JAKUB KUROWSKI - Kandydat do Rady Gminy Podgórzyn

JAKUB KUROWSKI - Kandydat do Rady Gminy Podgórzyn

Mam 42 lata i mieszkam w Przesiece prawie od urodzenia. Posiadam wykształcenie wyższe, obecnie kończę studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na kierunku „Master of Public Administration”.

Przesieka jest moim miejscem na ziemi, tu założyłem rodzinę, jestem szczęśliwym mężem i ojcem trójki dzieci - 25 września urodził mi się synek.

Jestem osobą aktywną, chcącą wykorzystać swoje doświadczenie, możliwości i wiedzę dla dobra Przesieki i jej mieszkańców. Żyjemy w najpiękniejszym miejscu w samym sercu Karkonoszy. W Przesiece mieszkają wspaniali ludzie, którzy zasługują na dużo więcej. Niestety, dotychczasowe władze Gminy Podgórzyn marginalizowały i pomijały potrzeby naszej miejscowości. Sprawię, że Przesieka nie będzie pomijana i zapominana w naszej Gminie. Pragnę przywrócić dawny, należny jej blask. Jestem orędownikiem zrównoważonego rozwoju naszej miejscowości w oparciu o zasoby naturalne i tradycje regionu, z poszanowaniem środowiska naturalnego i otaczającego nas klimatu.

Doceniam wagę funduszy unijnych, angażuję się w projekty prospołeczne i proekologiczne. Dzięki tzw. „Małym Projektom” i współpracy z Nadleśnictwem „Śnieżka” udało się stworzyć ogólnodostępną ścieżkę edukacyjno- informacyjną „Nasz region, Nasza przyroda”.

W przyszłym roku ruszy budowa dużego, ogólnodostępnego placu zabaw. Umowa o dofinansowanie została niedawno podpisana. Planowane oddanie placu zabaw we władanie dzieci to czerwiec 2019.

Wierzę, że dzięki współpracy możemy osiągnąć jeszcze więcej.

Priorytetowe działania:
- unormowanie dojścia do Kaskady Myi
- remont drogi do Wodospadu Podgórnej
- budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Przesiece
- poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach poprzez ich należyte bieżące utrzymanie, remonty i modernizację nawierzchni, budowę chodników i ścieżek, w tym także usuwanie przydrożnych zakrzaczeń i samosiejek
- poprawa transportu publicznego MZK
- zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Przesieka
- stworzenie placu zabaw dla dzieci z miejscem integracji i spotkań.

Dziękuję Państwu za oddany na Mnie głos w nadchodzących wyborach samorządowych. 

Materiał sfinansowany przez KWW Marka Piwowarskiego