Wspominali tych, którzy żyli wśród nas…

Wspominali tych, którzy żyli wśród nas…

Rokrocznie jesienią w Osiedlowym Domu Kultury na jeleniogórskim Zabobrzu, odbywa się spotkanie poświęcone zmarłym, którzy mieszkali w Jeleniej Górze lub okolicach, a ich działalność na niwie zawodowej czy społecznej wywarła znaczący wpływ na tutejsze życie publiczne. 

W tym roku, podczas spotkania zorganizowanego 21 listopada przez Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry, wspominano dwóch żołnierzy – płk. Edwarda Jakubowskiego i płk. Jana Korczaka, Macieja Abramowicza – ratownika GOPR-u i przewodnika sudeckiego, wielowymiarową postać Jerzego Huberta Modrzejewskiego, od którego śmierci upłynęło właśnie 20 lat, Danutę Wielebińską – dyrektorkę jeleniogórskiego oddziału NBP, powołaną w 1975 r. na stanowisko wicewojewody wrocławskiego, a także – wywodzącego się z XIX-wiecznych Cieplic, czyli Warmbrunn przyrodnika i etnologa o światowej sławie, Ottona Finscha.
Postać Macieja Abramowicza – człowieka gór, emerytowanego naczelnika Grupy Karkonoskiej GOPR – przywołał Marian Sajnog. Opowiedział o jego miłości do gór, narciarskiej pasji, znakomitych predyspozycjach do pracy w GOPR oraz zdumiewającej niekonfliktowości, dzięki której Maciej Abramowicz skutecznie zyskiwał sojuszników dla tak cennych społecznie projektów, jak np. udostępnianie niektórych karkonoskich szlaków osobom niepełnosprawnym.
Działalność dla dobra środowiska, regionu, młodzieży, do ostatnich właściwie dni życia, to wyróżnik niezwykłego życiorysu płk. Edwarda Jakubowskiego, którego wspominał Edmund Błaszczyk. Prezentując jego dokonania na niwie społecznej, przedstawił go nie tylko jako lidera środowisk kombatanckich, ale podkreślił też świetny kontakt Pułkownika z młodzieżą – uczennicami i uczniami w sumie 40 szkół.
Płk Jan Korczak – artylerzysta - to postać nieco zapomniana, choć znany był jako dowódca 18 Karkonoskiego Pułku Artylerii Przeciwlotniczej w latach 70. XX w., gdy jednostka podlegała skomplikowanym reorganizacjom, w wyniku których podlegało jej dowódcy ponad 800 osób. W latach 80. Jan Korczak był kierownikiem Studium Wojskowego przy Akademii Ekonomicznej w Jeleniej Górze. Po przejściu na emeryturę aktywnie działał w Towarzystwie Miłośników Lwowa i Kresów Wschodnich, skąd pochodził. Jego postać wspominał Jan Skórzycki.
Danuta Wielebińska również pochodziła z Kresów, ze Lwowa. Po ciężkich przejściach wojennych zamieszkała w Cieplicach, a po studiach ekonomicznych pracowała w jeleniogórskim oddziale Narodowego Banku Polskiego. W roku 1975 objęła stanowisko wicewojewody wrocławskiego, lecz, jak podkreślał wspominający ją Ivo Łaborewic, Jelenią Górę tak ukochała, że, zgodnie ze swą ostatnia wolą, tu została pochowana. Zainteresowana działalnością kulturalną pod każdą postacią, współzałożycielka Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego.
Postać Jerzego Modrzejewskiego, jako społecznika działającego na rzecz osób niepełnosprawnych, prezesa i reformatora „Simetu”, działacza „Solidarnośći” oraz posła na Sejm, przypomniał Ryszard Grodzki, a w wielogłos o tym niezwykłym człowieku włączyli się także Jan Nowak oraz Stanisław Schubert. Pierwsza ustawa o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jego autorstwa, walka ze społecznym stereotypem, że niepełnosprawnym należy się mniej od życia, aktywizacja środowiska poprzez sport – to najważniejsze dokonania wybitnego społecznika.
Otto Finsch – urodził się w r. 1838 w ówczesnych Cieplicach, a zmarł w 1917, lecz jako jedyny jeleniogórzan ma… krater na Księżycu swego imienia. Jego nazwiskiem nazwano istniejące do dziś miasto na Nowej Gwinei – Finschhafen – oraz gatunek nowozelandzkiego ptaka. O znakomitym XIX-wiecznym przyrodniku, etnografie i podróżniku, genialnym samouku, opowiadał Stanisław Firszt.  

Komentarze (0)

Napisz komentarz

WERYFIKACJA
Poniższe zadanie ma na celu stwierdzenie, czy jesteś człowiekiem, a tym samym przeciwdziałanie spamowi.