kwietnia 10, 2020 09:39 przed południem

Według wszelkich prognoz szczyt zachorowań wciąż przed nami. Rząd podjął kolejne decyzje dotyczące ograniczeń, które mają pomóc spowolnić rozprzestrzenianie się koronawirusa. Po świętach w przestrzeni publicznej będziemy musieli nosić maseczki. Uczniowie wiedza już, że ich egzaminy odbędą się w późniejszym terminie.

kwietnia 9, 2020 08:27 po południu

Z informacji przekazanych przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki, który zakazał podawania informacji na temat ilości zakażeń i zgonów innym instytucjom, wynika, że od wczoraj w Jeleniej Górze (35) i powiecie jeleniogórskim (15) przybyło pięciu zakażonych.

kwietnia 9, 2020 12:04 po południu

Prezydent Miasta Jeleniej Góry informuje, iż z mocy prawa, tj. ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłatę z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, należną za rok 2020, wnosi się do dnia 30 czerwca 2020 r. 

kwietnia 9, 2020 07:38 przed południem

- Pójdziemy na zwolnienia lekarskie, jeśli zorganizują wybory „kopertowe”. Już teraz brakuje listonoszy i sporo poszło w związku z epidemią na L4. Od kilku lat obiecują nam podwyżki, zarabiamy najgorzej w kraju, a teraz mamy roznosić karty wyborcze, ryzykując zdrowie i życie? - tak skomentował plany przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych jeden z listonoszy. O pomyśle strajku, poza medialnymi informacjami, mój rozmówca nie słyszał. Związki zawodowe pocztowców także nie zgadzają się na angażowanie pracowników w kopertowe wybory.

kwietnia 7, 2020 11:39 przed południem

W najnowszym, podwójnym numerze Nowin Jeleniogórskich z 7 kwietnia 2020 r., dostępnym także w wydaniu elektronicznym, m.in.:

kwietnia 2, 2020 06:50 przed południem

Coraz więcej samorządów z naszego regionu informuje Państwową Komisję Wyborczą, że w obecnych warunkach niemożliwe jest przeprowadzenie 10 maja wyborów na prezydenta RP. Sprzeciw zgłosili: Elżbieta Zakrzewska, burmistrz Kowar, Olgierd Poniźnik, burmistrz Gryfowa Śląskiego, Rafał Gronicz, burmistrz Zgorzelca oraz wójt gminy Zgorzelec Piotr Machaj. Wcześniej za niemożliwe do zorganizowania w obecnych warunkach oraz za szkodliwe i niebezpieczne dla mieszkańców przeprowadzenie wyborów prezydenckich w tym terminie uznał prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak.

marca 31, 2020 02:24 po południu

W najnowszym wydaniu Nowin Jeleniogórskich z 31 marca 2020 r m.in.:

marca 30, 2020 03:37 po południu

Prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak przekazał jasny komunikat, że nie podejmuje się zorganizować wyborów prezydenckich zaplanowanych na 10 maja. Nie pozwalają na to względy organizacyjne, a przede wszystkim odpowiedzialność za zdrowie i życie mieszkańców.

marca 27, 2020 08:29 przed południem

Członkowie zarządu specjalizującej się w produkcji nawilżanych chusteczek kosmetycznych lubańskiej firmy Dr Schumacher na profilu facebookowym firmy opublikowali list otwarty. Piszą w nim, że lubańskie zakłady mogłyby właściwie od zaraz produkować 12 mln litrów środków dezynfekujących dziennie, ale uniemożliwiają to procedury, których polskie władze nie chcą zmienić.

marca 24, 2020 10:25 przed południem

W najnowszym wydaniu Nowin Jeleniogórskich z 24 marca 2020 r m.in.:

marca 17, 2020 01:46 po południu

W najnowszym wydaniu Nowin Jeleniogórskich z 17 marca 2020 roku m.in.:

marca 14, 2020 01:41 przed południem

Na zdecydowane kroki w celu maksymalnego spowolnienia rozprzestrzeniania się zakażeń koronawirusem zdecydował się rząd. Wczoraj wprowadzono w Polsce stan zagrożenia epidemicznego, a od niedzieli zacznie obowiązywać szereg restrykcji dotyczących przekraczania granic i funkcjonowania życia publicznego.

marca 13, 2020 01:35 przed południem

Minister zdrowia Łukasz Szumowski na wczorajszej (12 marca) konferencji prasowej poinformował o utworzeniu w Polsce 19 jednoimiennych szpitali zakaźnych; minimum po jednym w każdym województwie. W województwie dolnośląskim takim szpitalem stanie się wrocławski Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Gromkowskiego. Także w Bolesławcu przygotowyanych jest więcej miejsc zakaźnych, a w razie potrzeby caly szpital zostanie przeksztalcony w jednoimienny.

marca 12, 2020 06:55 po południu

Władze Czech wprowadziły na 30 dni stan wyjątkowy. Oprócz rygorów wewnętrznych wprowadza on także zakaz wjazdu do Czech obywatelom krajów „podwyższonego ryzyka” i wyjazdu Czechom do tych krajów. Zamknięta zostanie część przejść granicznych z Austrią i Niemcami, a na otwartcyh przejściach wprowadzone zostaną kontrole. Na liście krajów podwyższonego ryzyka na razie nie ma Polski.