listopada 19, 2013 06:06 po południu

Były emocje i słowne spięcia, a uchwała i tak nie została przyjęta. Radny Zbigniew Ładziński zaproponował, by Jelenia Góra obrała za patrona Jana Pawła II. Projekt uchwały w tej sprawie wprowadzono nawet do porządku obrad dzisiejszej sesji, ale większośc radnych uznała, że jak każda inna, tak i ta uchwała powinna przejść kompletną procedurę i zostać zaopiniowana przez komisje rady.

listopada 19, 2013 03:24 po południu

Zniżki na przejazdy autobusami MZK, wyżywienie dzieci w żłobkach i przedszkolach, ulgi na bilety do instytucji i placówek kulturalnych oraz sportowych przewiduje przyjęta dziś przez samorząd Jeleniogórska Karta Dużej Rodziny. Ideą programu jest stworzenie systemu ulg, preferencji i zwolnień w ofercie miejskich instytucji. Karta jest przedsięwzięciem otwartym i będą mogły do niej przystąpić także podmioty prywatne.

listopada 19, 2013 11:53 przed południem

Obniżenie stawek opłat za wywóz odpadów komunalnych zaproponował w czasie dzisiejszej sesji prezydent Jeleniej Góry. Mieszkańcy mieliby od marca przyszłego roku płacić miesięcznie o dwa złote zmniej niż dotychczas.

października 29, 2013 12:30 po południu

Przy Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu otwarto nowy kompleks obiektów sportowych, wart 930 tys. zł. Składa się na niego  wielofunkcyjne boisko z trybuną, bieżnia okólna, skocznia w dal, rzutnia do pchnięcia kulą oraz siłownia zewnętrzna. Z obiektów będą korzystać  uczniowie ZSZ oraz wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. J. Korczaka w Zgorzelcu.

października 28, 2013 12:06 po południu

Bogatyni udało się wybudować 82 mieszkania w trzech blokach komunalnych. Wszystkie przeznaczone są dla ofiar powodzi z 2010 roku. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 18 mln 917 tys. zł. Wsparcie w ramach dofinansowania z budżetu państwa poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego wyniosło 5 mln zł, do czego należy jeszcze dodać 0,5 mln zł z Fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego. Jednak cała pozostała kwota, czyli prawie 13,5 mln zł, pochodziła z budżetu miejscowego samorządu. To wydarzenie bez precedensu w powojennej historii miasta.

października 16, 2013 02:24 po południu

O 809 tysięcy złotych będą wyższe wpływy z tytułu podatku od nieruchomości w przyszłorocznym budżecie Jeleniej Góry. Rada miasta, nie bez głosów sprzeciwu, przyjęła nowe stawki podatku, które zostały zwaloryzowane nie więcej niż o wskaźnik inflacji.

października 15, 2013 11:41 przed południem

Rada miasta sprzeciwia się wporowadzonym przez prezydenta nowym stawkom czynszu i wzywa do ich zmiany. 12 radnych głosowało za przedstawionym przez grupę radnych stanowiskiem w tej sprawie.

października 11, 2013 03:19 po południu

Jeleniogórscy radni PO – Leszek Wrotniewski i Wiesław Tomera nie stracą mandatów mimo, że mieszkają w gminie Jeżów Sudecki. Posiadanie nieruchomości w innej gminie, zdaniem wojewody, „nie ma przesądzającego znaczenia dla określenia miejsca ich zamieszkania”.

września 24, 2013 03:00 po południu

1112 złotych wykłada statystycznie w ciągu roku każdy mieszkaniec Karpacza, żeby sfinansować funkcjonowanie swojej władzy lokalnej. Ale to nie Karpacz jest liderem w dziedzinie drogiego funkcjonowania samorządu. Mieszkańcy gminy Bogatynia na swoich lokalnych urzędników składają się wprawdzie tylko po 705 zł ale z uwagi na wielkość gminy, to najwyższy dla gmin miejskich  powyżej 15 tys. mieszkańców wskaźnik kraju, pozwalający bogatyńskim urzędnikom przejeść ok. 13 mln zł rocznie. Ta kwota wystarczyłaby na finansowanie przez 13 lat  wydatków administracyjnych w Mirsku – najtańszej w funkcjonowaniu jednostki samorządowej w regionie.

września 19, 2013 02:15 po południu

A konkretnie dwóch jeleniogórskich rajców Platformy Obywatelskiej: Leszka Wrotniewskiego (przewodniczącego rady) i Wiesława Tomerę (przewodniczącego komisji rozwoju). Jakiś czas temu wojewoda poprosił radnych o złożenie wyjaśnień dotyczących miejsca ich zamieszkania. Obaj panowie maja domy w gminie Jeżów Sudecki. Przepisy mówią, że jeśli ktoś zamieszkuje na terenie jednej gminy, to nie może być radnym w drugiej.

września 18, 2013 10:18 przed południem

Odwołany w poniedziałek ze stanowiska zastępca prezydenta Jeleniej Góry - Hubert Papaj w wydanym oświadczeniu dziękuje osobom, z którymi współpracował w ratuszu i przeprasza tych, którym nie zdołał pomóc lub uraził. W rozesłanym do prasy stanowisku nie odnosi się w żaden sposób do okoliczności odwołania go ze stanowiska przez Marcina Zawiłę.

września 3, 2013 04:22 po południu

Opłaty za wywóz śmieci w Jeleniej Górze pozostaną na dotychczasowym poziomie. Na dzisiejszej, odroczonej na początku sierpnia sesji, wniosek radnych PiS-u nie znalazł większości. Opozycja od dawna przekonuje, że stawki za wywóz śmieci (18 i 28 zł) są za wysokie.

sierpnia 7, 2013 10:39 przed południem

W ten sposób prezydent Jeleniej Góry, Marcin Zawiła określił wniosek radnych PiS-u i dwojga radnych klubu Razem dla Jeleniej Góry o zwołanie dzisiejszej, nadzwyczajnej sesji rady miasta w sprawie w sprawie obniżenia stawek opłat za śmieci. Sesja została przerwana, bo na sali nie było kworum.

lipca 21, 2013 07:44 przed południem

– Lada dzień rozstrzygniemy konkurs na koncepcję rewitalizacji Alei Wojska Polskiego – zapowiedział Hubert Papaj, zasępca prezydenta. Ulica, jeśli się zmieni, to najwcześniej za kilka lat.