lipca 9, 2018

Były burmistrz Karpacza oraz siedem innych osób usłyszało w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze zarzuty w związku z nieprawidłowościami przy rozbudowie ul. Parkowej i budowie tunelu pod stokiem Kolorowa. Zarzuty dotyczą działania na szkodę gminy i poświadczenia nieprawdy w dokumentacji w celu uniknięcia zwrotu dotacji urzędowi wojewódzkiemu. Chodzi o inwestycje, których sensu nikt dzisiaj w Karpaczu nie kwestionuje, bo pozwoliły lepiej zorganizować ruch samochodowy w mieście. Inwestycje zostały przeprowadzone w 2010 r.

lipca 7, 2018

Prawie 17 tys. zł wart jest sprzęt ratowniczy, który trafił do trzech jeleniogórskich jednostek OSP. Oznacza to, że strażacy ochotnicy w razie potrzeby będą mogli jeszcze skuteczniej udzielać pomocy poszkodowanym. Zakupy w 99 proc. dofinansowało Ministerstwo Sprawiedliwości, resztę dołożył samorząd. Dodatkowo OSP Jagniątków otrzymał samochód pożarniczy. 

lipca 6, 2018

Matura w Jeleniej Górze poszła gorzej niż w ubiegłym roku. Najsłabiej maturzyści wypadli na egzaminie z matematyki. Wyniki tegorocznych matur potwierdzają tezę, że młodzi jeleniogórzanie, którzy chcą kontynuować naukę na studiach, mają właściwie do wyboru  „Żeroma”,  „Norwida” oraz  "Elektornika", który osiągnął trzeci najlepszy wskaźnik w mieście. Pozostałe szkoły zdawalnością matur odstają o kilkadziesiąt procent.

lipca 5, 2018

Radny Rafał Piotr Szymański zwrócił się do prezydenta z pomysłem ustawienia w kilku punktach miasta tzw. jadłodzielni (lodówek, na żywność, która komuś zbywa) oraz zbudowania systemu dzielenia się książkami, których już nie potrzebujemy. Idee są nośne, tyle, że to wszystko już się w Jeleniej Górze dzieje. 

lipca 3, 2018

W lipcu w Jeleniej Górze przeprowadzona zostanie kolejna mobilna zbiórka odpadów problemowych takich jak farby, rozpuszczalniki, detergenty, oleje, urządzenia elektryczne oraz wiele innych. Skorzystajmy z tej okazji – dla czystego sumienia i czystego środowiska. 

czerwca 26, 2018

Unia Europejska, to naprawdę dobry wujek. Tak chyba można wnioskować po lekturze wykazu projektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska-Saksonia. Wujek jest do tego hojny.

czerwca 24, 2018

W trzech pierwszych tygodniach czerwca rady kolejnych gmin głosowały nad uchwałami o przyjęciu sprawozdań finansowych oraz o udzieleniu absolutorium wójtom i burmistrzom. W ten sposób radni oceniali wykonanie zeszłorocznego budżetu i całokształt działalności szefów gmin. Większość z ocenianych w ostatnim okresie nie miała problemów z uzyskaniem pozytywnej oceny. Wyjątkiem jest wójt Janowic.

czerwca 24, 2018

Projekt „pudełek życia” jest w Jeleniej Górze realizowany już kilkunastu miesięcy. Dotąd jednak zainteresowani zgłaszali się m.in. do MOPS-u, aby takie pudełko odebrać. Teraz, to urzędnicy będą docierać do ludzi, dla których potencjalnie „pudełko życia” może decydować o skutecznym ratunku.

czerwca 23, 2018

30 mln zł, to pula pieniędzy, którymi Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przekażę czterem dolnośląskim powiatom i siedmiu gminom na remonty lokalnych dróg. W naszym regionie z finansowego wsparcia mogą się cieszyć w Lwówku i Zgorzelcu.

czerwca 20, 2018

Prawie 6 mln zł z kasy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji trafi do 19 samorządów z Dolnego Śląska na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W tej liczbie jest aż 15 gmin z naszego regionu. Przedstawicielom gmin promesy sfinansowania zadań wręczył wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak na spotkaniu w Mściwojowie.

czerwca 19, 2018

Firma Rhenus Logistics Bolesławiec uroczyście otworzyła swój zakład na terenie Podstrefy Bolesławiec Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest Park". Firma deklarowała, że zainwestuje ponad 80 mln zł i zatrudni minimum 200 pracowników. Dziś już wiadomo, że obie te liczby będą przekroczone.

czerwca 16, 2018

W 3,5 roku od rozstrzygnięcia pierwszego Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego w fazę realizacji wszedł zwycięski wówczas projekt budowy Jeleniogórskiej Promenady Bobru. Przypomnijmy – chodzi o szlak pieszo-rowerowego biegnący po zachodniej stronie rzeki Bóbr od ulicy Wiejskiej do Lwóweckiej. W praktyce będzie to nowe przyjście łączące osiedle Zabobrze z centrum miasta, a także otwarcie spacerowej drogi po zachodnim brzegu Bobru w kierunku Perły Zachodu.
 

