Miliony euro dla projektów na pograniczu

Park Mużakowski

Zielone światło otrzymało osiem przedsięwzięć na polsko-saksońskim pograniczu o łącznej wartości prawie 7,3 mln euro. O ich dofinansowaniu zdecydował Komitet Monitorujący programu Polska-Saksonia. Dofinansowanie otrzymają m.in. Karkonoski Park Narodowy, Kowary, Zgorzelec, Bolesławiec…

Wybrane projekty dotyczą turystyki oraz współpracy mieszkańców i instytucji. Ich tematyka obejmuje m.in: rewitalizację i promocję zabytków przyrody i kultury, tworzenie nowych produktów turystycznych, digitalizację zasobów muzealnych i wyposażenie muzeów, współpracę instytucji i mieszkańców w obszarze kulturowym i sportowym
Projekty wybrane do dofinansowania
Partnerzy projektu: gmina Łęknica (Beneficjent Wiodący), miasto Weißwasser, Fundacja Fürst-Pückler-Park. – 112,5 tys. euro na rzecz wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych Parku Mużakowskiego oraz Geoparku Łuk Mużakowa. Miejsca te są wpisane na światową listę dziedzictwa UNESCO. Projekt zakłada też dalszy rozwój potencjału Geoparku Łuku Mużakowa jako produktu turystycznego. To unikalne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze będzie m.in. prezentowane na konferencji naukowej, międzynarodowych targach turystycznych w Berlinie oraz na wystawie w Hali Stulecia we Wrocławiu. Docelowo powstanie na tych terenach międzynarodowa sieć współpracy i promocji obiektów dziedzictwa UNESCO.
Partnerzy projektu: gmina miejska Zgorzelec (Beneficjent Wiodący), Wspólnota Ewangelicka w Görlitz. – 2,285 mln euro na rewitalizację Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu oraz zabytkowego kompleksu budynków Tivoliw Görlitz, uwzględniającą historyczny charakter obu obiektów. W odrestaurowanych budynkach odbywać się będą wykłady, spotkania i wystawy. Dzięki nim partnerzy projektu zadbają o popularyzację wiedzy o wspólnym dziedzictwie kulturowym pogranicza. Będą także upowszechniać ideę jego ochrony, a także prowadzić działania edukacyjne i informacyjne, przyczyniające się do rozwoju potencjału turystycznego Europa-Miasta Zgorzelec/Görlitz.
Partnerzy projektu: Karkonoski Park Narodowy (Beneficjent Wiodący), Muzeum Śląskie w Görlitz. – 2,336 mln euro na przebudowę i remont budynku Małej Stajni w Sobieszowie oraz rewitalizacja Muzeum Śląskiego w Görlitz. W obiektach tych odbędą się wystawy multimedialne "Karkonosze" (przyroda i geologia Karkonoszy), "Śląsk po 1945 roku” oraz wystawa artystyczna "Sztuka w Karkonoszach”. Będą miały też miejsce działania kulturalne, edukacyjne i promujące dziedzictwo tych terenów. Projekt zakłada wymianę młodzieży: wycieczki piesze w Karkonosze dla niemieckiej młodzieży oraz warsztaty w Muzeum Śląskim w Görlitz dla polskiej.
Partnerzy projektu: gmina miejska Kowary (Beneficjent Wiodący), Spółka Użyteczności Publicznej Zeitsprung Zittau. -299 tys. euro na projekt odkrywający i popularyzujący historyczne tradycje piwowarskie w Kowarach i w Zittau. Powstanie nowy produkt turystyczny, przyciągający turystów do tych miast, dzięki czemu będą mieli oni okazję zobaczyć także inne ich zabytki. Partnerzy projektu stworzą w Kowarach Centrum Wiedzy o Browarnictwie oraz Mini Muzeum Piwowarstwa.
Partnerzy projektu: Stowarzyszenie Kulturstadt Görlitz-Zgorzelec (Beneficjent Wiodący), Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. 239,5 tys. euro na digitalizację eksponatów muzealnych i promocję tzw. kultury cyfrowej. Polskie i niemieckie instytucje kultury i muzea stworzą wspólnie "Wirtualne Muzeum Euroregionu Nysa". Jego zbiory będą powszechnie prezentowane w internecie. Projekt będzie stanowił zachętę dla potencjalnych turystów, by odwiedzić pogranicze polsko-saksońskie.
Partnerzy projektu: Archeologiczny Urząd Powiatowy Saksonii (Beneficjent Wiodący), Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Muzeum Bautzen, Muzeum Ceramiki, Miasto Zittau, Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji. - 1,459 mln euro na współpracę naukową instytucji zajmujących się badaniami archeologicznymi. Będą one odkrywać dawną historię Górnych Łużyc digitalizować archiwa i zbiory muzealne. Partnerzy opracują trójjęzyczne wystawy (także w języku serbołużyckim), poświęcone wydarzeniom z ponad 1000-letniej historii tych terenów. Ich tematyka to pokój w Budziszynie w 1018 r.(okres panowania piastowskiego), Związek Sześciu Miast z 1346 r. oraz czasy wojen napoleońskich.
Partnerzy projektu: parafia św. Apostołów Szymona i Judy w Crostwitz (Beneficjent Wiodący), parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Nowogrodźcu. 504, 5 tys. euro na przypominanie kultury Serbołużyczan (historyczna mniejszość słowiańska w Niemczech) i polskich repatriantów przybyłych po 1945 z byłej Jugosławii na tereny Dolnego Śląska). Partnerzy projektu odrestaurują obiekty, które będą w przyszłości wykorzystywane przez obie społeczności na cele kulturalne i integracyjne. Są to Domu Michała Hornika (popularyzatora języka serbołużyckiego) w Crostwitz oraz kościół pod wezwaniem św. Mikołaja w Nowogrodźcu. Projekt będzie ponadto promował festiwal kultury południowosłowiańskiej w Bolesławcu, muzykę kompozytora Józefa Ignacego Schnabla urodzonego w Nowogrodźcu oraz międzynarodowy festiwal folklorystyczny Serbołużyczan w Crostwitz.
Partnerzy projektu: gmina miejska Zgorzelec (Beneficjent Wiodący), Stowarzyszenie Kultur Brücken Görlitz. – 1,239 mln euro na przedsięwzięcia podsumowujące 15-letnią współpracy Polski i Niemiec, możliwą dzięki akcesji Polski do Unii Europejskiej. Partnerzy projektu przeprowadzą szereg imprez kulturalnych i sportowych, m.in. bieg miejski na dystansie 15 kilometrów, spływ pontonami po Nysie Łużyckiej, festiwal smaków kulinarnych, festiwal muzyki ulicznej, warsztaty muzyczne oraz turniej gier komputerowych.
 

Komentarze (1)

I fajnie jest. Kto się stara, ten ma.

Napisz komentarz

WERYFIKACJA
Poniższe zadanie ma na celu stwierdzenie, czy jesteś człowiekiem, a tym samym przeciwdziałanie spamowi.