Wróciły tymczasowe kontrole na granicy

Wróciły tymczasowe kontrole na granicy

Na granicę z Czechami i Niemcami powróciły kontrole. Będą obowiązywać do 16 lutego. Jakich utrudnień możemy się spodziewać? Przede wszystkim trzeba pamiętać, że tymczasowo została zawieszona możliwość przekraczania granicy w dowolnym punkcie, np. na górskim szlaku.

Powodem wprowadzenia tymczasowej kontroli granicznej jest odbywające się w przyszłym tygodniu w Warszawie „Spotkanie ministerialne poświęcone budowaniu pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie”.

Tylko w wyznaczonych miejscach

Zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji granicę z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją będzie można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach.

Takich miejsc będzie w sumie aż 287, w tym 264 na granicy lądowej z Czechami - 142, Słowacją - 62, Niemcami - 48 oraz z Litwą - 12.

Kontrola prowadzona będzie w sposób wyrywkowy, w oparciu o patrole Straży Granicznej z wykorzystaniem specjalistycznego, mobilnego sprzętu.

Z dowodem lub paszportem

Wszyscy odwiedzający w tym czasie Polskę powinni być przygotowani na konieczność okazania dokumentów oraz udostępnienia do kontroli pojazdu, którym podróżują. Obywatele UE, EOG oraz innych państw, które nie należą do UE, ale na podstawie umów zawartych z UE korzystają z prawa do swobodnego przemieszczania, mogą wjechać na terytorium Polski na podstawie ważnego dowodu osobistego lub paszportu.

Obywatele państw trzecich muszą spełnić warunki wjazdu określone w przepisach i posiadać paszport oraz wizę, jeśli jest wymagana. Lista państw, których obywatele mogą podróżować do Polski bez wiz, jest dostępna na stronie polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Powszechna praktyka

Kontrola na granicy wewnętrznej była tymczasowo przywracana już czterokrotnie - podczas EURO 2012, szczytu klimatycznego w listopadzie 2013, na Światowe Dni Młodzieży i szczyt NATO w 2016 roku oraz ostatnio na przełomie listopada i grudnia 2018 z powodu po raz kolejny odbywającego się w Polsce szczytu klimatycznego.

Doświadczenie pokazuje, że działania realizowane w ramach tymczasowo przywróconej kontroli granicznej nie wpływają w sposób istotny na utrudnienia w ruchu na drogach przecinających granicę państwową.

Komentarze (3)

"kaczystan" liderem w budowaniu pokoju i bezpieczeństwa :-) jprdl

KODerasto, do budy....

"Kontrola na granicy wewnętrznej była tymczasowo przywracana już czterokrotnie". Dlaczego więc podano pięć przykładów? ... kalkulator by się przydał w redakcji..

Napisz komentarz

WERYFIKACJA
Poniższe zadanie ma na celu stwierdzenie, czy jesteś człowiekiem, a tym samym przeciwdziałanie spamowi.