Szkolna współpraca Jelenia Góra – Terespol

fot. UM Jelenia Góra

Umowy poszerzające współpracę jeleniogórskich szkół ze swoimi odpowiednikami w Tarnopolu podpisali goszczący w Jeleniej Górze przedstawiciele ukraińskiego miasta. Od teraz współpracować będą już nie tylko szkoły średnie, bo umowę podpisała też jedna ze szkół podstawowych.

W delegacji z Tarnopola znaleźli się m.in. naczelnik wydziału współpracy zagranicznej tamtejszego urzędu miasta, Volodymyr Kasycky, przedstawiciele tamtejszych instytucji oświatowych, a także Ruslan Vavryhuk, dyrektor liceum nr 13. To ostatni gość był osobą kluczową, bo właśnie liceum nr 13 podpisało umowy o współpracy z jeleniogórskimi szkołami – II LO oraz SP nr 2.
To już kolejne takie umowy.
– Pierwszą „transzę” podpisano już we wrześniu br. – informuje prezydent miasta, Jerzy Łużniak. Wtedy umowy podpisały Zespoły Szkół Ekonomiczno-Turystycznych oraz ZSZ nr 2 ze swoimi ukraińskimi partnerami. Struktura szkół ukraińskich, wiek uczniów i studentów są trochę inne, niż w Polsce, stąd nie w każdej dziedzinie możemy przenosić obopólne doświadczenie „na wprost”, ale okazji do takiej współpracy nie braknie. Urząd tworzy warunki do współpracy dla szkół jeleniogórskich, ale o jej intensywności i zakresach będą decydowały same szkoły, według własnych programów i potrzeb.
W programie pobytu gości jest m.in. zwiedzanie miasta, ale przede wszystkim – zapoznanie się z pracą naszych szkół i uczelni, w tym Politechniki Wrocławskiej i KPSW. Odwiedzą też Muzeum Karkonoskie i Cieplice. W spotkaniu poza gronem dyrektorów jeleniogórskich szkół średnich wzięła udział także Aneta Zielińska reprezentująca Uniwersytet Ekonomiczny, inicjatorka zacieśnienia współpracy.

4   DSC_0075_1 (1024x714).jpg
6   DSC_0105_1 (800x551).jpg

Komentarze (4)

To Terespol czy Tarnopol?

Tarnopol - w którym główna aleja nosi imię Stepana Bandery, wielkiego przyjaciela Polaków

Dla autora artykułu to wszystko jedno Terespol czy Tarnopol oba miasta na T !!!!!!!!!!

I bardzo dobrze, że takie współprace się zawiązują. Im częściej będą normalne kontakty międzyludzkie pomiędzy mieszkańcami różnych krajów tym mniej będzie wzajemnych uprzedzeń i mitów przypisujących różne niecne charaktery nacjom!

Napisz komentarz

WERYFIKACJA
Poniższe zadanie ma na celu stwierdzenie, czy jesteś człowiekiem, a tym samym przeciwdziałanie spamowi.