Wleń na dobrej drodze - sprostowanie

W artykule "Wleń na dobrej drodze" zamieszczonym w nr 40 "Nowin Jeleniogórskich" z dnia 2.10.2018 r. znalazł się błąd. W artykule tekst brzmiał: W roku 2018 budżet Gminy Wleń, dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym, wyniósł 32 mln zł. Dla porównania wysokość budżetu w roku 2014 wyniosła 10 mln, a powinien brzmieć: W roku 2018 budżet Gminy Wleń, dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym, wyniósł 32 mln zł. Dla porównania wysokość budżetu w roku 2014 wyniosła około 15 mln.
Za błędne podanie wartości przepraszam!
Artur Zych
Burmistrz Miasta i Gminy Wleń