Na zabytki od wojewody

Na zabytki od wojewody

Po dotacjach z budżetu ministerstwa kultury oraz z urzędu marszałkowskiego także wojewoda dolnośląski wyasygnował swoje środki na konserwację i remonty zabytków. To prawie 2 mln zł, które wspomogą prace realizowane przy 44 zabytkach. Siedem takich zabytków znajduje się w naszym regionie.

- Do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu w 2019 r. wpłynęło 205 wniosków o dofinansowanie prac konserwatorskich, remontowych i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na łączną kwotę niemal 30 mln zł. Zebrane wnioski zostały zweryfikowane pod względem formalno-prawnym tj.: czy obiekt jest wpisany do rejestru zabytków, czy osoba ubiegająca się o dofinansowanie obiektu zabytkowego jest właścicielem tego zabytku, czy została dołączona pełna dokumentacja zgodnie z obowiązującymi formularzami, jak również czy wnioskowana kwota jest zasadna – informują służby prasowe wojewody.
- Po przeanalizowaniu złożonych dokumentów, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu przeprowadził inspekcję obiektów zabytkowych pod kątem zasadności udzielania dotacji.
Przyjętymi kryteriami do umieszczenia wniosku w planie finansowym były:
- wartość zabytku: historyczna, artystyczna, naukowa, zabytkowa,
- obecność obiektu na liście UNESCO, lub status Pomnika Historii w ich obrębie,
- stan zachowania zabytku – zagrożenia, katastrofy budowlane,
- celowość realizacji zadania – kontynuacja prac,
- finansowy stopień zaangażowania, starania przyznania dotacji u innych podmiotów.
Zgodnie z przyjętymi kryteriami zostały zaopiniowane pozytywnie 44 wnioski zgodnie z planem finansowym Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Nie zostało uwzględnionych 161 wniosków, z czego 25 wniosków odrzuconych ze względu na uchybienia formalne i 136 wniosków niezakwalifikowanych do objęcia dotacją
Lista pozytywnie zaopiniowanych wniosków z regionu jeleniogórskiego
Dobra - konserwacja loży kolatorskiej wraz z epitafium G.A.von Huegel i H. von Gfug w kościele parafialnym pw. NMP z Góry Karmel, kwota dotacji: 40 tys. zł;
Jelenia Góra-Sobieszów - konserwacja empor kościoła pomocniczego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, kwota dotacji: 50 tys. zł;
Niwnice - konserwacja ołtarza bocznego pw. św. Barbary z kościoła filialnego pw. św. Jadwigi, kwota dotacji: 50 tys. zł;
Olszyna - konserwacja polichromowanego stropu w kościele pomocniczym pw. Podwyższenia Krzyża Św., kwota dotacji: 30 tys. zł;
Skorzynice - remont ścian ryglowych piętra domu przysłupowego nr 26, kwota dotacji: 45 tys. zł;
Lubań - montaż dachówki po konserwacji wraz z uzupełnieniem dachówką rzemieślniczą na budynku Domu Solnego przy ul. Podwale 4, kwota dotacji: 100 tys. zł;
Stara Kamienica - konserwacja portalu wejścia głównego do zamku, kwota dotacji: 30 tys. zł.
 

Komentarze (2)

Patologia, coraz mniej na cenne zabytki kosztem nowych prezesów ich kolegów na urzedniczych stolkach. Te dwa miliony to chyba wojewodzie wypadły z kieszeni które to trzymał drobne na waciki.

Jak z tego i wielu innych artykułów, na temat dotacji rządu na renowację zabytków wynika, że 99 % zabytków to zabytki sakralne! A ja, jakoś niechcący zauważam znaczną ilość (zaniedbanych w stopniu tragicznym) zabytków "profanum"...

Napisz komentarz

WERYFIKACJA
Poniższe zadanie ma na celu stwierdzenie, czy jesteś człowiekiem, a tym samym przeciwdziałanie spamowi.