czerwca 15, 2018

Na ul. Sobieszowskiej pojawiła się „wysepka”, fachowo nazywana azylem. Ma ona poprawić bezpieczeństwo pieszych. Rozważane jest zamontowanie kolejnej takiej instalacji przy przejściu na ul. Wolności w Cieplicach. Niewielu pieszych zdaje sobie sprawę, w jaki sposób należy przechodzić jezdnię w miejscach, gdzie zamontowano azyle.
 

czerwca 14, 2018

- Dlaczego nam zabrali duże pojemniki na odpady segregowane? Teraz nikogo nie obchodzi, czy segregujemy śmieci i gdzie je wyrzucamy – skarżą się mieszkańcy ul. Szewskiej w Jeleniej Górze.

czerwca 13, 2018

Zdzisław Jędrzejek, radny, działacz PSL z czterdziestoletnim stażem, został zawieszony w prawach członka partii - za publiczną ocenę sytuacji w piechowickiej strukturze „zielonych”. - Chodzi nam o dyscyplinę. Kolega wciąż jest członkiem naszej partii, ale nie może się w taki sposób wypowiadać – mówi Marek Lubieniec, prezes koła miejskiego PSL w Piechowicach, którego legalność podważa część środowiska. W tle są przedwyborcze rozgrywki, a ściślej rzecz biorąc, wyłonienie kandydata PSL na burmistrza miasta. Przesądzone jest, że nie będzie nim już Witold Rudolf, który wygrał dwie kolejne batalie wyborcze o fotel burmistrza w Piechowicach.   

czerwca 13, 2018

Nie ma chętnych wykonawców do budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Lubańskiej i Goduszyńskiej z Trasą Czeską. Do przetargu nie stanęła żadna firma. - Nie ma zagrożenia dla tej inwestycji – uspokaja Jerzy Łużniak, zastępca prezydenta Jeleniej Góry.

czerwca 6, 2018

Poprawa jakości powietrza w naszej kotlinie to jeden z priorytetów miasta. Spółka ciepłownicza ECO Jelenia Góra podwoiła wysiłki oraz nakłady inwestycyjne, aby zawartość pyłu zawieszonego w powietrzu była jeszcze niższa.

czerwca 2, 2018

Program Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, realizowany w ramach porozumienia Aglomeracji Jeleniogórskiej, to poważne wsparcie finansowe, dla miast i gmin wchodzących w jej skład. Właśnie rozdysponowano kolejną transzę środków na realizację ważnych dla samorządów projektów. To ponad 5 mln zł.

czerwca 1, 2018

Maj i czerwiec, to miesiące, kiedy samorządy – przyjmując sprawozdanie finansowe - oceniają miniony rok budżetowy, a głosując nad absolutorium dla szefów gmin, oceniają ich działalność. Wygląda na to, że w ostatniej takiej sesji w tej kadencji samorządów radni w wielu gminach są szczególnie krytyczni wobec wójtów, burmistrzów i prezydentów. Informowaliśmy już o problemach z uzyskaniem absolutorium przez burmistrza Szklarskiej Poręby. Nie jest jedynym szefem gminy, któremu odmówiono skwitowania.

maja 31, 2018

Inwestycje w gminach leżą, można powiedzieć po analizie pracy specjalistów i naukowców z krakowskiej RIO oraz uniwersytetów Jagielońskiego i Ekonomicznego, klasyfikującej jednostki samorządu terytorialnego pod względem zamożności. W 2016 r. tylko w Gromadce na inwestycje wydano ponad 22 proc. gminnych dochodów. Z kolei w Mysłakowicach i Kamiennej Górze (gmina miejska) takie wydatki nie osiągnęły nawet 2 proc. całkowitych dochodów.

maja 30, 2018

Lubań jest pierwszym miastem w regionie, gdzie samorząd skorzystał z prerogatyw jakie daje mu nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Na wczorajszej (wtorek, 29 maja) sesji samorządowcy przegłosowali ograniczenia sprzedaży alkoholu. Za głosowało 9 radnych, 7 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu.

maja 26, 2018

Mirosław Graf, burmistrz Szklarskiej Poręby nie uzyskał absolutorium na wczorajszej sesji rady miasta. Za udzieleniem absolutorium głosowało siedmiu radnych, sześciu sie wstrzymalo, przy dwóch nieobecnych. Tym samym burmistrz nie uzyskał poparcia bezwzględnej większości w 15-osobowej radzie - To było głosowanie polityczne. Zdaje się, że zaczyna się kampania wyborcza – ocenił Krzysztof Jahn, przewodniczący RM w Szklarskiej Porębie. 

maja 25, 2018

Stadion w Karpaczu kompletnie rozkopany – inwestycja idzie zgodnie z planem. Budowa tego obiektu sportowego kosztować będzie ponad 19 mln. zł netto. Już teraz wiadomo, że samorząd Karpacza otrzyma dofinansowanie w wysokości 8 mln zł. - Jest duża szansa na pozyskanie dodatkowego wsparcia – mówi Radosław Jęcek, burmistrz miasta. 

maja 24, 2018

Most na Jedlicy, który jest jednocześnie wjazdem na parking przy kowarskim ratuszu jest właśnie remontowany. To duże utrudnienie dla mieszkańców. Zamieszanie skończy się w sierpniu.