czerwca 24, 2018 08:18 przed południem

W trzech pierwszych tygodniach czerwca rady kolejnych gmin głosowały nad uchwałami o przyjęciu sprawozdań finansowych oraz o udzieleniu absolutorium wójtom i burmistrzom. W ten sposób radni oceniali wykonanie zeszłorocznego budżetu i całokształt działalności szefów gmin. Większość z ocenianych w ostatnim okresie nie miała problemów z uzyskaniem pozytywnej oceny. Wyjątkiem jest wójt Janowic.

czerwca 23, 2018 05:53 po południu

30 mln zł, to pula pieniędzy, którymi Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przekażę czterem dolnośląskim powiatom i siedmiu gminom na remonty lokalnych dróg. W naszym regionie z finansowego wsparcia mogą się cieszyć w Lwówku i Zgorzelcu.

czerwca 20, 2018 07:33 przed południem

Prawie 6 mln zł z kasy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji trafi do 19 samorządów z Dolnego Śląska na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W tej liczbie jest aż 15 gmin z naszego regionu. Przedstawicielom gmin promesy sfinansowania zadań wręczył wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak na spotkaniu w Mściwojowie.

czerwca 19, 2018 01:57 po południu

Firma Rhenus Logistics Bolesławiec uroczyście otworzyła swój zakład na terenie Podstrefy Bolesławiec Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest Park". Firma deklarowała, że zainwestuje ponad 80 mln zł i zatrudni minimum 200 pracowników. Dziś już wiadomo, że obie te liczby będą przekroczone.

czerwca 16, 2018 12:05 przed południem

W 3,5 roku od rozstrzygnięcia pierwszego Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego w fazę realizacji wszedł zwycięski wówczas projekt budowy Jeleniogórskiej Promenady Bobru. Przypomnijmy – chodzi o szlak pieszo-rowerowego biegnący po zachodniej stronie rzeki Bóbr od ulicy Wiejskiej do Lwóweckiej. W praktyce będzie to nowe przyjście łączące osiedle Zabobrze z centrum miasta, a także otwarcie spacerowej drogi po zachodnim brzegu Bobru w kierunku Perły Zachodu.
 

czerwca 15, 2018 07:30 przed południem

Na ul. Sobieszowskiej pojawiła się „wysepka”, fachowo nazywana azylem. Ma ona poprawić bezpieczeństwo pieszych. Rozważane jest zamontowanie kolejnej takiej instalacji przy przejściu na ul. Wolności w Cieplicach. Niewielu pieszych zdaje sobie sprawę, w jaki sposób należy przechodzić jezdnię w miejscach, gdzie zamontowano azyle.
 

czerwca 14, 2018 07:38 przed południem

- Dlaczego nam zabrali duże pojemniki na odpady segregowane? Teraz nikogo nie obchodzi, czy segregujemy śmieci i gdzie je wyrzucamy – skarżą się mieszkańcy ul. Szewskiej w Jeleniej Górze.

czerwca 13, 2018 11:40 przed południem

Nie ma chętnych wykonawców do budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Lubańskiej i Goduszyńskiej z Trasą Czeską. Do przetargu nie stanęła żadna firma. - Nie ma zagrożenia dla tej inwestycji – uspokaja Jerzy Łużniak, zastępca prezydenta Jeleniej Góry.

czerwca 13, 2018 07:39 przed południem

Zdzisław Jędrzejek, radny, działacz PSL z czterdziestoletnim stażem, został zawieszony w prawach członka partii - za publiczną ocenę sytuacji w piechowickiej strukturze „zielonych”. - Chodzi nam o dyscyplinę. Kolega wciąż jest członkiem naszej partii, ale nie może się w taki sposób wypowiadać – mówi Marek Lubieniec, prezes koła miejskiego PSL w Piechowicach, którego legalność podważa część środowiska. W tle są przedwyborcze rozgrywki, a ściślej rzecz biorąc, wyłonienie kandydata PSL na burmistrza miasta. Przesądzone jest, że nie będzie nim już Witold Rudolf, który wygrał dwie kolejne batalie wyborcze o fotel burmistrza w Piechowicach.   

czerwca 6, 2018 11:23 przed południem

Poprawa jakości powietrza w naszej kotlinie to jeden z priorytetów miasta. Spółka ciepłownicza ECO Jelenia Góra podwoiła wysiłki oraz nakłady inwestycyjne, aby zawartość pyłu zawieszonego w powietrzu była jeszcze niższa.

czerwca 2, 2018 01:03 po południu

Program Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, realizowany w ramach porozumienia Aglomeracji Jeleniogórskiej, to poważne wsparcie finansowe, dla miast i gmin wchodzących w jej skład. Właśnie rozdysponowano kolejną transzę środków na realizację ważnych dla samorządów projektów. To ponad 5 mln zł.

czerwca 1, 2018 07:50 przed południem

Maj i czerwiec, to miesiące, kiedy samorządy – przyjmując sprawozdanie finansowe - oceniają miniony rok budżetowy, a głosując nad absolutorium dla szefów gmin, oceniają ich działalność. Wygląda na to, że w ostatniej takiej sesji w tej kadencji samorządów radni w wielu gminach są szczególnie krytyczni wobec wójtów, burmistrzów i prezydentów. Informowaliśmy już o problemach z uzyskaniem absolutorium przez burmistrza Szklarskiej Poręby. Nie jest jedynym szefem gminy, któremu odmówiono skwitowania.

maja 31, 2018 08:16 przed południem

Inwestycje w gminach leżą, można powiedzieć po analizie pracy specjalistów i naukowców z krakowskiej RIO oraz uniwersytetów Jagielońskiego i Ekonomicznego, klasyfikującej jednostki samorządu terytorialnego pod względem zamożności. W 2016 r. tylko w Gromadce na inwestycje wydano ponad 22 proc. gminnych dochodów. Z kolei w Mysłakowicach i Kamiennej Górze (gmina miejska) takie wydatki nie osiągnęły nawet 2 proc. całkowitych dochodów.

maja 30, 2018 07:27 przed południem

Lubań jest pierwszym miastem w regionie, gdzie samorząd skorzystał z prerogatyw jakie daje mu nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Na wczorajszej (wtorek, 29 maja) sesji samorządowcy przegłosowali ograniczenia sprzedaży alkoholu. Za głosowało 9 radnych, 7 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu.