Darmowe korepetycje z matematyki dla maturzystów

Korepetycja odbywają się w Centrum Kształcenia Ustawicznego

Kto z młodych jeleniogórzan nie zdał matury z matematyki, a chce zdawać po raz kolejny, może poduczyć się na darmowych korepetycjach. Ruszają od 23 lipca w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jeleniej Górze. Zapisy już trwają.

Bezpłatny kurs przygotowujący do egzaminy poprawkowego odbywać się będzie w CKU przy ulicy Sudeckiej 53 (siedziba Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza).

Zajęcia zaplanowane zostały w dniach od 23 lipca do 17 sierpnia, codziennie oprócz sobót, niedziel i świąt, w godzinach od 10- 14. Zainteresowani powinni wcześniej się zapisać w sekretariacie CKU, (czynny od godz. 9 do 15) lub pod numerem telefonu 604 201 659.

Podobne kursy organizowane były także w latach poprzednich i cieszyły się dużą popularnością. Były także skuteczne, bowiem 80 procent uczestników kursów zdało egzamin poprawkowy. Paweł Domagała, naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu zapewnia, że pomogą każdemu chętnemu.

W Jeleniej Górze średnia zdawalność egzaminu maturalnego z matematyki wyniosła 77,4 proc. na poziomie podstawowym, a 37,1 proc. na rozszerzonym.

Terminy poprawkowych egzaminów

Matura dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej odbędzie się 21 sierpnia o godz. 9 (część pisemna) . Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne - prezentacja i wypowiedź- 21 i 22 sierpnia.

Komentarze (0)

Napisz komentarz

WERYFIKACJA
Poniższe zadanie ma na celu stwierdzenie, czy jesteś człowiekiem, a tym samym przeciwdziałanie spamowi.