagle, bywa złośliwy i przerażający, niezwykle mądry, ale na sposób, który człowiekowi nieraz jest trudno zrozumieć. Cokolwiek wydarza się w królestwie władcy Karkonoszy, okazuje się mieć sens, zwłaszcza ten głęboko ukryty, zgodny ze zmyślnością wielkiego maga.

Wiatr, woda, ziemia, Księżyc, Słońce, śnieg… cała karkonoska przyroda wydaje się w tej książce być nie tylko zachwycająca, ale i groźna, zaklęta nawet, szepcząca o sprawach, o jakich nie śniło się największym filozofom. Jej opisy są bardzo poetyckie, pełne metafor i niedopowiedzeń, bardzo plastyczne. Tytułowe „Góry, jakich świat nie widział” wydają się więc przestrzenią uniwersalną, mimo że tak bardzo związane są z konkretnym kawałkiem globu…

W książce wyczuwalna jest świetna znajomość geografii, historii, lokalnych tradycji, ogromne zamiłowanie do przyrody.
Autorka Sandra Nejranowska pracuje w jeleniogórskim wydawnictwie Ad Rem jako redaktor i korektor, jest autorką szeregu publikacji i artykułów dotyczących naszego regionu. Z wykształcenia religioznawca, z pasji przewodnik sudecki i jak sama o sobie mówi „rzemieślnik słowa”, które oprawia z wyjątkową zręcznością i polotem.

Uwaga! Dla naszych Czytelników mamy egzemplarze promocyjne książki „Góry, jakich świat nie widział” Sandry Nejranowskiej. Informacja, jak można je zdobyć, w świątecznym wydaniu „Nowin Jeleniogórskich” z 18 grudnia 2018 r. Zapraszamy do lektury!  

Gory jakich swiat nie widzial - okładka.jpg

Komentarze (0)

Napisz komentarz

WERYFIKACJA
Poniższe zadanie ma na celu stwierdzenie, czy jesteś człowiekiem, a tym samym przeciwdziałanie spamowi.