Warto czytać: Krople życia

Warto czytać: Krople życia

Temat "Książki o wodzie" Aleksandry Kardaś jest rozległy jak ocean... Autorka – fizyczka zajmująca się ziemskim systemem klimatycznym – przedstawia niezwykłą rolę, jaką woda odgrywa na Ziemi. Jak jej własności pozwoliły na powstanie życia, ukształtowanie się krajobrazu i klimatu. A także jak na różne sposoby wykorzystujemy ją od zarania cywilizacji. 

Książka nie jest podręcznikiem ani encyklopedią. To raczej subiektywny przegląd tego, co jest fascynujące w wodzie i jej możliwościach. Autorka skupiła się przede wszystkim na fizycznych cechach wody w różnych postaciach i zjawiskach z jej udziałem, które można zaobserwować na Ziemi, uznając te aspekty za najciekawsze. Zrozumienie ich pozwala uzmysłowić sobie powiązania pomiędzy tym, co dzieje się w różnych częściach świata, albo jakie praktyczne konsekwencje przynosić może zmiana klimatu. 

Autorka "Ksiązki o wodzie", Aleksandra Kardaś, jest doktorem nauk fizycznych (specjalizuje się w fizyce atmosfery), wieloletnią popularyzatorką nauki, redaktorką strony internetowej Nauka o klimacie i współautorkaąksiążki pod tym samym tytułem. Wraz z zespołem Naukaoklimacie.pl zdobyła tytuł Popularyzator Nauki 2017 w kategorii „zespół”. Jest autorką artykułów naukowych i popularno-naukowych, prowadzi wykłady dla studentów i szerokiej publiczności na temat mechanizmów rządzących klimatem, współprowadziła internetowe kursy meteorologii, interesuje się zjawiskami fizycznymi w środowisku.

Książka o wodzie - okładka.png

Komentarze (0)

Napisz komentarz

WERYFIKACJA
Poniższe zadanie ma na celu stwierdzenie, czy jesteś człowiekiem, a tym samym przeciwdziałanie spamowi.